Spandoek plaatsen

Zonder toestemming mag u geen spandoek langs of over de weg hangen. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig.

Ontheffing aanvragen

De ontheffing moet u minimaal 3 weken voor de plaatsing aanvragen. Met uw aanvraag moet u het volgende meesturen:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
 • een ondertekende, schriftelijke toestemming van de eigenaar(eigenaren) van het pand/object, waaraan het spandoek bevestigd wordt
 • als het om commerciële reclame gaat: een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • als het om bevestiging aan een boom gaat: een locatieschets.

Als u uw spandoek wilt bevestigen aan  aan gemeentelijk groen wordt uw verzoek automatisch doorgestuurd naar de afdeling groen en beheer.

 • Voorwaarden

  • een spandoek mag u met ontheffing maximaal 14 dagen laten hangen
  • tussen de onderkant van een spandoek en het wegdek moet er een afstand zijn van minimaal 4,50 meter
  • de afstand tussen twee spandoeken in dezelfde straat moet minimaal 50 meter zijn
  • als u dezelfde tekst twee keer wilt plaatsen, dan moeten er tien dagen tussen tussen zitten

  Commerciële reclameteksten zijn alleen toegestaan als:

  • er sprake is van een opening van een nieuwe vestiging op de dag dat het spandoek hangt
  • er sprake is van een jubileum
  • er sprake is van een publieksevenement van korte duur, dat wordt georganiseerd door een commercieel bedrijf. Het spandoek moet dan aangrenzend aan, of op het evenemententerrein hangen en de tekst op het spandoek moet gaan over het evenement
 • Kosten

  Tarieven 2021

  De kosten voor een vergunning:

  • € 43,90 bij een online aanvraag 
  • € 48,30 bij een schriftelijke aanvraag

  Deze kosten betaalt u ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen. Verder moet u ook de precario betalen. 

  Precario voor een spandoek voor commerciële doeleinden: € 27,80 per dag per spandoek.

  Voor een spandoek voor niet-commerciële doeleinden: € 4,85 voor een periode van maximaal 14 dagen per spandoek.