Parkeren voor gehandicapten

Heeft u een handicap waardoor u niet meer dan 100 meter zelfstandig kunt lopen met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of een rollator? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of een passagierskaart. Daarmee parkeert u of de bestuurder van de auto waarmee u reist gratis op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. En de eerste 3 uur gratis op betaalde parkeerplaatsen. Beide kaarten zijn persoonsgebonden en mogen niet door anderen worden gebruikt. 

Zorginstellingen kunnen onder voorwaarden een instellingenkaart aanvragen. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).

Gehandicaptenparkeerkaart bestuurders of passagiers aanvragen

Wilt u een (verlenging) gehandicapten parkeerkaart aanvragen, dan sturen wij u het aanvraagformulier per post. U kunt het formulier aanvragen door een mail te sturen naar parkeren [at] maastricht.nl en hierin uw naam en adres te vermelden. Vermeld bij een verlenging ook het nummer van uw huidige kaart.

Bij een eerste aanvraag is een onafhankelijke medische keuring een verplicht onderdeel van de aanvraagprocedure.

Gehandicaptenparkeerkaart voor zorginstellingen aanvragen

Voor zorginstellingen die een instellingenkaart willen aanvragen is vanaf 1 januari 2022 de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van toepassing. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. U kunt uw instellingenkaart online aanvragen

Gehandicaptenparkeerplaats vlakbij uw huis aanvragen?

Als u een handicap heeft, kunt u een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerplaats vlakbij uw huis. Ook als u woont in een gebied met betaald parkeren. Maar wel alleen voor uw eigen auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig. Meer weten? Lees onze pagina Gehandicaptenparkeerplaats

Vragen over parkeren?

Heeft u nog vragen over parkeren? Neem dan rechtstreeks contact met ons op via parkeren [at] maastricht.nl 

 • U kunt een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders of passagiers alleen aanvragen als

  • U een medisch onderzoek ondergaat; de gemeente stuurt uw aanvraag door naar een onafhankelijke keuringsinstantie. Die neemt contact met u op.
  • U zelf het voertuig bestuurt of van deur tot deur afhankelijk bent van de bestuurder.
  • U geen 100 meter achter elkaar kunt lopen.
 • Op de aangegeven gehandicaptenparkeerplaatsen mag u onbeperkt gratis parkeren. Let wel op uitzonderingen die worden gemeld met onderbordjes. 

  Verder mag u met een gehandicaptenparkeerkaart de eerste 3 uur gratis parkeren op betaalde parkeerplaatsen in Maastricht. Daarna betaalt u het geldende parkeertarief. Gebruik naast uw gehandicaptenparkeerkaart altijd uw blauwe parkeerschijf zodat zichtbaar is hoe lang u staat geparkeerd.

  De kaart geldt niet voor: 

  • parkeergarages
  • vergunninghoudersplaatsen
  • gehandicaptenparkeerplaatsen voor een bepaald kenteken.

  Wilt u weten welke regels gelden voor het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid

  Tip

  Op Locaties Ongehinderd vindt u openbare gehandicaptenparkeerplaatsen in heel Maastricht.

 • Tarieven 2024
  Gehandicaptenparkeerplaats

  Leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag € 56,05 (deze betaalt u ook als uw aanvraag wordt afgewezen). 

  Het tarief voor het aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats bedraagt € 517,75. 

  Het tarief voor het wijzigen van het onderbord (wijzigen kenteken) bij uw gehandicaptenparkeerplaats bedraagt € 55,26.

  Gehandicaptenparkeerkaart

  U betaalt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart leges. Daar bovenop betaalt u de kosten van het geneeskundig onderzoek. Deze kosten en de leges betaalt u ook als uw aanvraag wordt afgewezen. 

  Voor een verlenging zonder medische keuring betaalt u alleen de leges.

  Tarieven:

  Leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag € 56,05 (deze betaalt u ook als uw aanvraag wordt afgewezen). 

  Leges voor het verstrekken van een duplicaat kaart na verlies of diefstal € 56,05.

  Kosten met betrekking tot de geneeskundige keuring (tarieven 2023):

  De kosten voor de keuring worden bepaald door de keuringsinstantie. Wilt u weten welk tarief in rekening wordt gebracht? Informeer dan bij de keuringsinstantie. 

  • Kosten standaard medisch onderzoek € 125,00
  • Kosten uitgebreid medisch onderzoek (als medische gegevens moeten worden opgevraagd bij uw behandelaar) € 200,00
  • Bij afbreken, intrekken of vervallen van uw aanvraag (als de keuring nog niet heeft plaatsgevonden), brengt keuringsinstantie Salude kosten in rekening. Die kosten bepaalt Salude. Wij hebben daar geen invloed op.
  • Kosten voor een vervallen aanvraag (als de keuring al heeft plaatsgevonden) € 175,00

   

 • Wij nemen een besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag.  Mits wij beschikken over het advies van de keurende instantie. Ook stellen we vast hoe lang uw parkeerkaart geldig blijft. Wij volgen daarbij doorgaans het advies van de keuringsinstantie (in relatie tot het ziektebeeld, dit geldt niet voor een gehandicaptenparkeerkaart voor zorginstellingen).

  Vraagt u een verlenging van uw parkeerkaart aan en is geen medische keuring nodig? Dan ontvangt u uw nieuwe parkeerkaart een week voordat uw oude kaart vervalt.

 • Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt of is uw kaart gestolen? Dan is het belangrijk dat u dat aan ons doorgeeft. Dat kunt u online regelen. Wij maken dan een rapport van vermissing op en zorgen ervoor dat u zo snel mogelijk een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

 • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.