Draaiorgel spelen

Om in de openbare ruimte muziek op een draaiorgel te willen spelen, moet u een ontheffing aanvragen.

Aanvraag

U vraagt een ontheffing aan met DigiD.  Uw ontheffing aanvragen kost € 126,45 per dag tot een maximum van € 502,00. De kosten betaalt u ook als uw aanvraag (deels) afgewezen wordt.

 • Termijn

  Binnen 8 weken na ontvangst beslist de gemeente over uw aanvraag. Deze termijn mag een keer worden verlengd.

 • Bezwaar en beroep

  Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

 • Aanvragen zonder DigiD

  Heeft u geen DigiD? Dan kunt u uw ontheffing schriftelijk aanvragen bij het GemeenteLoket. In uw aanvraag zet u:

  • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • De datum en tijd waarop u wilt spelen;
  • In welk gebied u met het draaiorgel wilt staan of rondtrekken;
  • Of het om een mechanisch of handmatig draaiorgel gaat.
  • De kosten voor een schriftelijke aanvraag zijn:

  Een schriftelijk aanvraag voor een ontheffing kost u € 139,10 per dag tot een maximum van €539,15.