Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een uitkeringsinstantie of het pensioenfonds kan u vragen om een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita). Dat kan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn of uit de Basisregistratie Burgerlijke Stand.

In verband met het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. U kunt een afschrift basisregistratie personen aanvragen:

 1. Via de website met DigiD
 2. Schriftelijk met kopie legitimatiebewijs onder vermelding van uw naam, geboortedatum en adres. Geef ook aan waar het het bewijs van leven voor nodig heeft.
  Opsturen naar:

  Gemeente Maastricht
  Postbus 1992
  6201 BZ Maastricht
 3. Moet u een formulier ingevuld hebben? Stuur dit dan naar bovenstaand postadres. Het formulier wordt dan ingevuld en retour gestuurd.

Aanvragen via het GemeenteLoket is voorlopig niet meer mogelijk.

 • Voorwaarden

  Zowel het uittreksel uit de Basisregistratie Personen als het uittreksel uit de Burgerlijke Stand kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.  

 • Kosten

  • Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) kost € 13,80 (tarief 2020).
  • Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand (attestatie de vita) kost € 13,80 (tarief 2020).

  De kosten voor een uittreksel betaalt u bij de aanvraag. Het uittreksel is gratis als u dit nodig heeft voor uw pensioenfonds. Neem hiervoor de brief mee waarin het pensioenfonds u hierom vraagt.

 • Termijn

  U ontvangt uw bewijs van in leven zijn binnen 5 werkdagen.