Exploitatievergunning, beheerder toevoegen/wijzigen

Een beheerder is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het bedrijf op momenten dat de vergunninghouder niet aanwezig is. De beheerder moet op de vergunning staan, anders moet het bedrijf dicht als de vergunninghouder er niet is. U kunt een beheerder laten toevoegen of verwijderen. Op basis van een onderzoek zal de gemeente de beheerder wel of niet toewijzen.

Beheerder toevoegen / verwijderen

U stuurt een brief of mail naar de gemeente waarin u vermeldt wie u als beheerder(s) wilt aandragen of uitschrijven. Stuur onderstaande documenten mee:

 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs
 • de arbeidsovereenkomst van de nieuwe beheerder
 • een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van alle op de aanvraag vermelde personen die niet in Nederland wonen
 • een uittreksel van het strafregister van ondernemer(s) / leidinggevende(n) als ze niet in Nederland wonen

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het toewijzen of uitschrijven van een beheerder? Stuur dan een e-mail naar horeca [at] maastricht.nl (horeca[at]maastricht[dot]nl).

 • De gemeente kan een beheerder weigeren. Bijvoorbeeld als hij of zij bepaalde strafbare feiten heeft gepleegd.

 • Tarieven 2024

  De kosten zijn:

  • voor 1 beheerder € 145,90
  • elke volgende beheerder € 48,65 tot een maximum van € 535,00
 • Binnen 8 weken na ontvangst van een complete aanvraag ontvangt u van ons bericht.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.

 • Verwijzingen