Bijstand voor zelfstandigen

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Corona-crisis

Tijdens de corona-crisis kunt u als ondernemer of zzp’er tijdelijk extra financiële ondersteuning ontvangen gedurende drie maanden. Dat is een andere regeling dan bijzondere bijstand of de bestaande Bbz-regeling. U kunt deze regeling hier aanvragen.

Aanvragen

Het is niet mogelijk om bijstand voor zelfstandigen online aan te vragen. Maak hiervoor een afspraak met het Zelfstandigenloket. Dit kan door een e-mail te sturen naar zelfstandigenloket [at] maastricht.nl of telefonisch via 14 043.

U vraagt de bijstand aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland. Nadat de aanvraag is ingediend, wordt gekeken of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren om in uw levensonderhoud te voorzien.

 • Bij een aanvraag zijn de volgende gegevens nodig: 

  • geldig identiteitsbewijs;
  • burgerservicenummer (BSN);
  • bankafschriften;
  • huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning;
  • een recente bewijs van de WOZ-waarde van uw woning;
  • bewijs van vermogen;
  • ​bedrijfsplan;
  • ​bewijs van inschrijving in de Kamer van Koophandel (KvK);
  • verlies- en winstrekening, kwartaalcijfers en balans.
 • Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

  • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal);
  • een aanvullende uitkering tot op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. Sociale Zaken kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

  De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Ook als u een eigen bedrijf begint, kunt u misschien ondersteuning krijgen van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

  Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.
  Als startende zelfstandigen kunt u ondersteuning van een deskundige krijgen.

 • In de volgende gevallen kunt u bijstand voor zelfstandigen krijgen:

  • u wilt een eigen bedrijf beginnen;
  • u heeft een eigen bedrijf met tijdelijke financiële problemen;
  • u beëindigt uw bedrijf.

  U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau;
  • u heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee);
  • u krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening;
  • u besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming;
  • u voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld: u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  • u bent ouder dan 18 jaar en u hebt nog niet de AOW-leeftijd bereikt;
  • uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag nemen wij een besluit. Deze termijn kunnen wij eenmalig verlengen.

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.