Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Dan moet u aan diverse kwaliteitseisen voldoen en toestemming vragen aan de gemeente. U kunt daarvoor een aanvraag exploitatie opvang indienen bij de gemeente. GGD Zuid-Limburg controleert vervolgens in opdracht van de gemeente of u aan de eisen voldoet. Bij een positief oordeel verzorgt de gemeente uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).  

Toestemming gemeente

Hebt u de vereiste Verklaring(en) Omtrent het Gedrag (VOG) én is uw kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aangemeld bij de Geschillencommissie Kinderopvang? Dan kunt u de gemeente vragen of u mag starten met uw opvang. U kunt daarvoor een aanvraag indienen. Gebruik het aanvraagformulier van de Rijksoverheid dat voor uw type opvang van toepassing is. Vul het formulier in en mail het naar kinderopvang [at] maastricht.nl

Meesturen

Lees onder aan deze pagina in het uitklapmenu 'Vereiste documenten' wat u nodig hebt om uw aanvraag in te dienen.

Wijzigingen doorgeven

Veranderen uw gegevens? Geef de wijziging dan online aan ons door. Download het wijzigingsformulier dat voor uw type opvang van toepassing is. Vul het formulier in en mail het naar kinderopvang [at] maastricht.nl 

Verhuizing

Bij verhuizing van de opvang, moet de nieuwe locatie binnen het bestemmingsplan passen en aan de wettelijke eisen voldoen. Dat moet eerst getoetst worden. Dien hiervoor een nieuwe aanvraag exploitatie in. In het uitklapmenu 'Verhuizing opvanglocatie' leest u hier meer over.

 • Voor een aanvraag exploitatie kinderdagverblijf / buitenschoolse opvang hebt u onderstaande documenten nodig:

  • Een kopie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor inschrijving in het Personen Register Kinderopvang (niet ouder dan 2 maanden)
  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister (indien aanwezig)
  • De risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
  • Een pedagogisch beleidsplan
  • Een plattegrond van de opvanglocatie (indien aanwezig)
 • Werkt u met gastouders? Dan moet u van elke gastouder de volgende documenten meesturen met uw aanvraag:

  • Een kopie van een geschikt diploma
   Wilt u weten of uw diploma geschikt is voor het beroep van gastouder? Raadpleeg de lijst van kwalificerende opleidingen op de website van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
  • Een kopie van een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen
  • Een kopie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor inschrijving in het Personen Register Kinderopvang (niet ouder dan 2 maanden)
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs

  Vangt de gastouder de kinderen thuis op? Stuur dan een VOG (niet ouder dan 2 maanden) op van: 

  • de huisgenoten van 18 jaar of ouder voor inschrijving in het Personen Register Kinderopvang (PRK)
  • alle vrijwilligers die werken bij de gastouder
  • alle stagiaires die werken bij de gastouder
 • Na uw aanvraag controleert GGD Zuid-Limburg in opdracht van de gemeente of uw kinderopvangorganisatie aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dat het geval dan registreert de gemeente uw opvang in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

 • De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt in opdracht van de gemeente of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

  Gastouders

  Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Personenregister Kinderopvang geregistreerd staan. Het gastouderbureau moet de registratie regelen.

  Voorschoolse educatie

  Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

  De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De eisen gaan onder andere over:

  • de veiligheid en gezondheid
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
  • de opleiding van uw personeel
  • de inzet van stagiaires
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
  • de groepsgrootte
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven

  Meer informatie over de kwaliteitscontrole vindt u op de website van GGD Zuid-Limburg

 • De kinderopvang moet een gezonde en veilige omgeving zijn voor kinderen. Wie in de kinderopvang gaat werken, moet daarom een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen en wordt daarna voortdurend gescreend. Met de invoering van het Personen Register Kinderopvang (PRK) is die continue screening verder uitgebreid. Alle strafbare feiten worden doorgegeven aan Justis (Ministerie van Justitie). 

  Wie wordt er continu gescreend?

  Iedereen die:

  • in de opvang werkt
  • op de opvanglocatie woont
  • tijdens opvanguren structureel aanwezig is op de opvanglocatie 
  Meer informatie

  Download voor meer informatie de Handleiding continue screening kinderopvang van de Rijksoverheid. Of lees de veelgestelde vragen over continue screening kinderopvang op Justis.nl.

 • De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode zal de GGD de gegevens en omstandigheden controleren. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

 • Op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel vindt u meer praktische informatie over het starten van een kinderopvang of gastouderbureau:

 • Bent u van plan om uw kinderdagverblijf, gastouderopvang of buitenschoolse opvang naar een nieuwe locatie te verhuizen? Neem dan eerst contact op met ons Team WABO Vergunnen om te controleren of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen. 

  Nieuwe aanvraag exploitatie vereist

  Op een nieuwe locatie moet uw opvang uiteraard ook weer voldoen aan alle kwaliteitseisen. U moet daarom opnieuw een aanvraag exploitatie bij ons indienen. 

  Gebruik het aanvraagformulier van de Rijksoverheid dat voor uw type opvang van toepassing is. Vul het formulier in en mail het naar kinderopvang [at] maastricht.nl

   

 • Team Ondernemen Maastricht staat voor u klaar.