Bijstand voor zelfstandigen

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Op deze pagina vindt u informatie over de Bbz-uitkering voor zelfstandigen. Deze uitkering is er voor alle ondernemers die niet in staat zijn om een minimuminkomen te verdienen en voldoen aan de gestelde voorwaarden. De uitkering is tijdelijk (tot en met maart 2022) iets gewijzigd om extra steun te bieden tijdens deze periode (in verband met coronamaatregelen). 

Bbz-uitkering voor zelfstandigen aanvragen

De regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die geen minimuminkomen kunnen verdienen. Of u inkomensondersteuning vanuit de Bbz 2004 kunt ontvangen, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Als u de vragenlijst invult op www.krijgikbbz.nl kunt u controleren of u in aanmerking komt. 

Let op: deze vragenlijst is géén aanvraagformulier, maar puur ter controle. 

Komt u volgens de Bbz-check mogelijk in aanmerking voor een uitkering? Dan kunt u een aanvraag indienen. Neem hiervoor contact op met het Zelfstandigenloket en omschrijf uw situatie. Het Zelfstandigenloket kijkt of u in aanmerking komt voor gemeentelijke ondersteuning of dat er andere mogelijkheden zijn om u op weg te helpen: 

 • via telefoonnummer (06) 271 96 531
 • of mail naar zelfstandigenloket [at] maastricht.nl

Wijzigingen doorgeven

Ontvangt u een Bbz-uitkering op grond van de gewijzigde regeling Bbz en zijn er wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden? Geef dit dan zo snel mogelijk door. Gebruik hiervoor het digitale wijzigingsformulier. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Het gaat om wijzigingen zoals persoonsgegevens van u en uw partner, wijzigingen in uw (gezins)inkomen en het beëindigen van uw Bbz-uitkering. Door het invullen van het formulier kunnen wij de wijzigingen in ons systeem verwerken en zorgen voor een juiste betaling van de uitkering.

 • De Tozo-regeling, voor ondernemers met problemen door de coronamaatregelen, bestaat niet meer sinds 1 oktober 2021. Om te voorkomen dat u in de problemen raakt, heeft de Rijksoverheid een tijdelijke wijziging aangebracht in de Bbz-uitkering. De wijziging eindigt op 31 maart 2022. Heeft u deze uitkering al aangevraagd, maar wilt u dat ook voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022 doen? Dan moet u een nieuwe aanvraag indienen. 

  Welke wijzigingen zijn aangebracht?

  Als u een uitkering wilt aanvragen, kan dat soms achteraf. Kijk hieronder wat er, in de maand waarin u wilt aanvragen, nog mogelijk is: 

  • januari 2022: u kunt een aanvraag indienen voor december 2021 en voor januari, februari en maart 2022
  • februari 2022: u kunt een aanvraag indienen voor januari, februari en maart 2022
  • maart 2022: u kunt een aanvraag indienen voor februari en maart 2022
  • april 2022: u kunt geen gebruik meer maken van deze gewijzigde regeling en u moet een nieuwe aanvraag voor een Bbz-uitkering indienen

  Het vermogen van ondernemers wordt niet meegerekend wanneer het recht op bijstand levensonderhoud wordt bepaald. 

  Het inkomen en de hoogte van de bijstand wordt per kalendermaand bekeken (en dus niet op basis van het volledige boekjaar, zoals in het reguliere Bbz 2004). 

  Aanvullend is het belangrijk om rekening te houden met deze punten: 

  • Als u deze ondersteuning hebt gekregen, dan hoeft deze niet te worden terugbetaald.
  • Een belangrijk verschil met de Tozo-regeling is dat bij de Bbz-regeling de levensvatbaarheid van uw onderneming wordt beoordeeld. Voor die beoordeling zijn gegevens zoals jaarrekeningen en fiscale aangiftes noodzakelijk.
  • Het is in deze gewijzigde Bbz-regeling niet mogelijk om een bedrijfskrediet aan te vragen.
 • Als u in 2020 en/of 2021 een (of meerdere) bedrijfskrediet(en) in het kader van de Tozo regeling heeft ontvangen, dan moet u vóór 15 januari 2022 de rente over het jaar 2020 betalen.

  U ontvangt hiervoor eind december 2021 een betaalverzoek. Over de periode van 1 januari 2021 to en met 30 juni 2022 hoeft u geen rente te betalen.

  Vanaf 1 juli 2022 moet het bedrijfskrediet worden afgelost. 

 • Wilt u een wijziging doorgeven, zoals een verzoek tot uitstel van betaling, een aanpassing van uw bedrijfsgegevens of het faillissement van uw onderneming?

  Gebruik hiervoor het digitale wijzigingsformulier BK TOZO. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

  Door het invullen van het formulier kunnen wij de wijzigingen in ons systeem opnemen en zorgen voor een goede verwerking van uw verzoek.

  Voor vragen kunt u tijdens kantooruren bellen naar het Zelfstandigenloket: telefoonnummer (06) 27 19 65 31.

  U kunt ook een e-mail sturen naar zelfstandigenloket [at] maastricht.nl.