Wet openbaarheid van bestuur, informatieverzoek

U heeft het recht om bestuurlijke informatie op te vragen, bijvoorbeeld beleidsinformatie. Dit is vastgelegd in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Schriftelijk aanvragen

Bestuurlijke informatie kunt u alleen schriftelijk aanvragen per post. Online of per e-mail is niet mogelijk. In uw brief geeft u aan:

 • waarover u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken
 • hoe u de informatie wenst te bekijken of te ontvangen

De gemeente bepaalt of u: 

 • een kopie van de gevraagde informatie krijgt
 • het document mag bekijken of
 • een samenvatting van de inhoud krijgt of
 • informatie over de inhoud ontvangt
 • De gemeente hoeft niet alle informatie met u te delen. U krijgt geen inzage in:

  • informatie die gaat over de staatsveiligheid
  • informatie waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privé-leven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

  De gemeente kan ook om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld bij:

  • opsporing en vervolging van strafbare feiten
  • inspectie, controle en toezicht door de overheid
  • voorkennis voorkomen bij de aanvrager
 • U betaalt de kosten van een kopie of een samenvatting van een document.

 • Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek krijgt u een reactie. Deze termijn kunnen wij eenmalig met 4 weken verlengen.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Heeft u een spoedeisend belang dan kunt u ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aanvragen bij de rechtbank. Als u het niet eens bent met de beslissing dan kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.