Parkeren 2

Digitaal parkeren

Sinds 2015 werkt de gemeente aan het digitaliseren van het parkeren in de stad. Zo zijn kenteken- en mobiel–bel-parkeren ingevoerd, is het mogelijk om digitaal (parkeer)producten aan te vragen en zijn de parkeerautomaten op straat vervangen. Het doel? Het parkeergemak voor bewoners en bezoekers van de stad verbeteren. Dit jaar worden stappen gezet om het gebruiksgemak ook voor de vergunninghouder te vergroten. Wat en hoe, leest u op deze pagina.

In 2021 staan de volgende projecten op de planning om het parkeergemak in Maastricht verder te verbeteren.

Vervangen vergunningensysteem

We krijgen een nieuw (computer)systeem dat ons helpt de registratie en uitgifte van vergunningen en ontheffingen in goede banen te leiden. Wat u daarvan merkt? Het wordt voor u makkelijker en het is minder gedoe om een vergunning of ontheffing aan te vragen. Dat komt omdat tussenkomst van een medewerker van de gemeente Maastricht niet meer nodig is.

Uitbreiding digitale dienstverlening via  website

Bewoners en bedrijven kunnen al enkele parkeerzaken regelen en betalen via onze website. Die online dienstverlening breiden we dit jaar verder uit. De gebruiker kan dan alle parkeerproducten zoals vergunningen, ontheffingen en de bezoekersregeling zelf online aanvragen en beheren.

Voor parkeerproducten kunt u ook altijd (digitaal) een afspraak maken bij het GemeenteLoket.

Parkeren 1

Invoeren scanauto

In het najaar van 2021 rijdt als het goed is de eerste scanauto door de stad. Met zo’n auto controleren we of vergunningen, ontheffingen, gehandicaptenparkeerkaarten en parkeergeld zijn betaald. De scanauto maakt een scan van het kenteken en foto's van de situatie en voert een automatische controle uit via het Nationaal Parkeer Register. Deze digitale parkeercontrole voldoet aan de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verbeteren bebording

De parkeerborden op straat moeten duidelijk zijn wil de scanauto ook goed zijn werk kunnen doen. Daarom begint de gemeente eind februari 2021 een pilot in het Boschstraatkwartier: daar worden als eerste de parkeerborden aangepast. We vragen vervolgens bewoners en ondernemers wat ze ervan vinden: is het duidelijker zo? En na die evaluatie passen we de parkeerborden in de rest van de stad aan.

Contact

Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Neem digitaalparkeren [at] maastricht.nl (contact) met ons op.