Uittreksel Basisregistratie Personen

U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) online aanvragen met DigiD. U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen. 

Hebt u als notaris of advocaat een uittreksel nodig? Kijk dan bij uittreksel Basisregistratie Personen voor notarissen en advocaten

Let op: u kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) alleen opvragen in de gemeente waarin u woont en staat ingeschreven.

Online aanvragen

U vraagt het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) online aan met DigiD. U ontvangt het uittreksel per post. U krijgt het uittreksel dus niet digitaal. 

Voor uzelf of uw kind tot 16 jaar

Online kunt u voor uzelf een uittreksel aanvragen. En voor uw kind tot 16 jaar. Uw kind moet dan wel op hetzelfde adres als u wonen. 

Wat is een uittreksel BRP?

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) bevat gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en/of andere gegevens. Afhankelijk van het doel waarvoor u het uittreksel nodig hebt, kan er meer informatie op staan. 

Soorten uittreksels

 • Basis uittreksel zonder burgerservicenummer (BSN)
  In dit uittreksel staat uw BSN niet vermeld. Dit uittreksel wordt bijvoorbeeld gebruikt als bewijs van inschrijving in Maastricht of Nederland.
 • Basis uittreksel mét burgerservicenummer (BSN)
  In dit uittreksel staat ook uw BSN vermeld. 
 • Uitgebreid uittreksel
  In dit uittreksel staan oudergegevens, nationaliteit, verblijfplaatsgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap en kinderen.
 • Uittreksel voor woningbouwcorporatie
  In dit uittreksel staat de burgerlijke staat en de adreshistorie van de aanvrager. Op dit uittreksel vindt u ook het aantal personen dat staat ingeschreven op het adres. Wie dat zijn, wordt niet vermeld. Wilt u dat wel? Vraag dan een gezinsuittreksel aan. Dat kan alleen bij het GemeenteLoket. Maak hiervoor een afspraak
 • Uittreksel voor verzekering of lijfrente
  Bewijs van leven.
 • Uittreksel voor internationaal gebruik
  In dit uittreksel staat ook vermelding van nationaliteit (datum verkrijging indien van toepassing), burgerlijke staat, ouders en inschrijfdatum in Nederland. De gegevens worden in verschillende talen vermeld: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Pools en Turks.
 • Uittreksel met adreshistorie
  In dit uittreksel staan uw oude adressen (woonhistorie vanaf 01-10-1994).
 • Uittreksel met vestigingsgegevens, nationaliteit en laatste huwelijk
  In dit uittreksel staan gegevens over nationaliteit, inschrijfgegevens en gegevens over burgerlijke staat.

Uittreksels die u alleen op afspraak bij het GemeenteLoket kunt aanvragen

 • Uittreksel met gezag
  Dit uittreksel gaat over het gezag van een minderjarig kind. Alleen de gezaghouder kan dit uittreksel aanvragen. Dat kan niet online, maar alleen op afspraak bij het GemeenteLoket.
 • Gezinsuittreksel
  In het gezinsuittreksel vermelden we de gegevens van de gezinsleden die op een adres wonen. U kunt dit uittreksel niet online aanvragen, maar alleen op afspraak bij het GemeenteLoket.
 • Wilt u voor iemand anders of uw kind vanaf 16 jaar een uittreksel aanvragen? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket.

  U betaalt contant of met pin. Daarna krijgt u het uittreksel meteen mee. 

  Meenemen naar de afspraak:
  • een schriftelijke toestemming van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt
  • uw geldige legitimatiebewijs
  • een kopie van het legitimatiebewijs van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt
 • Kunt u het uittreksel BRP niet online met DigiD aanvragen? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. U betaalt contant of met pin. Daarna krijgt u het uittreksel meteen mee. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

 • Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag uittreksel basisregistratie personen bedraagt € 16,60 (tarief 2024). Dit tarief is ook van toepassing als blijkt dat we uw aanvraag niet kunnen afhandelen. Er is dan geen recht op terugbetaling. 

  We kunnen alleen uittreksels basisregistratie personen verstrekken aan personen die in de gemeente Maastricht wonen en staan ingeschreven. 

 • U ontvangt het uittreksel binnen 5 werkdagen na uw aanvraag.