luchtfoto van terrein Randwyck

Bedrijventerrein Randwyck

Op dit bedrijventerrein liggen zorg- en onderwijsinstellingen, grote kantoren, logistieke bedrijven en bedrijven die te maken hebben met het leveren van producten en diensten (retail). Het bedrijventerrein sluit ook aan op een woonwijk. Gemeenten en partners werken er op verschillende vlakken aan vernieuwing: van studentenhuisvesting, duurzaamheid, een energiesysteem voor het gebied tot uitbreiding van de kenniseconomie, een groene openbare ruimte en een herinrichting van het hele gebied

Gegevens delen

Het delen van uw gegevens is een belangrijke 1e stap. Zo weten wij straks wat het totaalverbruik per gebied is en wat in de toekomst nodig is aan infrastructuur; bijvoorbeeld aan kabels en batterijen. Aan u dus vooral de vraag om die 1e stap te zetten als u dat nog niet heeft gedaan.

Deel uw gegevens

Een vol stroomnet

Een vol stroomnet of netcongestie is een dringend probleem op het bedrijventerrein. Meer stroom dan de bedrijven of instellingen nu hebben kunnen ze de komende 5 tot 10 jaar niet krijgen. Daarom denken we hier samen na over een centraal punt om energie uit te wisselen. Dat heet een energy hub. Dankzij zo’n energiesysteem zijn het opwekken, de opslag en het gebruik van de energie in balans. Dat zorgt ervoor dat u op het terrein op ieder moment genoeg duurzame energie zoals elektriciteit, warmte, koude en waterstof of andere duurzame brandstoffen beschikbaar heeft.

Bijeenkomsten

De partners organiseren bijeenkomsten om u meer te vertellen over het belang van samenwerken, over energiesystemen en duurzaamheid. We vertalen elk van die onderwerpen naar de situatie op bedrijventerrein Randwyck. Op 12 maart en 18 april 2024 vonden er bijvoorbeeld bijeenkomsten plaats. 

Een gesprek

We gaan graag met u in gesprek als u vragen heeft of op zoek bent naar meer informatie. U kunt contact opnemen met Ron Bissels, projectleider duurzame bedrijventerreinen via ron.bissels [at] zuid-limburg-bereikbaar.nl (ron[dot]bissels[at]zuid-limburg-bereikbaar[dot]nl).

Op bedrijventerrein Randwyck werken samen/partners