Verwijzingsborden plaatsen

Verwijzingsborden geven de route aan voor een wandel- of fietsevenement. Hiervoor heeft u een tijdelijke ontheffing nodig.

U kunt alleen een tijdelijke ontheffing aanvragen als u een verwijsbord wilt plaatsen. Voor andere bebording gelden andere regels en heeft u een vergunning nodig:

Voorwaarden voor een tijdelijke ontheffing

 • De borden geven een wandel- of fietsroute aan.
 • Alleen de naam van het evenement en de afstand staan erop vermeld.
 • De borden zijn maximaal 30 cm lang en 15 cm hoog.
 • U mag de borden maximaal 2 dagen voor de start bevestigen. U moet ze uiterlijk 2 dagen na het evenement weghalen.
 • U moet de borden vastmaken met ty-raps, touw of soortgelijk materiaal. Punaises, ijzerdraad of andere materialen die lichtmasten of bomen kunnen beschadigen zijn niet toegestaan.
 • U mag de borden niet op of aan verkeersborden bevestigen.
 • De borden mogen niet het zicht belemmeren voor mensen in het verkeer.
 • Kosten

  Voor het aanvragen van een ontheffing betaalt u € 39,90 (tarief 2017). U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

 • Termijn

  De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

 • Bezwaar en beroep

  U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt beroep aantekenen aan bij de rechtbank.