Honden

Hebt u een of meer honden? Dan moet u hondenbelasting betalen. Om overlast voor anderen zo veel mogelijk te voorkomen, gelden er in Maastricht regels voor het uitlaten van uw hond(en).

Regels

Binnen de bebouwde kom geldt vrijwel overal een aanlijnplicht. In hondenlosloopgebieden mag uw hond los lopen. Daarnaast geldt vrijwel overal dat u de poep van uw hond moet opruimen.

Hondenbelasting

U moet bij de BsGW doorgeven hoeveel honden u bezit of als er wijzigingen zijn. Kijk voor meer informatie op de productpagina hondenbelasting.

 • Aanlijnen en los lopen

  Binnen bebouwde kom

  Als u uw hond uitlaat binnen de bebouwde kom moet uw hond altijd aan de lijn. Tenzij het een hulphond is. 

  Buiten bebouwde kom

  Buiten de bebouwde kom is aanlijnen niet verplicht, tenzij het om een verharde weg of een openbare plek gaat zoals een sportpark, recreatieterrein of andere plek in gemeentelijk beheer.

  Aanlijnplicht

  Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht wel of niet geldt of een algeheel verbod van kracht is. Dit staat aangegeven met borden. U mag uw hond nooit uitlaten op kinderspeelplaatsen en speelweides of in zandbakken. In de hondenlosloopgebieden mag u uw hond wel loslaten.

 • losloopgebieden en poepbakken

  Hondenlosloopgebieden zijn door het college aangewezen gebieden waar honden mogen loslopen. U blijft altijd verantwoordelijk voor uw hond. Andere bezoekers (met of zonder hond) mogen geen last hebben van uw hond. Zorg dat uw hond niet ontsnapt. En ook in het losloopgebied geldt de opruimplicht.

 • Opruimplicht hondenpoep

  Als u uw hond uitlaat binnen de bebouwde kom dan moet u de poep van uw hond onmiddellijk zelf opruimen. U kunt zelfs al een boete krijgen als u geen deugdelijk opruimmiddel bij u heeft. Voor het opruimen van de uitwerpselen kunt u een eigen zakje gebruiken, maar er zijn ook speciale hondenpoepzakjes verkrijgbaar. Gooi het zakje weg in een van de hondenpoepbak. 

  Buiten de bebouwde kom geldt deze opruimplicht niet, behalve op een verharde weg of een openbare plek, zoals een sportpark, recreatieterrein of andere plek in gemeentelijk beheer.

  Poepbak vol?

  Is een hondenpoepbak vol, dan kunt u dat melden via de Maastricht Meldt App of via onze website.

  Hulphond

  Is uw hond een hulphond? Dan hoeft u de poep van uw hond niet op te ruimen.

 • Regels bij het uitlaten

  • Binnen de bebouwde kom en in natuurgebieden loopt uw hond aan de lijn
  • In een hondenlosloopgebied mag uw hond loslopen
  • Uw hond mag niet in speeltuinen, speelveldjes en zandbakken lopen. Ook aangelijnd mag u daar niet met uw hond komen
  • Op begraafplaatsen en bloemperken van de gemeente mag uw hond niet komen
  • U ruimt zelf de hondenpoep op
 • Boete

  Als u de regels voor het uitlaten van uw hond(en) overtreedt, kunt u een boete krijgen van:

  • € 9,00 administratiekosten +
  • € 90,00 als uw hond losloopt in de bebouwde kom
  • € 140,00 als uw hond losloopt op een speelterrein
  • € 140,00 als u de hondenpoep niet opruimt
  • € 95,00 als u geen hondenpoepzakjes of ander opruimmiddel bij u hebt

  De administratiekosten zijn door de overheid bepaald.