Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een buitenlands pensioenfonds kan u vragen om een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita). U kunt een bewijs van in leven zijn gratis bij ons aanvragen als u in de gemeente Maastricht woont. Woont u in een andere gemeente, vraag dan daar uw bewijs van in leven zijn aan.

Niet voor lijfrente of verzekering

Let op: met het aanvraagformulier op deze pagina kunt u alleen een bewijs van in leven zijn aanvragen voor een pensioenfonds. Heeft u voor een lijfrente of verzekering een bewijs van in leven zijn nodig? Vraag dit dan aan via de pagina Uittreksel Basisregistratie Personen

Aanvragen voor pensioenfonds

U kunt een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) op twee manieren aanvragen:

  1. online (met DigiD)
  2. op afspraak bij het GemeenteLoket
    Bel 14 043 voor het maken van een afspraak. Wij helpen u graag.

Inwoner gemeente Maastricht?

U kunt het bewijs van in leven zijn alleen bij ons aanvragen als u in de gemeente Maastricht woont en in onze Basisregistratie Personen staat ingeschreven. 

Inwoner andere gemeente?

Als u in een andere gemeente dan Maastricht woont, kunt u uw bewijs van in leven zijn daar aanvragen.

Nodig voor uw aanvraag

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben wij onderstaande documenten nodig. U kunt deze tijdens de online aanvraag uploaden.

Komt u naar het GemeenteLoket voor uw bewijs van in leven zijn? Neem de documenten dan mee naar uw afspraak: 

  1. het invulformulier of de brief van uw pensioenfonds met daarop uw handtekening
  2. een kopie van uw legitimatie (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)

 

 

  • Het bewijs van in leven zijn, is gratis als u dit nodig heeft voor uw pensioenfonds. Voeg hiervoor de brief waarin het pensioenfonds u hierom vraagt als bijlage toe aan uw aanvraag. 

  • U ontvangt uw bewijs van in leven zijn binnen 2 weken per post.