Buurthuis of kantine, vergunning

Voor het starten van een buurthuis of (sport)kantine hebt u een vergunning nodig. Dit geldt ook als u eten en drinken wilt verkopen in culturele, recreatieve, sportieve of educatieve instellingen.

Vergunningen niet overdraagbaar

Als u een buurthuis overneemt, zijn de vergunningen niet overdraagbaar. U moet dan alle vergunningen opnieuw aanvragen. Bijvoorbeeld als u alcoholhoudende dranken wilt verkopen. Wij adviseren u om vooraf advies te vragen over de vergunningen die u nodig heeft. 

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.