Leerplicht, bijzonder verlof

Buiten de schoolvakanties, mag uw leerplichtig kind niet zo maar wegblijven van school. Voor verlof buiten de schoolvakanties heeft u toestemming nodig van de schooldirectie. U moet dit uiterlijk 8 weken vooraf aanvragen. In de eerste 2 weken van het schooljaar mag u geen bijzonder verlof aanvragen.

Vrij buiten schoolvakanties

Voor bijzonder verlof buiten de schoolvakanties moet u toestemming vragen aan de schooldirecteur. Hierbij geldt dat u geen bijzonder verlof mag aanvragen in de eerste 2 weken van het schooljaar. Uw kind mag 1 keer per jaar buiten de schoolvakanties op vakantie. En uw kind mag dan niet langer dan 10 dagen weg blijven van school. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties is wettelijk niet toegestaan. 

Bijzondere omstandigheden

Bij een belangrijke familiegebeurtenis zoals een huwelijk of begrafenis kunt u bijzonder verlof aanvragen bij de schooldirectie.

Alleen bij een bijzondere gebeurtenis kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen bij de leerplichtambtenaar. 

  • Kinderen zijn in Nederland leerplichtig vanaf 5 jaar. U mag uw kind dan niet meer buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. Voor verlof buiten de schoolvakanties heeft u toestemming nodig van de schooldirectie. De leerplicht geldt tot 16 jaar.  Als een jongere van 16 of 17 jaar nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) heeft behaald, wordt de leerplicht verlengd met de zogenaamde kwalificatieplicht. 

    Meer informatie

  • Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan:

    • als u door uw werk (bijvoorbeeld seizoenswerk) niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt
    • als dit niet in de eerste 2 weken van het schooljaar is (meteen na de zomervakantie)
    • als u en uw kind dit schooljaar nog niet eerder buiten de schoolvakanties op vakantie zijn geweest