Leerplicht, bijzonder verlof

Buiten de schoolvakanties, mag uw leerplichtig kind niet zo maar wegblijven van school. Voor verlof buiten de schoolvakanties heeft u toestemming nodig van de schooldirectie. U moet dit uiterlijk 8 weken vooraf aanvragen. In de eerste 2 weken van het schooljaar mag u geen bijzonder verlof aanvragen.

Vrij buiten schoolvakanties

Voor bijzonder verlof buiten de schoolvakanties moet u toestemming vragen aan de schooldirecteur. Hierbij geldt dat u geen bijzonder verlof mag aanvragen in de eerste 2 weken van het schooljaar. 

Bijzondere omstandigheden

Bij een belangrijke familiegebeurtenis zoals een huwelijk of begrafenis kunt u bijzonder verlof aanvragen bij de schooldirectie.

Alleen bij een bijzondere gebeurtenis kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen bij de leerplichtambtenaar. 

  • Kinderen zijn in Nederland leerplichtig vanaf 5 jaar. U mag uw kind dan niet meer buiten de schoolvakanties meenemen op vakantie. Voor verlof buiten de schoolvakanties heeft u toestemming nodig van de schooldirectie. De leerplicht geldt tot 16 jaar.  Als een jongere van 16 of 17 jaar nog geen diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) heeft behaald, wordt de leerplicht verlengd met de zogenaamde kwalificatieplicht. 

    Meer informatie

  • Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan:

    • als u door uw werk (bijvoorbeeld seizoenswerk) niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt
    • als dit niet in de eerste 2 weken van het schooljaar is (meteen na de zomervakantie)
    • als u en uw kind dit schooljaar nog niet eerder buiten de schoolvakanties op vakantie zijn geweest