Verwijzingsborden plaatsen

Verwijzingsborden (bewegwijzeringsborden) geven de route aan voor een wandel-, toer- of oriëntatieroute. Voor het plaatsen van verwijzingsborden voor wandeltochten, fietstochten, wielertochten en oriëntatieroutes dient u zich te houden aan bepaalde regels. 

Regels bewegwijzering

Wilt u bewegwijzering aanbrengen bij een wandel- of toertocht of oriëntatieroute die in Maastricht plaatsvindt? Dat mag alleen als u zich aan onderstaande regels houdt:

  • De bewegwijzeringsborden geven een wandel-, fiets of oriëntatieroute aan.
  • U plaatst maximaal 15 bewegwijzeringsborden vanaf 2 dagen vóór aanvang tot 2 dagen na afloop van de tocht of route (met een maximale termijn van 7 dagen).
  • De borden zijn maximaal 20 x 30 cm groot.
  • Wilt u borden bevestigen aan objecten die geen eigendom zijn van de gemeente? Dat mag alleen als u daarvoor vooraf toestemming heeft van de eigenaar van het object.
  • Bewegwijzeringsborden mogen niet bevestigd worden aan: bomen of ander gemeentelijk groen, ANWB-masten, verkeersborden en of verkeerslichten.
  • U zorgt voor stevige en veilige bevestiging van de borden. De bevestiging mag geen schade veroorzaken. Er mag bijvoorbeeld geen tape gebruikt worden om de borden te bevestigen.
  • Wilt u borden op paaltjes plaatsen? Dat mag alleen in de volle grond, nooit in bestrating. Na afloop van de tocht verwijdert u de paaltjes en u herstelt de grond (terug in originele staat).
  • De borden mogen het zicht van verkeersdeelnemers niet belemmeren.
  • Op de borden is commerciële reclame (zaak-, merk- en/of productreclame) niet toegestaan. Dus ook geen sponsoring.

Vergunning vereist voor andere bebording

Voor andere bebording gelden andere regels en heeft u een vergunning nodig: