Aangifte overlijden

Is een naaste overleden, dan komt er veel op u af. Een begrafenisondernemer of uitvaartverzorger weet wat er allemaal geregeld moet worden. Hij of zij verzorgt meestal ook de overlijdensaangifte.

Zelf aangifte overlijden doen

Vanwege de landelijke maatregelen in verband met het coronavirus, is het op dit moment niet mogelijk persoonlijk aangifte van overlijden te doen. Wij willen u daarom vragen de aangifte online (met DigiD) te doen of dit over te laten aan de uitvaartondernemer. Ook de uitvaartondernemer kan de aangifte online doen. 

Aangifte van overlijden moet gebeuren voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Wat heeft u nodig om aangifte te doen?

  • uw geldig identiteitsbewijs (als u persoonlijk aangifte doet)
  • een verklaring van overlijden (A-verklaring), ingevuld door een arts (natuurlijk overlijden) of gemeentelijke lijkschouwer (niet-natuurlijk overlijden)
  • een ongeopende doodsoorzaakverklaring (B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek), ingevuld door een arts of gemeentelijke lijkschouwer
  • een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter als de uitvaart wordt uitgesteld
  • het originele getekende terbeschikkingstellings-codicil (of een notariële akte) als de overledene zijn lichaam ter beschikking stelt voor wetenschappelijk onderwijs, studie en onderzoek. Deze verklaring wordt bewaard bij het ziekenhuis of medisch-wetenschappelijk instituut waar de overledene zijn wens kenbaar heeft gemaakt. Betrokkene zelf heeft een tweede identieke verklaring gekregen
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Als de overledene in een andere gemeente in Nederland staat ingeschreven, melden wij het overlijden van betrokkene bij de woongemeente. Dit gebeurt automatisch. Als de overledene in het buitenland woont, moet u dit zelf melden bij de betreffende gemeente. Vaak heeft u dan een afschrift/uittreksel van de overlijdensakte nodig. U kunt dit afschrift online aanvragen.

Is uw naaste overleden in het buitenland?


Dan moet u helaas nog meer regelen. U vindt hierover meer informatie op www.nederlandwereldwijd.nl

  • Bent u uitvaartondernemer en hebt u geen eHerkenning? Ook dan kunt u online aangifte van overlijden doen

  • U mag de overledene pas laten begraven of cremeren niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden. U heeft toestemming nodig van de officier van justitie of de burgemeester als u de overledene eerder wilt laten begraven of cremeren.

  • De overlijdensaangifte is gratis. Een kopie van de overlijdensakte kost € 14,30 (tarief 2022).