Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel uit de Burgerlijke Stand is een overzicht van belangrijke feiten in het leven. Bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of beëindiging partnerschap en overlijden. U kunt een uittreksel alleen opvragen bij de gemeente waar deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Hebt u als notaris, advocaat of instelling een uittreksel nodig? Kijk dan bij uittreksel Burgerlijke Stand voor zakelijke dienstverleners.

Online aanvragen 

U kunt het uittreksel uit de Burgerlijke Stand online aanvragen met uw DigiD. U ontvangt het uittreksel dan zo snel mogelijk per post. U krijgt het uittreksel dus niet digitaal.

Voor uzelf of uw kind

Online kunt u voor uzelf een uittreksel aanvragen. En voor uw kind.

Wat is een uittreksel burgelijke stand?

Een uittreksel uit de burgerlijke stand is een overzicht van belangrijke feiten in het leven zoals geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of beëindiging partnerschap en overlijden. 

 • Wilt u voor iemand anders een uittreksel aanvragen? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. 

  U betaalt contant of met pin. Daarna krijgt u het uittreksel meteen mee. 

  Meenemen naar de afspraak: 
  • een schriftelijke toestemming van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt
  • uw geldige legitimatiebewijs
  • een kopie van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u het uittreksel aanvraagt
 • Kunt u het uittreksel uit de Burgerlijke Stand niet online met DigiD aanvragen? Maak dan een afspraak bij het GemeenteLoket. U betaalt contant of met pin. Daarna krijgt u het uittreksel meteen mee. Neem uw identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

 • Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag uittreksel burgerlijke stand bedraagt € 15,70 (tarief 2023). Dit tarief is ook van toepassing als blijkt dat we uw aanvraag niet kunnen afhandelen. Er is dan geen recht op terugbetaling. Check vooraf dus goed bij welke gemeente u het uittreksel burgerlijke stand moet aanvragen. 

  We kunnen alleen uittreksels burgerlijke stand verstrekken voor gebeurtenissen (bijvoorbeeld geboorte, huwelijk of echtscheiding) die in de gemeente Maastricht plaatsvonden. Of in een voormalige zelfstandige gemeente die later aan de gemeente Maastricht is toegevoegd (bijvoorbeeld gemeente Heer). Als de gebeurtenis in een andere gemeente heeft plaatsgevonden, kunnen we geen uittreksel burgerlijke stand aan u verstrekken. 

 • Bij een online aanvraag: 2 dagen na ontvangst van uw aanvraag.

  Woont u in het buitenland? Dan duurt het langer.