Kinderopvang, starten

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Wat heeft u nodig?

Om een aanvraag te doen om kinderopvang te starten, heeft u nodig:

 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister (indien aanwezig)
 • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
 • een pedagogisch beleidsplan
 • een plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig)

Gastouders

Werkt u met gastouders? Dan moet u van elke gastouder de volgende kopieën van documenten meesturen.

 • een diploma mbo 2 Helpende Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma
 • een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen
 • een VOG (niet ouder dan 2 maanden)
 • een geldig identiteitsbewijs
 • de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid

Vangt de gastouder de kinderen thuis op? Stuur dan een VOG (niet ouder dan 2 maanden) op van:

 • de huisgenoten van 18 jaar of ouder
 • alle vrijwilligers die werken bij de gastouder
 • alle stagiaires die werken bij de gastouder

Wanneer aanvragen?

U moet een aanvraag indienen bij de volgende ondernemingen:

 • buitenschoolse opvang
 • gastouderbureau 
 • kinderdagverblijf
 • peuterspeelzaal
 • Kwaliteitseisen

  De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht. Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRKP geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen. Heeft u een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

 • Strafbare feiten

  Werkt u al in de kinderopvang? En heeft u iets strafbaars gedaan? Alle strafbare feiten die u pleegt, worden doorgegeven aan Justis. Het kan zijn dat u dan  een nieuwe VOG moet aanvragen. Dit geldt ook voor huisgenoten van gastouders.

 • Voorwaarden

  De gemeente controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

  • de veiligheid en gezondheid
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
  • de opleiding van uw personeel
  • de inzet van stagiaires
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
  • de groepsgrootte
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven
 • Termijn

  De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

 • Meer informatie