Bijstand voor zelfstandigen

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Gewijzigde regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

De Tozo-regeling voor ondernemers houdt na 1 oktober 2021 op te bestaan. Om te voorkomen dat u in de problemen raakt, doordat u bijvoorbeeld uw huur niet meer kunt betalen, creëert de Rijksoverheid een financieel vangnet voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021. Dat doet zij door een tijdelijke wijziging aan te brengen in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. 

Welke wijzigingen zijn aangebracht?

Tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021 zijn in het Bbz 2004 de volgende tijdelijke wijzigingen doorgevoerd:

  1. Ondernemers krijgen de mogelijkheid hun bijstand achteraf aan te vragen;
  2. Het vermogen van ondernemers wordt niet meegerekend wanneer het recht op bijstand levensonderhoud wordt bepaald;
  3. Het inkomen en de hoogte van de bijstand wordt per kalendermaand bekeken (en dus niet op basis van het volledige boekjaar, zoals in het reguliere Bbz 2004).

Aanvullend is het belangrijk om rekening te houden met deze punten:

  • Als u deze ondersteuning hebt gekregen, dan hoeft deze niet te worden terugebetaald.
  • Een belangrijk verschil met de Tozo-regeling is dat bij de Bbz-regeling de levensvatbaarheid van uw onderneming wordt beoordeeld. Voor die beoordeling zijn gegevens zoals jaarrekeningen en fiscale aangiftes noodzakelijk. 
  • Het is in deze gewijzigde Bbz-regeling niet mogelijk om een bedrijfskrediet aan te vragen.

Check uw recht op tijdelijke ondersteuning

De regeling is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die na de beëindiging van de Tozo-regeling per 1 oktober 2021 niet zelfstandig kunnen voorzien in hun levensonderhoud tot aan het bestaansminimum. Of u inkomensondersteuning vanuit de Bbz 2004 kunt ontvangen, hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Als u de vragenlijst invult op www.krijgikbbz.nl kunt u controleren of u in aanmerking komt. 

Let op: deze vragenlijst is geen aanvraagformulier, maar puur ter controle.

Bbz of IOAZ aanvragen

Komt u volgens de Bbz-check mogelijk in aanmerking voor Bbz of IOAZ? Dan kunt u een aanvraag indienen. Neem hiervoor contact op met het Zelfstandigenloket:

  • via telefoonnummer 06 271 96 531
  • of mail naar zelfstandigenloket [at] maastricht.nl.

Het Zelfstandigenloket zal dan met u kijken naar de toekomst van uw bedrijf en op welke wijze gemeentelijke ondersteuning daarbij nodig is. Daarnaast kijkt het loket of u in aanmerking komt voor de Bbz 2004 regeling of een andere regeling die misschien beter past. We kijken ook of er sprake is van schuldenproblematiek (waarbij andere partijen eventueel kunnen helpen) én naar de mogelijkheden bij u in de buurt.