Alcoholwetvergunning, leidinggevende toevoegen/wijzigen

Een leidinggevende is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het bedrijf als de vergunninghouder niet aanwezig is en moet op de vergunning staan. Een horecabedrijf of slijtersbedrijf moet dicht als er geen vergunninghouder of leidinggevende aanwezig is. Een paracommerciële instelling - bijvoorbeeld een buurtcentrum – hoeft niet dicht als geen leidinggevende aanwezig is. Er kan dan ook een barvrijwilliger ingezet worden. U kunt een leidinggevende laten toevoegen of verwijderen. Op basis van een onderzoek zal de gemeente de leidinggevende wel of niet toewijzen.

Wat stuurt u mee?

Met uw aanvraag stuurt u mee:

 • een arbeidsovereenkomst als het gaat om een horeca- of slijtersbedrijf
 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle op de aanvraag vermelde personen die niet in Nederland wonen
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne (VSH)
 • een opgave van te verwijderen leidinggevenden
 • een uittreksel van het strafregister van ondernemer(s) / leidinggevende(n) als ze niet in Nederland wonen

Uitschrijven

U kunt een leidinggevende uitschrijven door een mail te sturen naar horeca [at] maastricht.nl (horeca[at]maastricht[dot]nl).

Verklaring Sociale Hygiëne

Alle personen die op de vergunning staan, moeten een Verklaring Sociale Hygiëne (VSH) hebben. Ook de personen die genoemd worden in een bepaalde rechtsvorm hebben een VSH nodig.

Sinds 1 juli 2023 houdt de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) het Register Sociale Hygiëne bij. Iedereen die in het bezit is van een Verklaring of diploma Sociale Hygiëne wordt in dit register geregistreerd. Tot 1 juli 2023 werd dit register bijgehouden door Stichting Vakbekwaamheid Horeca en de Landelijke Examencommissie.

Herbevestig gratis uw registratie

Met de overgang naar de Lcsh wordt het register geactualiseerd. De Lcsh vraagt iedereen die vóór 1 juli 2023 vermeld stond in het register, registratie te herbevestigen en eventueel te corrigeren via www.registersocialehygiene.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Weigeren

De gemeente kan het toevoegen van een leidinggevende weigeren bijvoorbeeld als hij/zij bepaalde strafbare feiten heeft gepleegd.

 • Tarieven 2024

  U betaalt € 145,90 voor uw aanvraag voor één leidinggevende.
  Voor iedere volgende leidinggevende betaalt u € 48,65.

 • Binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag ontvangt u van ons bericht

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank