Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een uitkeringsinstantie of het pensioenfonds kan u vragen om een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita). Dat kan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn of uit de Basisregistratie Burgerlijke Stand.

Welk uittreksel?

Er zijn twee soorten uittreksels die kunnen dienen als bewijs van in leven zijn:

 • Voor gebruik in Nederland
  een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt dit bewijs van in leven zijn online aanvragen (met DigiD)
 • Voor gebruik in het buitenland
  een uittreksel uit de Basisregistratie Burgerlijke Stand
  Internationaal wordt dit ook wel het attestatie de vita genoemd. Dit uittreksel is in meerdere talen en kunt u alleen persoonlijk bij het GemeenteLoket aanvragen. Maak hiervoor eerst een afspraak.

Meenemen

 • uw geldig legitimatiebewijs
 • de brief van de instantie waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft.
 • Voorwaarden

  Zowel het uittreksel uit de Basisregistratie Personen als het uittreksel uit de Burgerlijke Stand kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.  

 • Wat kost het?

  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost € 13,80 (tarief 2020).
  • Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand (attestatie de vita) kost € 13,80 (tarief 2020).

  De kosten voor een uittreksel betaalt u bij de aanvraag. Het uittreksel is gratis als u dit nodig heeft voor uw pensioenfonds. Neem hiervoor de brief mee waarin het pensioenfonds u hierom vraagt.

 • Termijn

  U ontvangt uw bewijs van in leven zijn direct bij de aanvraag