Alcoholwetvergunning, leidinggevende toevoegen/wijzigen

In een alcoholwetvergunning worden de leidinggevenden vermeld die verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken in het bedrijf. Een horecabedrijf of slijtersbedrijf moet dicht als er geen vergunninghouder of leidinggevende aanwezig is. Een para-commerciële instelling - bijvoorbeeld een buurtcentrum – hoeft niet dicht als er geen leidinggevende aanwezig is. Er kan dan ook een barvrijwilliger ingezet worden. U kunt een leidinggevende laten toevoegen of verwijderen van uw vergunning. Op basis van een onderzoek zal de gemeente de leidinggevende wel of niet toewijzen.

Wijzigen leidinggevende wel of niet aanvragen?

In een alcoholwetvergunning werden tot 1 april 2024 altijd alle leidinggevenden vermeld. 

 • de eigenaar/ondernemer
 • de bedrijfsleider
 • alle (dag) leidinggevenden

Slijtersbedrijven

Per 1 april wijzigt de Alcoholwet en het Alcoholbesluit met betrekking tot slijterijen. Vanaf dan worden alleen nog ondernemers die het slijtersbedrijf exploiteren in de slijterijvergunning opgenomen. Alle andere leidinggevenden (bedrijfsleider of dagleidinggevende) hoeven niet meer op de vergunning vermeld te worden. 

Wél gelden nog steeds eisen voor alle leidinggevenden die werkzaam zijn in de slijterij: 

 • De leidinggevend is minimaal 21 jaar.
 • De leidinggevende beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne.

Horecabedrijven

De wijziging van de Alcoholwet en het Alcoholbesluit van 1 april 2024 heeft géén gevolgen voor horecabedrijven. De dagleidinggevende moet daar nog steeds worden bijgeschreven op de vergunning. Wijzigingen met betrekking tot leidinggevenden in een (paracommerciële) Alcoholwetvergunning moet u dus nog steeds aanvragen.

Weigeren

De gemeente kan het toevoegen van een leidinggevende weigeren bijvoorbeeld als hij/zij bepaalde strafbare feiten heeft gepleegd.

Meesturen met uw aanvraag

Met uw aanvraag voor het wijzigen van de leidinggevenden bij een horecabedrijf stuurt u mee:

 • een arbeidsovereenkomst (alleen bij commerciële exploitatie)
 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle op de aanvraag vermelde personen die niet in Nederland wonen
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH)
 • een opgave van te verwijderen leidinggevenden
 • een uittreksel van het strafregister van ondernemer(s) / leidinggevende(n) als ze niet in Nederland wonen

Leidinggevende uitschrijven

U kunt een leidinggevende uitschrijven door een mail te sturen naar horeca [at] maastricht.nl (horeca[at]maastricht[dot]nl).

Verklaring Sociale Hygiëne

Alle personen die op de vergunning staan, moeten een Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) hebben. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm hebben een VSH nodig.

Sinds 1 juli 2023 houdt de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) het Register Sociale Hygiëne bij. Iedereen die in het bezit is van een Verklaring of diploma Sociale Hygiëne wordt in dit register geregistreerd. Tot 1 juli 2023 werd dit register bijgehouden door Stichting Vakbekwaamheid Horeca en de Landelijke Examencommissie.

Herbevestig gratis uw registratie

Met de overgang naar de Lcsh wordt het register geactualiseerd. De Lcsh vraagt iedereen die vóór 1 juli 2023 vermeld stond in het register, registratie te herbevestigen en eventueel te corrigeren via www.registersocialehygiene.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Tarieven 2024

  U betaalt € 145,90 voor uw aanvraag voor één leidinggevende.
  Voor iedere volgende leidinggevende betaalt u € 48,65.

 • Binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag ontvangt u van ons bericht

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank