Exploitatievergunning, aanvragen

Een exploitatievergunning kunt u alleen aanvragen wanneer het bestemmingsplan horeca exploitatie toelaat. 

Controleer eerst het bestemmingsplan

Check eerst het bestemmingsplan. Een exploitatievergunning kunt u alleen aanvragen wanneer het bestemmingsplan horeca exploitatie toelaat. Kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl

Kies vereiste exploitatievergunning

Er zijn twee soorten exploitatievergunningen: 

 • exploitatievergunning 'droge horeca'
  Deze heeft u nodig als uw bedrijf eten en/of alcoholvrije dranken verkoopt die ter plaatse worden genuttigd.
 • exploitatievergunning 'afhaalbedrijf'
  Deze vergunning heeft u nodig als uw bedrijf eten en/of alcoholvrije dranken verkoopt die niet ter plekke worden genuttigd.

Download het aanvraagformulier en geef aan welk type exploitatievergunning u wilt aanvragen. 

Meesturen met uw vergunningaanvraag

 • een ingevuld aanvraagformulier
 • een plattegrond van de inrichting
 • een kopie geldig paspoort/identiteitsbewijs/verblijfsvergunning
 • een eigendomsakte of huurcontract of een ander bewijs van eigendom
 • de arbeidsovereenkomst van alle op de aanvraag vermelde beheerders die geen eigenaar zijn
 • een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) van alle op de aanvraag vermelde personen die niet in Nederland wonen. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 maand.
 • het formulier Verklaring gedrag
 • een ondernemingsplan met een openingsbalans, een investerings- en financieringsbegroting en een exploitatiebegroting, of
 • het ingevulde formulier Bibob quickscan financieringsoverzicht met alle daarin gevraagde bewijsstukken

Als de aanvraag niet compleet is, nemen wij deze niet in behandeling. Daarna krijgt u slechts een keer de mogelijkheid om uw aanvraag alsnog te completeren.

Wilt u meer informatie? Neem contact op via horeca [at] maastricht.nl.

 • Bibob-screening

  Wij voeren altijd een quickscan Bibob-screening uit. Op basis hiervan wordt besloten of er verder onderzoek komt. Op basis van de screening kunnen wij een vergunning weigeren. In de exploitatievergunning staan regels waar u zich aan moet houden. 

 • Wat kost het?

  Tarieven 2020

  • € 557,80(aanvraag per mail)
  • € 613,30 (aanvraag per post)

  Deze kosten betaalt u ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

 • Wanneer krijgt u reactie op uw aanvraag?

  De gemeente reageert binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag

 • Bezwaar en beroep

  Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank