Bezoekersregeling, parkeren voor bezoek

Woont u in een gebied met betaald parkeren? Vraag dan de bezoekersregeling parkeren voor bezoek aan. Daarmee kunt u uw bezoek per computer, tablet of telefoon aan- en afmelden. Uw bezoek parkeert dan met 50% korting ten opzichte van het tarief aan de parkeerautomaat.

In de sector Overig gebied kunt u naast de bezoekersregeling ook de dagkaartregeling aanvragen. Deze is speciaal bedoeld voor bezoekers die langer dan 4,5 uur blijven. Met de dagkaartregeling parkeert uw bezoek met 50% korting ten opzichte van de dagkaart aan de parkeerautomaat.

Voor de nieuwe parkeersectoren Boschpoort en Wyckerpoort kunt u de bezoekersregeling pas vanaf 1 oktober 2022 aanvragen.

Korting

Met de digitale bezoekersregeling krijgt uw bezoek 50% korting op het tarief in uw parkeergebied.

Als u de bezoekersregeling aanvraagt, krijgt u een meldnummer en pincode. Krijgt u visite? Dan meldt u het kenteken van uw bezoek met behulp van uw persoonlijke meldnummer en pincode aan en af. U koopt vooraf parkeertegoed. Uw parkeersaldo kunt u online checken en opwaarderen.

Bewoner zorgcentrum

Woont u in zorgcentrum De Beyart, Larisa of Lenculenhof? Dan kunt u de bezoekersregeling alleen aanvragen bij het GemeenteLoket. Hiervoor moet u een afspraak maken. Neem uw identiteitskaart of paspoort mee naar uw afspraak.

Vragen over parkeren?

Neem dan rechtstreeks contact met ons op via parkeren [at] maastricht.nl.

 • Dagkaartregeling voor bewoners sector Overig gebied

  In Maastricht zijn er twee sectoren* voor betaald parkeren. Woont u in een van de volgende buurten? Dan woont u in de sector Overig gebied en kunt u naast de bezoekersregeling ook een dagkaartregeling aanvragen:

  • Biesland
  • Boschpoort
  • Brusselsepoort
  • Heugemerveld
  • Jekerdal
  • Mariaberg
  • Scharn
  • Sint Maartenspoort Noord
  • Sint Pieter
  • Villapark
  • Wittevrouwenveld
  • Wyckerpoort.

  Met de dagkaartregeling kunt u voor uw bezoek een dagkaart kopen met 50% korting. U kunt maximaal 12 dagkaarten per kwartaal kopen.

  * Vanaf 1 januari 2022 zijn er in Maastricht twee parkeersectoren:

  • Sector Binnenstad: binnen de singels (centrum en Wyck, voorheen zone A1 of A2)
  • Sector Overig gebied: buiten de singels (voorheen zone B).

  Aanvragen dagkaartregeling
  Vraag eerst de bezoekersregeling aan (met DigiD). Pas daarna kunt u eventueel de dagkaartregeling aanvragen.

  Woont u in een andere parkeerzone? Dan kunt u uw bezoekersregeling helaas niet uitbreiden met de dagkaartregeling.

  • U staat ingeschreven op een adres in een gebied met betaald parkeren
  • U kunt per adres niet meer dan een digitale bezoekersregeling aanvragen
  • De bezoekersregeling is niet geldig voor het parkeren van een groot voertuig, een aanhangwagen of een recreatievoertuig
  • De korting geldt alleen in uw parkeersector
  • Uw bezoek parkeert niet op gehandicaptenparkeerplaatsen
  • De parkeertijd van uw bezoek wordt per minuut van het saldo afgeschreven
  • U kunt meerdere kentekens van bezoekers tegelijkertijd aanmelden
  • De kentekengegevens van uw bezoek worden alleen gebruikt om te controleren of uw bezoek is aangemeld. De gegevens worden maximaal 6 weken bewaard en worden daarna vernietigd. De kentekengegevens zijn dan niet langer beschikbaar en opvraagbaar.
 • Leges 2022

  De leges voor de digitale bezoekersregeling zijn: 

  • € 20,15 (aanvraag met DigiD)
  • € 25,30 (aanvraag zonder DigiD).

  Voor de dagkaartregeling zijn geen leges verschuldigd.

 • Heeft u geen DigiD, computer of tablet? Kom dan naar het GemeenteLoket. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak of bel 14 043.

