Uittreksel of afschrift burgerlijke stand

Een uittreksel of afschrift uit de Burgerlijke Stand is een overzicht van belangrijke feiten in het leven. Bijvoorbeeld een geboorte, overlijden, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of beëindiging partnerschap. U kunt een uittreksel of afschrift alleen opvragen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Hebt u als notaris, advocaat of instelling een afschrift of uittreksel nodig? Kijk dan bij uittreksel Burgerlijke Stand voor zakelijke dienstverleners.

Online aanvragen 

U kunt het uittreksel of afschrift uit de Burgerlijke Stand online aanvragen met uw DigiD. U ontvangt het uittreksel of afschrift dan zo snel mogelijk per post. U krijgt het document dus niet digitaal.

Voor uzelf of uw kind

Online kunt u voor uzelf een afschrift of uittreksel aanvragen. En voor uw kind.

Wat is een uittreksel burgelijke stand?

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke feiten in het leven zoals geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of beëindiging partnerschap en overlijden. Op een uittreksel van bijvoorbeeld overlijden staan alleen de persoonsgegevens van de overledene zelf, met de datum en plaats van overlijden. Niet de gegevens van bijvoorbeeld ouders. 

Wat is een afschrift burgerlijke stand?

Een afschrift is een kopie van de volledige akte met daarop een stempel en handtekening van de ambtenaar burgerlijke stand. 

 • Wilt u voor iemand anders een uittreksel of afschrift aanvragen? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. 

  U betaalt contant of met pin. Daarna krijgt u het document meteen mee. 

  Meenemen naar de afspraak: 
  • een schriftelijke toestemming van degene voor wie u het uittreksel of afschrift aanvraagt
  • uw geldige legitimatiebewijs
  • een kopie van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u het uittreksel of afschrift aanvraagt
 • Kunt u het uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand niet online met DigiD aanvragen? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. U betaalt contant of met pin. Daarna krijgt u het document meteen mee. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

 • Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag uittreksel of afschrift burgerlijke stand bedraagt € 16,60 (tarief 2024). Dit tarief is ook van toepassing als blijkt dat we uw aanvraag niet kunnen afhandelen. Er is dan geen recht op terugbetaling. Check vooraf dus goed bij welke gemeente u het uittreksel of afschrift burgerlijke stand moet aanvragen. 

  We kunnen alleen uittreksels en afschriften burgerlijke stand verstrekken voor gebeurtenissen (bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of echtscheiding) die in de gemeente Maastricht plaatsvonden. Of in een voormalige zelfstandige gemeente die later aan de gemeente Maastricht is toegevoegd (bijvoorbeeld gemeente Heer). Als de gebeurtenis in een andere gemeente heeft plaatsgevonden, kunnen we geen uittreksel of afschrift burgerlijke stand aan u verstrekken. 

 • Bij een online aanvraag ontvangt u het uittreksel binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag.

  Woont u in het buitenland? Dan kan het langer duren.