Draaiorgel spelen

Om in de openbare ruimte muziek op een draaiorgel te willen spelen, moet u een ontheffing aanvragen.

Ontheffing aanvragen

U vraagt een ontheffing aan met DigiD.  Uw ontheffing kost (in 2023) € 147,10 per dag per locatie met een maximum van € 584,10. De kosten betaalt u ook als uw aanvraag (deels) afgewezen wordt.

  • Tarieven 2023

   De kosten voor het aanvragen van een ontheffing bedragen € 147,10 per dag per locatie met een maximum van € 584,10.

  • Binnen 8 weken na ontvangst beslist de gemeente over uw aanvraag. Deze termijn mag een keer worden verlengd.

  • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

  • Heeft u geen DigiD? Dan kunt u uw ontheffing schriftelijk aanvragen bij het GemeenteLoket. In uw aanvraag zet u:

   • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
   • De datum en tijd waarop u wilt spelen;
   • In welk gebied u met het draaiorgel wilt staan of rondtrekken;
   • Of het om een mechanisch of handmatig draaiorgel gaat.