Leerplicht, bijzonder verlof

Kinderen zijn in Nederland leerplichtig vanaf 5 jaar. U mag uw kind dan niet meer buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. Voor verlof buiten de schoolvakanties langer dan 10 dagen heeft u toestemming nodig van een leerplichtambtenaar. De leerplicht geldt tot 16 jaar.  Als een jongere van 16 of 17 jaar nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) heeft behaald, blijft de leerplicht gelden.

Aanvragen

Voor bijzonder verlof buiten de schoolvakantie langer dan 10 dagen moet u toestemming vragen. Hierbij geldt dat u geen bijzonder verlof mag aanvragen in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Bijzondere omstandigheden

Bij een belangrijke familiegebeurtenis zoals een huwelijk of begrafenis kunt u bijzonder verlof aanvragen bij de schooldirectie.