Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure

De optieprocedure is een snelle en eenvoudige manier om Nederlander te worden. U komt voor de optieprocedure in aanmerking als u aan alle voorwaarden voldoet. De burgemeester van de gemeente waar u staat ingeschreven, beslist of u aan deze voorwaarden voldoet.  

Optieprocedure

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt krijgen kunt u in aanmerking komen voor de optieprocedure. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 043. Bij de aanvraag heeft u onder andere nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw geldige verblijfsdocument
 • uw geboorteakte (als u niet eerder een officiële akte heeft afgegeven)
 • uw huwelijksakte (als u niet eerder een officiële akte heeft afgegeven)

U betaalt de kosten voor de optieprocedure bij de aanvraag. 

Verklaring

U moet vervolgens een verklaring afleggen dat uw Nederlander wilt worden. Dit heet een optieverklaring. De burgemeester controleert vervolgens of u aan alle eisen voldoet. Bij een positief besluit wordt u uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie en krijgt u het naturalisatiebesluit overhandigd. Deelname aan deze ceremonie is verplicht. U bent pas officieel Nederlander als u het besluit persoonlijk heeft ontvangen.

Vertalen

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler. Buitenlandse documenten moeten zijn gelegaliseerd of een apostille hebben. Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? Mogelijk kunt u de Nederlandse nationaliteit dan aanvragen via de naturalisatieprocedure.

 • Voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder
  • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
  • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
  • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

  Er gelden nog aanvullende voorwaarden als u:

  • het kind bent van immigranten
  • U geen nationaliteit heeft maar u hier al 3 jaar woont (staatloos)
  • u een oud-Nederlander bent
  • u minstens 3 jaar bent getrouwd met een Nederlander en hier al 15 jaar woont
  • u bij een langdurig verblijf hier al woont vanaf u 4e jaar of u de AOW-leeftijd heeft bereikt en u hier 15 jaar woont.

  Kinderen kunnen met u mee naturaliseren tot en met 15 jaar. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

  • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
  • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

  Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond. Op de termijn van 5 jaar kunnen uitzonderingen van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

 • Wat kost het?

  Tarieven 2020

  De optieprocedure kost:

  • voor een persoon € 191,00
  • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 326,00
  • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 21,00

  U betaalt dit bij uw aanvraag.

 • Termijn

  De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

 • Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de rechtbank.