Ceremonie bij naturalisatie

De naturalisatieceremonie is er voor mensen die Nederlander worden. Dit is de laatste verplichte stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. U wordt door ons hiervoor uitgenodigd.

Vanwege de huidige/strikte corona-maatregelen, zijn er tot nader bericht geen ceremonies in het stadhuis. De kandidaat-Nederlanders die het betreft, ontvangen persoonlijk bericht hoe en wanneer de officiële bekendmaking wordt uitgereikt.

Ceremonie

Als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen ontvangt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht deel te nemen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. Als u niet aanwezig bent kunt u geen Nederlander worden. 

Verklaring afleggen

Tijdens de ceremonie krijgt u het besluit van Nederlanderschap en legt u een verklaring van verbondenheid af waarmee u belooft dat u:

  • de vrijheden en rechten respecteert die bij het Nederlanderschap horen
  • de plichten zult vervullen

Wanneer?

Gemiddeld één keer per maand is er een ceremonie, dit is mede afhankelijk van het aantal kandidaten. In ieder geval op 15 december (Koninkrijksdag), nationale ceremoniedag.

  • De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend.

    • Naturalisatieprocedure: binnen 3 maanden na bevestiging vindt de ceremonie plaats.  
    • Optieprocedure: binnen 9 weken na bevestiging vindt de ceremonie plaats.