Alcoholwetvergunning, leidinggevende toevoegen/wijzigen

Een leidinggevende is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het bedrijf als de vergunninghouder niet aanwezig is en moet op de vergunning staan. Een horecabedrijf of slijtersbedrijf moet dicht als er geen vergunninghouder of leidinggevende aanwezig is. Een paracommerciële instelling - bijvoorbeeld een buurtcentrum – hoeft niet dicht als geen leidinggevende aanwezig is. Er kan dan ook een barvrijwilliger ingezet worden. U kunt een leidinggevende laten toevoegen of verwijderen. Op basis van een onderzoek zal de gemeente de leidinggevende wel of niet toewijzen.

Wat stuurt u mee?

Met uw aanvraag stuurt u mee:

 • een arbeidsovereenkomst als het gaat om een horeca- of slijtersbedrijf
 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle op de aanvraag vermelde personen die niet in Nederland wonen
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH)
 • een opgave van te verwijderen leidinggevenden

Uitschrijven

U kunt een leidinggevende uitschrijven door een mail te sturen naar horeca [at] maastricht.nl.

Sociale Hygiëne

Heeft u geen Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) maar wel een (oud) horecadiploma? Dan kunt u via www.svh.nl checken of u in aanmerking komt voor bijschrijven in het register Sociale Hygiëne. Per 1 mei 2018 is registratie verplicht.

Weigeren

De gemeente kan het toevoegen van een leidinggevende weigeren bijvoorbeeld als hij/zij bepaalde strafbare feiten heeft gepleegd.

 • Tarieven 2023

  U betaalt € 139,50 voor uw aanvraag voor één leidinggevende.
  Voor iedere volgende leidinggevende betaalt u € 46,50.

 • Binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag ontvangt u van ons bericht

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank