Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure

De optieprocedure is een snelle en eenvoudige manier om Nederlander te worden. U komt voor de optieprocedure in aanmerking als u aan alle voorwaarden voldoet. De burgemeester van de gemeente waar u staat ingeschreven, beslist of u aan alle voorwaarden voldoet. Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? Mogelijk kunt u de Nederlandse nationaliteit dan aanvragen via de naturalisatieprocedure.

 

Optieprocedure

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt krijgen kunt u in aanmerking komen voor de optieprocedure. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 043. Bij de aanvraag heeft u onder andere nodig:

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • uw geldig verblijfsdocument
 • uw geboorteakte (als u niet eerder een officiële akte heeft afgegeven)
 • uw huwelijksakte (als u niet eerder een officiële akte heeft afgegeven)

U betaalt de kosten voor de optieprocedure bij de aanvraag. 

Verklaring

U moet een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet een optieverklaring. De burgemeester controleert vervolgens of u aan alle eisen voldoet. Bij een positief besluit wordt u uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie en krijgt u de officiële bevestiging (het besluit) uitgereikt. Deelname aan deze ceremonie is verplicht. U bent pas officieel Nederlander als u het besluit persoonlijk heeft ontvangen.

Vertalen

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler. Buitenlandse documenten moeten zijn gelegaliseerd of een apostille hebben. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Maastricht en staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
  • Uw geboorteakte is geregistreerd in de BRP.
  • U bent geen gevaar voor de openbare orde.

  Daarnaast is 1 van de volgende situaties op u van toepassing:

  • U bent in Nederland geboren en woont sinds uw geboorte aaneengesloten in Nederland.
  • U woont vanaf dat u 4 jaar was aaneengesloten legaal in Nederland.
  • U bent oud-Nederlander en woont minimaal 1 jaar in Nederland (met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor een niet-tijdelijk doel).
  • U bent minimaal 3 jaar getrouwd met een Nederlander of geregistreerd partner van een Nederlander en woont minimaal 15 jaar aaneengesloten legaal in Nederland.
  • U bent 65 jaar of ouder en woont minimaal 15 jaar aaneengesloten legaal in Nederland.
  • U bent voor 1 januari 1985 geboren uit een Nederlandse moeder en een niet Nederlandse vader.
  Minderjarige kinderen

  Bent u zelf als kind tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 door een Nederlander erkend? Of is uw kind tussen 1 april 2003 en 1 maart 2009 door een Nederlander erkend?
  Als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden, kunt u (of uw kind(eren)) alsnog Nederlander worden door het afleggen van de optieverklaring:

  • kinderen die voor hun 7e door een Nederlander zijn erkend
  • kinderen jonger dan 18 jaar, die door wettiging het kind van een Nederlander zijn geworden
  • kinderen jonger dan 18 jaar die door een Nederlander zijn erkend op of na hun 7e jaar, en bij de optieverklaring kunnen aantonen dat de erkenner hun biologische vader is

  Is het kind jonger dan 18 jaar, dan legt de wettelijke vertegenwoordiger namens het kind de optieverklaring af.

  Kinderen van 12 jaar en ouder moeten meekomen bij het afleggen van de optieverklaring.

 • Tarieven 2024

  De optieprocedure kost:

  • voor een persoon € 217,00
  • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 370,00
  • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 24,00

  U betaalt dit bij uw aanvraag.

 • Maximaal 6 maanden na het afleggen van de verklaring.

 • Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar maken bij de burgemeester.