Standplaats, vergunning

U mag niet zomaar een stand langs de weg, langs het water of op eigen grond plaatsen om spullen te verkopen of reclame te maken. Hiervoor moet u een standplaatsvergunning aanvragen. Als u een vaste standplaats op een van onze markten wilt, vraagt u een marktstandplaats aan.

Incidentele standplaatsvergunning

Incidentele standplaatsen worden alleen vergund voor reclamedoeleinden en ideële doeleinden. Op die plaatsen mogen géén producten worden verkocht, behalve door ideële instanties (erkend door het CBF).

Locaties

Locaties zijn beschikbaar zowel in het centrum als in de buitenwijken.  Wilt u weten waar u een incidentele standplaats kunt innemen, neem dan contact met ons op. Bel 14 043 of mail naar openbareruimte [at] maastricht.nl

Aanvragen

U kunt uw incidentele standplaatsvergunning online aanvragen met DigiD of eHerkenning. Doe dat minimaal 2 weken voordat u de standplaats wilt gebruiken.

Wilt u bakken of braden in een verkoopwagen? Dan dient deze verkoopwagen te beschikken over een keuringscertificaat dat ter plaatse (eventueel digitaal) getoond moet worden. 

Vaste standplaatsvergunning

Locaties

Voor het innemen van een vaste standplaats heeft de gemeente locaties aangewezen. Deze zijn voornamelijk gelegen in de buitenwijken. In het centrum zijn er maar beperkte mogelijkheden. 

Een vaste standplaats wordt uitgegeven voor maximaal 1 jaar, of een deel daarvan. 

Aanvragen

Neem voordat u een aanvraag indient eerst contact met ons op. Bel 14 043 of mail naar openbareruimte [at] maastricht.nl

Samen bekijken we of de door u gewenste locatie mogelijk is en welke branchering (type detailhandel) daarvoor geldt. 

Een vaste standplaatsvergunning kunt u schriftelijk of per mail aanvragen. Download het aanvraagformulier en mail het naar openbareruimte [at] maastricht.nl of stuur het per post naar ons op. U vindt het adres op het formulier.

 • Tarieven 2024
  • incidentele standplaatsvergunning € 41,85
  • vaste standplaatsvergunning (voor het eerste jaar) € 209,10
  • wijzigen en/of verlengen van een vergunning € 41,85

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

  U betaalt ook precariobelasting voor het gebruiken van gemeentegrond.

  Precariokosten incidentele standplaats (commercieel doel) en vaste standplaatsen
  • binnen het centrum per dag, zonder stroomvoorziening, tot maximaal 10 m2: € 21,20
   vermeerderd met iedere 5m2 of deel daarvan, per dag: € 10,50
  • binnen het centrum (met uitzondering van Parallelweg) per dag, met stroomvoorziening, tot maximaal 10 m2: € 23,75
   vermeerderd met iedere 5 m2 of deel daarvan, per dag: € 11,80
  • buiten het centrum (met uitzondering van Borgharen en Itteren) per dag, zonder stroomvoorziening, tot maximaal 10 m2: € 13,80
   vermeerderd met iedere 5m2 of deel daarvan, per dag: € 6,85
  • buiten het centrum (met uitzondering van Borgharen en Itteren), per dag, mét stroomvoorziening, tot maximaal 10 m2 : € 15,45
   vermeerderd met iedere 5 m2 of deel daarvan, p/dag, € 7,65
  • Borgharen en Itteren per dag, zonder stroomvoorziening, tot maximaal 10 m2: € 7,00
   vermeerderd met iedere 5 m2 of deel daarvan, per dag: € 3,40
  • Borgharen en Itteren, per dag, mét stroomvoorziening, tot maximaal 10 m2: € 7,80
   vermeerderd met iedere 5 m2 of deel daarvan, per dag: € 3,90
  Precariokosten incidentele standplaats (voor niet-commercieel doel)

  Per dag, € 5,35

 • Kunt u de standplaatsvergunning niet met DigiD of eHerkenning aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier voor de door u gewenste standplaats in en mail het naar openbareruimte [at] maastricht.nl

  U kunt het ingevulde aanvraagformulier eventueel ook per post naar ons versturen. U vindt ons adres op het formulier. 

   

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.