Uittreksel Basisregistratie Personen

U kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) online aanvragen met DigiD. Het uittreksel wordt binnen 2 werkdagen opgestuurd. 

Hebt u als notaris of advocaat een uittreksel nodig? Kijk dan bij uittreksel Basisregistratie Personen voor notarissen en advocaten

Let op: u kunt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) alleen opvragen in de gemeente waarin u woont en staat ingeschreven.

Online aanvragen

U vraagt het uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) online aan met DigiD. U ontvangt het uittreksel per post. U krijgt het uittreksel dus niet digitaal. 

Voor uzelf of uw kind tot 16 jaar

Online kunt u voor uzelf een uittreksel aanvragen. En voor uw kind tot 16 jaar. Uw kind moet dan wel op hetzelfde adres als u wonen. 

Wat is een uittreksel BRP?

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) bevat gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en/of andere gegevens. Afhankelijk van het doel waarvoor u het uittreksel nodig hebt, kan er meer informatie op staan. 

Soorten uittreksels

 • Basis uittreksel zonder burgerservicenummer (BSN)
  In dit uittreksel staat uw BSN niet vermeld. Dit uittreksel wordt bijvoorbeeld gebruikt als bewijs van inschrijving in Maastricht of Nederland.
 • Basis uittreksel mét burgerservicenummer (BSN)
  In dit uittreksel staat ook uw BSN vermeld. 
 • Uitgebreid uittreksel
  In dit uittreksel staan oudergegevens, nationaliteit, verblijfplaatsgegevens, gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap en kinderen.
 • Uittreksel voor woningbouwcorporatie
  In dit uittreksel staat het aantal personen vermeld dat staat ingeschreven op het adres, burgerlijke staat en de adreshistorie van de aanvrager. 
 • Uittreksel voor pensioen
  Dit uittreksel wordt verstrekt ten behoeve van een pensioenuitvoerder voor de uitvoering van zijn taak zoals gesteld in artikel 93 van de Pensioenwet. 
 • Uittreksel voor verzekering of lijfrente
  Bewijs van leven.
 • Uittreksel voor internationaal gebruik
  In dit uittreksel staat ook vermelding van nationaliteit, burgerlijke staat, ouders en inschrijfdatum in Nederland. De gegevens worden in verschillende talen vermeld: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Pools en Turks.
 • Uittreksel met adreshistorie
  In dit uittreksel staan uw oude adressen (woonhistorie vanaf 01-10-1994).
 • Uittreksel met vestigingsgegevens, nationaliteit en laatste huwelijk
  In dit uittreksel staan gegevens over nationaliteit, inschrijfgegevens en gegevens over burgerlijke staat.
 • Wilt u voor iemand anders of uw kind vanaf 16 jaar een uittreksel aanvragen? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket.

  U betaalt contant of met pin. Daarna krijgt u het uittreksel meteen mee. 

  Meenemen naar de afspraak:
  • een schriftelijke toestemming van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt
  • uw geldige legitimatiebewijs
  • een kopie van het legitimatiebewijs van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt
 • Kunt u het uittreksel BRP niet online met DigiD aanvragen? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. U betaalt contant of met pin. Daarna krijgt u het uittreksel meteen mee. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

 • Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag uittreksel basisregistratie personen bedraagt € 15,70 (tarief 2023). Dit tarief is ook van toepassing als blijkt dat we uw aanvraag niet kunnen afhandelen. Er is dan geen recht op terugbetaling. 

  We kunnen alleen uittreksels basisregistratie personen verstrekken aan personen die in de gemeente Maastricht wonen en staan ingeschreven.