  Kunt u niet zelf naar het GemeenteLoket komen? Dan kunt u iemand machtigen om de regeling namens u aan te vragen. De gemachtigde dient dan onderstaande documenten mee te nemen naar het GemeenteLoket:

  • Eigen paspoort / identiteitskaart
  • Een kopie paspoort / identiteitskaart van de aanvrager van de regeling
  • Een toestemmingsverklaring waarmee de aanvrager van de regeling de gemachtigde schriftelijk toestemming geeft om de regeling namens hem/haar aan te vragen (met handtekening aanvrager)
 • Met de bezoekersregeling parkeren voor bezoek krijgt uw bezoek alleen korting op het standaardparkeertarief in uw eigen buurt. Uw bezoek mag niet parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. 

  In sector Binnenstad niet parkeren op vergunninghoudersplaatsen

  In de sector Binnenstad mag uw bezoek alleen parkeren in de vakken voor betaald parkeren (dus niet op vergunninghoudersplaatsen).

 • Parkeerkaartjes zijn niet meer nodig. De handhaver scant het kenteken van uw bezoek en ziet meteen of dat is aangemeld in het systeem.

  Vergeet u uw bezoek aan te melden of was het ingevoerde kenteken niet juist? Dan ontvangt uw bezoek de eventuele bekeuring.

 • Krijgt u visite? Dan meldt u het kenteken van uw bezoek met behulp van uw persoonlijke meldnummer en pincode aan en af. Dat kan online via de parkeerportal of telefonisch via (043) 302 05 50 (spraakcomputer). U kunt daarbij steeds kiezen voor het middel dat u dan het beste schikt. Meldt u uw bezoek via de computer aan, dan kunt u afmelden via de computer, maar ook met uw smartphone, tablet of telefonisch.

  Via de parkeerportal kunt u uw bezoek online aan- of afmelden via een computer, tablet of smartphone. 

  Wilt u liever telefonisch uw bezoek aan- of afmelden? Bel dan (043) 302 05 50 (spraakcomputer). Spreek duidelijk Nederlands anders herkent de spraakcomputer het kenteken niet.

 • U kunt het parkeersaldo online checken en opwaarderen. Als u de bezoekersregeling aanvraagt, ontvangt u een meldnummer en pincode. Daarmee kunt u voor maximaal 50 uur per kwartaal (200 uur per jaar) parkeersaldo kopen.

  U kunt op de dagkaartregeling  saldo kopen voor maximaal 12 dagkaarten per kwartaal.

  Opwaarderen van uw parkeersaldo is mogelijk vanaf € 2,50. U kunt ook kiezen voor € 5,-, € 10,- of € 37,50. Uw parkeersaldo is onbeperkt geldig.

  Is de maximum parkeertijd verbruikt? Dan kan uw bezoek zelf en zonder korting betaald parkeren via Mobiel Belparkeren of de parkeerautomaat.

 • Weet u niet meer wat uw meldnummer en/of pincode is?

  • Ga dan naar https://parkeren.maastricht.nl (inloggen met DigiD).
  • Ga naar ‘Uw producten’ en kies vervolgens ‘Bezoekersvergunning’.
  • Kies vervolgens voor ‘Documenten’ en daarna ‘Brief product uitgegeven’ om uw meldnummer en pincode op te zoeken.

  Lukt het niet? Stuur dan een e-mail naar parkeren [at] maastricht.nl of bel 14 043.

 • Blijft uw bezoek overnachten? Dan moet u uw bezoek elke dag opnieuw aanmelden. Kiest u geen einddatum en tijd? Dan stopt de parkeeractie automatisch zodra het uiterste tijdstip voor betaald parkeren voor die dag is bereikt. Vergeet dan niet om uw bezoek ’s ochtends tijdig opnieuw aan te melden.

 • Gaat u verhuizen naar een ander gebied of heeft u de bezoekersregeling om een andere reden niet meer nodig? Dan kunt u de bezoekersregeling opzeggen door een mail te sturen naar parkeren [at] maastricht.nl.

  Uw bezoekersregeling kan niet met terugwerkende kracht worden stopgezet. De opzegging gaat dus in op de datum van uw mailbericht. 

  Indien u nog een rest saldo heeft vermeld u dan uw bankrekeningnummer in de mail. U krijgt dan dit bedrag teruggestort.

 • Bekijk het filmpje.

 • Is er iets fout gegaan bij het opwaarderen van uw saldo?

   Vul het Verzoek terugbetaling bezoekersregeling parkeren voor bezoek in en mail het  samen met een kopie van uw bankafschrift (waarop wij uw naam, bankrekeningnummer en afgeschreven bedrag (en)  kunnen zien) naar:  parkeren [at] maastricht.nl.  Zonder bankafschrift kunnen we uw verzoek niet in behandeling nemen.

  We zoeken dan uit wat er is mis gegaan. Het eventueel te veel betaalde bedrag storten wij dan terug op uw rekening. We kunnen dat bedrag niet bijschrijven op uw saldo van de bezoekers-  of dagkaartregeling.