Uittreksel basisregistratie personen

U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) online aanvragen met DigiD. Het uittreksel wordt binnen 2 werkdagen opgestuurd. 

Hebt u als notaris of advocaat een uittreksel nodig? Kijk dan bij uittreksel Basisregistratie Personen voor notarissen en advocaten

Online aanvragen

U vraagt het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) online aan met DigiD. U ontvangt het uittreksel per post. U krijgt het uittreksel dus niet digitaal. 

Uittreksel voor uzelf of iemand anders aanvragen

Online kunt u voor uzelf een uittreksel aanvragen. En voor uw kind tot 16 jaar. Uw kind moet dan wel op hetzelfde adres als u wonen. 

Wat is een uittreksel BRP?

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) bevat gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en/of andere gegevens. Afhankelijk van het doel waarvoor u het uittreksel nodig hebt, kan er meer informatie op staan. 

Soorten uittreksels

 • Basis uittreksel zonder burgerservicenummer (BSN)
  In dit uittreksel staat uw BSN niet vermeld. Dit uittreksel wordt bijvoorbeeld gebruikt als bewijs van inschrijving in Maastricht of Nederland.
 • Basis uittreksel mét burgerservicenummer (BSN)
  In dit uittreksel staat ook uw BSN vermeld. 
 • Uitgebreid uittreksel
  In dit uittreksel staan oudergegevens, nationaliteit, verblijfplaatsgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap en kinderen.
 • Uittreksel voor woningbouwcorporatie
  In dit uittreksel staat het aantal personen vermeld dat staat ingeschreven op het adres, burgerlijke staat en de adreshistorie van de aanvrager. 
 • Uittreksel voor pensioen
  Dit uittreksel wordt verstrekt ten behoeve van een pensioenuitvoerder voor de uitvoering van zijn taak zoals gesteld in artikel 93 van de Pensioenwet. 
 • Uittreksel voor verzekering of lijfrente
  Bewijs van leven.
 • Uittreksel voor internationaal gebruik
  In dit uittreksel staat ook vermelding van nationaliteit, burgerlijke staat, ouders en inschrijfdatum in Nederland. De gegevens kunnen in verschillende talen worden vermeld: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Pools en Turks.
 • Uittreksel met adreshistorie
  In dit uittreksel staan uw oude adressen (woonhistorie vanaf 01-10-1994).
 • Uittreksel met vestigingsgegevens, nationaliteit en laatste huwelijk
  In dit uittreksel staan gegevens over nationaliteit, inschrijfgegevens en gegevens over burgerlijke staat.
 • Kunt u het uittreksel BRP niet online met DigiD aanvragen? Dan kunt u schriftelijk een uittreksel uit de Basisregistratie Personen aanvragen met behulp van het aanvraagformulier Verzoek tot verstrekking uittreksel Basisregistratie Personen (BRP).

  • Vul het formulier in en onderteken het. 
  • Geef op het aanvraagformulier aan of u een standaard afschrift wilt (naam, geboortedatum, postcode en adres) of een afschrift met bijzondere vermeldingen (bijvoorbeeld ouders, gezinsuittreksel of adreshistorie). 
  • Stuur een kopie mee van uw geldige identiteitsbewijs. 
  • Mail het aanvraagformulier en uw kopie identiteitsbewijs naar post [at] maastricht.nl of stuur het per post naar: 

   GemeenteLoket gemeente Maastricht
   Postbus 1992
   6201 BZ Maastricht
 • Ja. U kunt ook een uittreksel opvragen voor iemand anders. Neem dan een schriftelijke toestemming mee en uw geldige legitimatiebewijs en een kopie van het legitimatiebewijs van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt.

 • Tarief 2022

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kost € 14,30.