Duurzaam ondernemen

We willen als stad klimaatneutraal zijn in 2050. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. De energietransitie is een grote maatschappelijke opgave waar we gezamenlijk mee aan de slag moeten. Dat doen we door samen met bedrijven, organisaties en inwoners duurzame keuzes maken. Ook als ondernemer kunt u het verschil maken.

Verschillende routes 

Hoe gaan we deze duurzame toekomst bereiken? Maastricht bewandelt drie wegen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. We zetten in op energiebesparing door middel van isolatie, omarmen all-electric concepten en investeren in warmtenetten. Voor ondernemingen gaat verduurzamen echter verder dan alleen een goed geïsoleerd of zelfs aardgasvrij gebouw. Er liggen veel kansen in het verduurzamen van productieprocessen en het realiseren van fossielvrij vervoer. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal uitdagingen. Eén daarvan is netcongestie. Van kleine MKB’ers tot grote bedrijven; als gemeente proberen wij u zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze uitdagingen in de energie- en warmtetransitie. Dat doen we met verschillende aanpakken.  

Verduurzamen bedrijventerreinen 

Het verduurzamen van bedrijventerreinen doen we via een gezamenlijke aanpak waarmee we voorsorteren op de stap naar klimaatneutraal. Daarbij wordt gekeken naar samenwerking op een bedrijventerrein op het gebied van energiegebruik, duurzame opwek van energie en slimme energieopslag. Op verschillende bedrijventerreinen zijn we aan de slag met de GebiedsGerichte Aanpak. Op bedrijventerrein Beatrixhaven zijn we in 2023 gestart met een pilot, in samenwerking met Samenwerkende Industriebedrijven Maastricht (SIM) en Maastricht Energie Akkoord (MEA). Ook op bedrijventerrein Randwyck zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen van een GebiedsGerichte Aanpak.  

Netcongestie 

Netcongestie van ons elektriciteitsnet is een grote uitdaging voor verdere verduurzaming. Het bemoeilijkt de groei van bedrijven en frustreert de transitie naar duurzame bedrijvigheid. Als gemeente willen we samen met bedrijven tot oplossingen komen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor het opzetten van Smart Energy Hubs (SEH). Een SEH zorgt voor een energiesysteem in balans zodat er lokaal op ieder moment voldoende duurzame energiedragers zoals elektriciteit, warmte, koude en waterstof of andere duurzame brandstoffen beschikbaar zijn. De beschikbare hernieuwbare energiebronnen worden zo met een SEH optimaal benut.  

Verduurzamen MKB 

Naast de grote industrie willen we ook de MKB-ondernemer in Maastricht stimuleren in het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Daarbij willen we MKB’ers vooral ontzorgen en inzetten op thema’s als energiebesparing en duurzame opwekking van warmte, koude en/of elektriciteit. Daarom hebben we samen met zeven Zuid-Limburgse gemeenten een speciaal ontzorgingsprogramma opgezet: VerduurzaamJeMKB. MKB’ers kunnen advies krijgen over welke verduurzamingsmaatregelen het meest effectief en efficiënt zijn en hulp krijgen bij installatie. Op deze wijze wordt het MKB gestimuleerd om te verduurzamen en dragen we bij aan een klimaatneutrale stad in 2050. MKB’ers kunnen via de gemeente subsidie krijgen voor het laten maken van een energiescan.  

Subsidieregeling duurzame mobiliteit

Het gemeentebestuur van Maastricht wil het voor het MKB gemakkelijker maken om over te stappen naar vervoersmiddelen die geen CO2 uitstoten. Daarom is er een subsidie beschikbaar voor: 

  • De zakelijke aanschaf van een nieuwe elektrische bestelbus die gebruikt wordt voor de bedrijfsvoering van de onderneming. 
  • De zakelijke aanschaf van laadinfrastructuur voor het opladen van bedrijfsvoertuigen. 
  • Een zakelijk abonnement op een logistieke hub voor bundeling van vervoer en distributie van goederen en/of afval van het bedrijf. 

U kunt de subsidie aanvragen via ons nieuwe subsidieportaal

Maastrichts Energie Akkoord  

In de aanpak Maastrichtse Energie Akkoorden (MEA) gaat het om concrete duurzame activiteiten en afspraken die erop gericht zijn het energieverbruik te reduceren, snel minder CO2 uit te stoten en meer duurzame energie op te wekken. Heeft u een grootbedrijf in Maastricht en wilt u minder CO2 uitstoten? Werk met ons samen aan een energieakkoord, waarin we concrete duurzame activiteiten en afspraken met elkaar vastleggen. Veel bedrijven in Maastricht gingen u al voor. Meer informatie vindt u op de website Energieakkoordmaastricht.nl.

Energiekosten 

De energieprijzen schommelen. Ook ondernemers merken dat in hun portemonnee. Op de pagina Energiekosten voor ondernemers vindt u een wegwijzer naar maatregelen die er zijn om u financieel te helpen. Bijvoorbeeld naar financiële hulp bij investeringen die nodig zijn om energie te kunnen besparen. De gemeente wil ondernemingen stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen om zodoende de energieprestatie van Maastrichts vastgoed te verbeteren. Daarom is het mogelijk om een verduurzamingssubsidie aan te vragen. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u subsidie ontvangen voor het nemen van één of meerdere verduurzamingsmaatregelen en/of het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan. 

Zero Emissie Stadslogistiek 

Vrachtwagens en bestelbussen die rijden op fossiele brandstoffen kunnen vanaf 1 januari 2025 niet meer zomaar de binnenstad van Maastricht in. Dit heeft gevolgen voor ondernemers in de binnenstad, maar ook voor leveranciers of dienstverleners die in het centrum moeten zijn. Met zero-emissie stadslogistiek (ZES) werken we aan een schone, bereikbare binnenstad, ook voor ondernemers. Lees hier meer over de ZES.  

#MissionZeroMaastricht 

We willen als stad klimaatneutraal zijn. Dat doen we door samen met bedrijven, organisaties en inwoners allerlei wegen te bewandelen onder de noemer #MissionZeroMaastricht. Verschillende ondernemers nemen al het initiatief om energie te besparen en te verduurzamen. Samen maken we het verschil. Lees de verhalen op Thuis in Maastricht  

Meer informatie 

Heeft u vragen? Neem dan via e-mail contact op met Team Ondernemen Maastricht: ondernemen [at] maastricht.nl (ondernemen[at]maastricht[dot]nl). Wilt u liever telefonisch contact? Vermeld dan uw telefoonnummer in het e-mailbericht.