Parkeren voor gehandicapten

Heeft u een handicap waardoor u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of een rollator? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of een passagierskaart. Daarmee parkeert u of de bestuurder van de auto waarmee u reist gratis op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. En de eerste 3 uur gratis op betaalde parkeerplaatsen. Beide kaarten zijn persoonsgebonden en mogen niet door anderen worden gebruikt. 

Zorginstellingen kunnen onder voorwaarden een instellingenkaart aanvragen. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Gehandicaptenparkeerplaats vlakbij uw huis aanvragen?

Als u een handicap heeft, kunt u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats vlakbij uw huis. Ook als u woont in een gebied met betaald parkeren. Maar wel alleen voor uw eigen auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig. Meer weten? Lees onze pagina Gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerkaart bestuurders of passagiers aanvragen

Vraag een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aan door onderstaande documenten per post naar ons op te sturen.

 • Een ingevuld aanvraagformulier; let op: stuur géén medisch dossier mee.
 • Een kopie van uw rijbewijs (bij aanvraag bestuurderskaart).
 • 1 recente pasfoto die voldoet aan de eisen van de overheid (originele pasfoto, géén ingescande foto of kopie).

Een onafhankelijk medisch onderzoek is een verplicht onderdeel van de aanvraagprocedure. Stuur uw aanvraagformulier en de vereiste documenten naar: 

Gemeente Maastricht
Vergunnen ORHP
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Afspraak voor meer informatie

Heeft u nog vragen over de gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of passagiers? Maak dan online een afspraak bij het GemeenteLoket of bel naar 14 043. Wij helpen u graag.

Gehandicaptenparkeerkaart voor zorginstellingen aanvragen

Voor zorginstellingen die een instellingenkaart willen aanvragen is vanaf 1 januari 2022 de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van toepassing. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders.

Meer informatie en aanvragen

Voor meer informatie en het aanvragen van uw instellingenkaart kunt u bij het GemeenteLoket terecht. Maak wel eerst online een afspraak of bel 14 043. Wij helpen u graag.

Vragen over parkeren?

Heeft u nog vragen over parkeren? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via parkeren [at] maastricht.nl 

 • Op de aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen mag u onbeperkt gratis parkeren. Let wel op uitzonderingen die worden gemeld met onderbordjes. 

  Verder mag u met een gehandicaptenparkeerkaart de eerste 3 uur gratis parkeren op betaalde parkeerplaatsen in Maastricht. Daarna betaalt u het geldende parkeertarief. Gebruik naast uw gehandicaptenparkeerkaart altijd uw blauwe parkeerschijf zodat zichtbaar is hoe lang u staat geparkeerd.

  De kaart geldt niet voor: 

  • parkeergarages
  • vergunninghoudersplaatsen
  • gehandicaptenparkeerplaatsen voor een bepaald kenteken.

  Wilt u weten welke regels gelden voor het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid

  Tip

  Op Locaties Ongehinderd vindt u openbare gehandicaptenparkeerplaatsen in heel Maastricht.

 • Wilt u uw gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of passagiers verlengen? Stuur dan minimaal 8 weken vóór de vervaldag onderstaande documenten per post naar ons op:

 • Wij nemen een besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.  Mits wij beschikken over het advies van de keurende instantie. Ook stellen we vast hoe lang uw parkeerkaart geldig blijft. Wij volgen daarbij doorgaans het advies van de keuringsinstantie (in relatie tot het ziektebeeld, dit geldt niet voor een gehandicaptenparkeerkaart voor zorginstellingen).

  Vraagt u een verlenging van uw parkeerkaart aan en is geen medische keuring nodig? Dan ontvangt u uw nieuwe parkeerkaart een week voordat uw oude kaart vervalt.

 • U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of passagiers alleen aanvragen als

  • U een medisch onderzoek ondergaat; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
  • U zelf het voertuig bestuurt of van deur tot deur afhankelijk bent van de bestuurder.
  • U geen 100 meter achter elkaar kunt lopen.
 • Tarieven 2022

  U betaalt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart leges. Daar bovenop betaalt u de kosten van het geneeskundig onderzoek. Deze kosten en de leges betaalt u ook als uw aanvraag wordt afgewezen. 

  Voor een verlenging zonder medische keuring betaalt u alleen de leges.

  Tarieven:

  Leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag € 51,40 (deze betaalt u ook als uw aanvraag wordt afgewezen). 

  Leges voor het verstrekken van een duplicaat kaart na verlies of diefstal € 29,00.

  Kosten met betrekking tot de geneeskundige keuring:

  De kosten voor de keuring worden bepaald door de keuringsinstantie. Wilt u weten welk tarief in rekening wordt gebracht? Informeer dan bij de keuringsinstantie. 

  • Kosten standaard medisch onderzoek € 167,13
  • Kosten uitgebreid medisch onderzoek (als medische gegevens moeten worden opgevraagd bij uw behandelaar) € 299,37
  • Kosten voor een door aanvrager afgebroken aanvraag € 46,89
 • Leges 2022

  U betaalt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart instellingen leges. De leges bedragen in 2022 € 51,40.

  U betaalt deze ook als uw aanvraag wordt afgewezen. 

 • Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt of is uw kaart gestolen? Dan is het belangrijk dat u dat aan ons doorgeeft. Wij maken dan een rapport van vermissing op en zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

  Download het formulier Verklaring van vermissing gehandicaptenparkeerkaart. Vul het formulier in en stuur het samen met 1 recente pasfoto naar ons op. 

  De leges voor het aanvragen van een vervangende gehandicaptenparkeerkaart bedragen € 29,-.

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.