Verduurzamen bedrijventerreinen

Samen met onze partners zijn we nu al begonnen met het verduurzamen van bedrijventerreinen. Dat is nodig. Willen we tenminste als stad in 2050 aardgasvrij zijn. Zo denken we bijvoorbeeld na over andere energiebronnen dan aardgas; over elektriciteit. We denken ook na over duurzaam vervoer en over uitdagingen die we tegenkomen. 

Deel uw contact- en energiegegevens

(of lees eerst hieronder meer over de aanpak)

afbeelding van duurzame bestelbus

Een vol stroomnet

Nieuwe energiebronnen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee. Een vol stroomnet of netcongestie is een dringend probleem. Het tekort aan elektriciteit dat daardoor ontstaat, kan het verduurzamen en groeien van bedrijven in de weg staan. Meer stroom dan de bedrijven of instellingen nu hebben kunnen ze de komende 5 tot 10 jaar niet krijgen. 

Dat probleem kunnen ondernemers, netbeheerders of wij niet alleen oplossen. We werken daarom samen aan slimme oplossingen. Daarover krijgt u verderop deze pagina meer informatie.

Samen aan de slag

Met ‘we’ bedoelen we de ondernemers op de bedrijventerreinen; u dus, Zuid-Limburg Bereikbaar en andere partijen als Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM), Maastrichts EnergieAkkoord (MEA), de netbeheerder Enexis en de gemeente.

Doe mee

Aan u de vraag om mee te doen als u dat nog niet doet. Het delen van uw contact- en energiegegevens is een belangrijke 1e stap. Vul daarom het formulier in. Zo weten wij straks wat het totaalverbruik per gebied is en wat in de toekomst nodig is aan infrastructuur; bijvoorbeeld kabels en batterijen. Hoe we daarna verdergaan, verschilt per bedrijventerreinen. Daarover leest u hieronder meer onder het kopje ‘Slimme oplossingen’.

Vul eerst het formulier in

Slimme oplossingen

Als we het hebben over slimme oplossingen, hebben we het bijvoorbeeld over batterijen. We hebben het ook over het aanleggen van een centraal punt om energie uit te wisselen. Dat heet een energy hub. Dankzij zo’n energiesysteem zijn het opwekken, de opslag en het gebruik van de energie in balans. Dat zorgt ervoor dat u op ieder moment genoeg duurzame energie zoals elektriciteit, warmte, koude en waterstof of andere duurzame brandstoffen beschikbaar heeft.

 

Afbeelding van een smart energy hub met visuals en tekst
Een smart energy hub

We helpen ondernemers op de bedrijventerreinen ook met het energiezuinig maken van hun gebouwen en installaties. Dat pakken we per bedrijventerrein anders aan. Gebiedsgericht noemen we dat.

Dat gebeurt op de volgende bedrijventerreinen. Op de webpagina van het terrein leest u wat er al gebeurt en wat we daar van plan zijn.

Op bedrijventerrein Bosscherveld zijn een aantal bedrijven actief bezig met het verkennen van de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van energie. In de toekomst gaan we hier ook gebiedsgericht aan de slag. Dat laatste geld ook voor Scharn-Noord. 

Vragen?

Mail naar duurzaamondernemen [at] maastricht.nl