Ceremonie bij naturalisatie

De naturalisatieceremonie is er voor mensen die Nederlander worden. Dit is de laatste verplichte stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. Tijdens deze ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid af. Daarmee belooft u dat u de vrijheden en rechten respecteert die bij het Nederlanderschap horen en de plichten zult vervullen. 

  Ceremonies stadhuis

  Vanwege de coronacrisis waren er tijdelijk geen ceremonies in het stadhuis. De verklaring van verbondenheid werd toen schriftelijk afgelegd. Binnenkort starten de ceremonies weer.

  Verklaring van verbondenheid

  De verklaring van verbondenheid wordt schriftelijk afgelegd. U krijgt een brief met een formulier thuis gestuurd. Dit formulier moet u invullen en ondertekenen. Het door u ondertekende formulier stuurt u vervolgens naar ons terug in de bijgeleverde retourenvelop.
  Let op: als u het formulier niet ondertekent en aan ons terugstuurt, kunt u geen Nederlander worden.

  Nederlandse nationaliteit

  Nadat wij de ingevulde en getekende verklaring van u hebben ontvangen, krijgt u het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging zo snel mogelijk thuis gestuurd. Dit doen wij met een aangetekende brief. Pas dan bent u Nederlander.

  Bijzondere omstandigheden

  Wij doen er alles aan uw Nederlandse nationaliteit zo spoedig mogelijk op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP). U hoeft hier niet persoonlijk voor langs te komen. Deze bijzondere procedure geldt alleen zolang de landelijke beperkende maatregelen vanwege het coronavirus duren.

  Officieel Nederlander

  Na ontvangst van het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging bent u officieel Nederlander. U heeft dan:

  • recht om te stemmen
  • recht om zelf politiek actief te worden
  • recht om ook in andere landen van de Europese Unie te wonen en te werken
  • recht op hulp van Nederlandse ambassades in het buitenland
  • De termijnen voor de uitreiking van het officiële besluit zijn verschillend.

   • Naturalisatieprocedure: binnen 6 weken na de datum van het officiële besluit (hét Koninklijk Besluit) ontvangt u een brief van de gemeente voor de ceremonie. In verband met de coronacrisis zijn er tot nader bericht geen ceremonies in het stadhuis. De besluiten worden schriftelijk bekendgemaakt.   
   • Optieprocedure: binnen 9 weken na bevestiging ontvangt u een brief van de gemeente voor de ceremonie. In verband met de coronacrisis zijn er tot nader bericht geen ceremonies in het stadhuis. De besluiten worden schriftelijk bekendgemaakt.