Optocht organiseren

Als u een optocht wilt organiseren is het met name van belang dat u de overlast beperkt en het verkeer zo min mogelijk hindert.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U geeft vooraf de route door aan ons door. Hier mag u niet van afwijken.
  • U neemt maatregelen hinder en overlast te beperken.
  • U brengt de doorstroming en veiligheid van het verkeer niet in gevaar.
  • U beperkt vertraging op busroutes
  • U volgt aanwijzingen van de regiopolitie Limburg-Zuid onmiddellijk op.
  • U maakt gebruik van gecertificeerde verkeersregelaars. Lees hierover meer op de website van de SVNL.

De optocht kruist busroutes

In dat geval moet u Arriva om toestemming vragen zodat zij eventueel omleidingsroutes kunnen regelen. Dit moet u doen voordat u de vergunning aanvraagt.

  • Aanvraag downloaden

    U kunt het aanvraagformulier downloaden en  ingevuld en ondertekend retourneren per mail via evenementen [at] maastricht.nl Houd er rekening mee dat de behandeling van uw aanvraag dan minimaal 4 weken duurt. U moet uw aanvraag dus ruim van tevoren insturen.