Herinrichting wegen Limmel

We willen de Dolmansstraat en Populierweg in Limmel gaan aanpakken. We willen de straten prettiger maken om in te wonen en veiliger maken om te lopen, spelen en fietsen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat beide straten beter bestand zijn tegen de extremere weersomstandigheden die ons klimaat met zich meebrengt. In de afgelopen maanden werkten we met bewoners en ondernemers van deze 2 straten aan een ontwerp.

een weg met een auto
Populierweg in Limmel

Het ontwerp

We willen de straten prettiger maken om in te wonen. Met meer ruimte voor groen en ontmoeten. En voldoende plek om te lopen, wandelen en fietsen. Ook willen we de fietsroute in Limmel verbeteren, zodat het aantrekkelijk is voor fietsers.

In het kort:

  • Bredere stoepen om veilig te kunnen wandelen.
  • Voldoende brede parkeervakken.
  • Een centrale ontmoetingsplek bij het Lichtmanhuis.
  • Meer groen voor meer schaduw en een betere luchtkwaliteit.
  • Wijziging van een aantal rijrichtingen.
  • Alle kruispunten krijgen een drempel zodat verkeer niet te snel kan rijden.

Bekijk het conceptontwerp

Een weg met een fietser
Dolmansstraat in Limmel

Eenrichtingsverkeer Dolmansstraat en Populierweg

Het verbreden van stoepen en parkeervakken en het toevoegen van groen kan alleen als de weg zo smal mogelijk wordt. Voordeel van een smalle weg is dat het verkeer langzamer gaat rijden. Daarom wordt de Dolmansstraat een eenrichtingsstraat tussen de Populierweg en Sareptastraat. De Populierweg tussen de Bethlehemweg en Askalonstraat is in de huidige situatie al te smal. Daarom wordt dat stuk, op verzoek van de aanwonenden, ook eenrichtingsverkeer. Op een aantal wegen in Limmel geldt al eenrichtingsverkeer, dat blijft ook zo. Op het kaartje ziet u de nieuwe situatie.

kaartje van eenrichtingsverkeer Limmel Populierweg en Dolmansstraat

Geveltuintjes

Het verbreden van de stoepen maakt het mogelijk om bij veel woningen geveltuintjes te realiseren. Een geveltuintje is een strook met planten tegen de gevel van een gebouw. Het geeft de straat een groene uitstraling en draagt bij aan een klimaatbestendige omgeving. Wilt u zelf aan de slag met het maken van een geveltuintje? Kijk voor meer informatie op de pagina Geveltuin aanleggen.

Proces tot nu toe

  • 27 maart 2023: informatieavond bewoners/ondernemers
  • Bijeenkomsten met vertegenwoordiging bewoners, Fietsersbond, Verkeersveiligheidsgroep Maastricht, VVN-afdeling Maastricht en de Stichting Maastricht Samen Onbeperkt
  • 10 juli 2023: informatieavond bewoners/ondernemers.

Zo zijn we van idee├źn tot een ontwerp gekomen. Dit ontwerp is een verfijning van het ontwerp dat op 10 juli is gepresenteerd. Voor wie aanwezig was op 10 juli: er zijn geen grote aanpassingen meer in het ontwerp gedaan.

Planning

In Nazareth en Limmel wordt misschien een warmtenet gerealiseerd. Als dat er komt moeten we de wegen openbreken om er buizen in te leggen. Het liefst combineren we de herinrichting van beide wegen en het aanleggen van het warmtenet. Op dit moment is daar nog geen definitief besluit over genomen. De eerder geplande perioden voor groot onderhoud in 2024 en 2026 zijn daarmee onzeker. Zodra er meer informatie is, laten we u dat weten.

Meer weten/vragen?

Als u vragen heeft over het ontwerp of het proces, kunt u een mail sturen naar frontoffice-mobiliteit [at] maastricht.nl.