Bezoekersregeling, parkeren voor bezoek

Online aanvragen

Let op

Vanaf dit voorjaar vervangen wij de parkeerautomaten. De BezoekersParkeerPas werkt niet op de nieuwe parkeerautomaten en vervalt per 1 juli 2019. In plaats daarvan kunt u de digitale bezoekersregeling aanvragen.

Met de digitale bezoekersregeling kunt u bezoek met 50% korting laten parkeren door het aan- en afmelden van uw bezoek via de computer of spraaktelefoon.

Resterend saldo BezoekersParkeerPas
Resterend saldo op uw BezoekersParkeerPas kunt u tot 1 oktober terugkrijgen bij het GemeenteLoket. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak of bel 14 043.   

Aanpak

U kunt de digitale bezoekersregeling aanvragen als u woont in een gebied met betaald parkeren.

Extra: dagkaartregeling voor B-zone bewoners
Er zijn diverse zones voor betaald parkeren. Woont u in één van de volgende buurten? Dan woont u in de B-zone en kunt u naast de bezoekersregeling ook een dagkaartregeling aanvragen: Biesland, Boschpoort, Brusselsepoort, Heugemerveld, Jekerdal, Mariaberg, Scharn, Sint Maartenspoort Noord, Sint Pieter, Villapark, Wittevrouwenveld, Wyckerpoort. Hiermee kunt u voor uw bezoek een dagkaart kopen met 50% korting.

Woont u in een andere parkeerzone? Dan kunt u uw bezoekersregeling helaas niet uitbreiden met de dagkaartregeling.

Aanvragen

Vraag eerst de bezoekersregeling aan. Woont u in de B-zone? Dan kunt u daarna eventueel ook nog de dagkaartregeling aanvragen.

 • Bezoekersregeling online aanvragen (met DigiD) - voor alle bewoners van een gebied met betaald parkeren
 • Dagkaartregeling online aanvragen (met DigiD) - alleen voor bewoners van de genoemde wijken in de B-zone

Hebt u geen DigiD, computer of tablet? Kom dan naar het GemeenteLoket. Wij helpen u graag. Maak wel eerst een afspraak of bel 14 043.

Woont u in zorgcentrum De Beyart, Larisa of Lenculenhof? Dan kunt u de bezoekersregeling alleen aanvragen bij het GemeenteLoket. Neem een identiteitskaart of paspoort mee. Maak wel eerst een afspraak of bel 14 043.

Iemand machtigen
Kunt u niet zelf naar het GemeenteLoket komen? Dan kunt u eventueel ook iemand machtigen om de bezoekersregeling en / of de dagkaartregeling voor u aan te vragen. De gemachtigde dient dan onderstaande documenten mee te nemen naar het GemeenteLoket:

 • eigen paspoort of identiteitskaart
 • een kopie paspoort / identiteitskaart van de aanvrager van de bezoekersregeling / dagkaartregeling
 • een toestemmingsverklaring waarmee de aanvrager van de regeling de gemachtigde schriftelijk toestemming geeft om de regeling namens hem/haar aan te vragen (met handtekening aanvrager)

Beschrijving

De digitale bezoekersregeling vervangt vanaf 1 juli 2019 de BezoekersParkeerPas. Ook met deze regeling krijgt uw bezoek 50% korting op het tarief in uw parkeergebied.

Hoe werkt het?
U koopt vooraf parkeertegoed in en ontvangt bij het aanvragen van de bezoekersregeling een meldnummer en pincode. Krijgt u visite? Dan meldt u het kenteken van uw bezoek daarmee aan en af. Dat kan online of telefonisch:

 • online aan- of afmelden met een computer, smartphone of tablet
 • telefonisch aan- of af te melden: bel (043) 302 05 50 (spraakcomputer)

U kunt voor het aan- en afmelden steeds het middel kiezen dat u op dat moment het beste schikt. Meldt u uw bezoek aan via de computer, dan kunt u afmelden via de computer, maar ook met uw smartphone, tablet of telefonisch.

Parkeerkaartjes voor uw bezoek zijn niet meer nodig. De handhaver scant het kenteken en ziet meteen of uw bezoek heeft betaald.

Meer informatie

Vergeten aan- of af te melden
Bent u vergeten om het kenteken van uw bezoek af te melden? Dan meldt het systeem het kenteken automatisch af zodra het uiterste tijdstip voor betaald parkeren voor die dag is bereikt.
Vergeet u uw bezoek aan te melden of was het kenteken dat u invoerde niet juist? Dan ontvangt uw bezoek de eventuele bekeuring.

Overnachten
Blijft uw bezoek overnachten? Dan moet u uw bezoek elke dag opnieuw aanmelden. Kiest u geen einddatum en tijd? Dan stopt de parkeeractie automatisch zodra het uiterste tijdstip voor betaald parkeren voor die dag is bereikt. Vergeet dan niet om uw bezoek 's ochtends tijdig opnieuw aan te melden.

Parkeersaldo 
De korting is geldig voor maximaal 50 uur per kwartaal. Is de maximum parkeertijd verbruikt? Dan kan uw bezoek zelf en zonder korting betaald parkeren via Mobiel Belparkeren of de parkeerautomaat. U kunt het parkeersaldo online checken en opwaarderen (minimaal € 2,50). Als u de bezoekersregeling aanvraagt, ontvangt u een meldnummer en een pincode.

Meldnummer en/of pincode vergeten
Weet u niet meer wat uw meldnummer en/of pincode is? In de Handleiding bezoekersregeling parkeren voor bezoekers leest u hoe u die online weer kunt opvragen. Lukt het niet? Stuur dan een e-mail naar parkeren@maastricht.nl of bel 14 043 en u ontvangt van ons de informatie.

Verhuizen of opzeggen bezoekersparkeerregeling
Gaat u verhuizen naar een ander gebied of heeft u de bezoekersregeling om een andere reden niet meer nodig? Dan kunt u de bezoekersregeling via de computer of tablet opzeggen. Het eventueel resterend saldo krijgt u terug.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven op een adres in een gebied met betaald parkeren
 • U kunt per adres maximaal één digitale bezoekersregeling aanvragen
 • De bezoekersregeling is niet geldig voor het parkeren van een groot voertuig, een aanhangwagen of een recreatievoertuig
 • De korting is geldig voor maximaal 50 uur per kwartaal met een maximum van 200 uur per jaar. Is uw maximum saldo bereikt, dan moet uw bezoek een gewoon parkeerkaartje kopen of gebruikmaken van Mobiel Belparkeren
 • De korting geldt alleen in uw parkeersector.
 • Opwaarderen van uw parkeersaldo is mogelijk vanaf € 2,50. U kunt ook kiezen voor € 5,-, € 10,- en € 37,50. Uw parkeersaldo is onbeperkt geldig
 • De parkeertijd van uw bezoek wordt per minuut van het saldo afgeschreven
 • Uw bezoek mag op alle betaalde parkeerplaatsen in uw parkeergebied parkeren, maar niet op gehandicaptenparkeerplaatsen
 • U kunt meerdere bezoekers tegelijkertijd aanmelden
 • De kentekengegevens van uw bezoek worden alleen gebruikt om te controleren of uw bezoek is aangemeld en worden maximaal 6 weken bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd en zijn dan niet langer beschikbaar en opvraagbaar

Kosten

Tot 1 september 2019 worden geen leges in rekening gebracht voor de digitale bezoekersregeling. Vanaf 1 september kost een aanvraag € 18,95.

Voor bewoners van verzorgingshuizen De Beyart, Larisa of Lenculenhof is het aanvragen van de digitale bezoekersregeling nog tot 1 oktober gratis.