(Her)vestiging vanuit het buitenland

Let op

Komt u vanuit het buitenland (weer) in Maastricht wonen en gaat u hier meer dan 4 maanden verblijven? Bel het GemeenteLoket dan zo spoedig mogelijk na aankomst (via 14 043) voor het maken van een afspraak voor uw inschrijving.

Student in Maastricht?

Check 10 dingen die je als student in Maastricht moet weten - 10 things you should know as a student in Maastricht.

Aanpak

Verhuist u vanuit het buitenland (weer terug) naar Maastricht, dan kunt u zich alleen inschrijven door persoonlijk naar het GemeenteLoket te komen. Hiervoor maakt u vooraf telefonisch een afspraak via 14 043. Alle personen die met u meeverhuizen moeten zich persoonlijk inschrijven.  

Wat moet u meenemen?

 • een geldig legitimatiebewijs met vermelding van uw nationaliteit
 • een bewijs dat u woonruimte heeft. Bijvoorbeeld een huur- of koopcontract of toestemming van de hoofdbewoner
 • uw geboorteakte als u niet geboren bent in Nederland
 • een bewijs van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat uw verblijf in Nederland is goedgekeurd als u niet de nationaliteit heeft van een van de landen van de Europese Unie (EU)
 • een verhuisbericht (bewijs van uitschrijving) als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt

Als onderstaande gebeurtenissen tijdens uw verblijf in het buitenland plaatsvonden:

 • een huwelijk: de huwelijksakte
 • een echtscheiding: de echtscheidingsakte
 • het overlijden van een partner: de overlijdensakte
 • de geboorte van uw kinderen: de geboorteakte en/of erkenningsakte
 • een bewijs van uitschrijving (als u dit heeft)

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, of een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen
 • Verhuist u met uw hele gezin? Dan moeten ook uw partner en uw kinderen zich inschrijven. Iedereen moet tijdens de afspraak persoonlijk aanwezig zijn om zich in te schrijven in Nederland.

Als de gevraagde documenten niet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans, dan moet u ze laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Officiële documenten uit het buitenland moeten zo mogelijk voor gebruik in Nederland zijn gelegaliseerd of voorzien van een apostille (stempel).

Meer informatie over het gebruik van buitenlandse documenten in Nederland vindt u op www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren.

Termijn

Wij verwerken uw inschrijving binnen 4 weken. U ontvangt een brief ter bevestiging.

Kosten

Verhuist u vanuit het buitenland (weer) naar Maastricht (hervestiging of eerste vestiging), dan is uw inschrijving gratis en verplicht. De kosten voor het vertalen of legaliseren van eventuele vereiste documenten, betaalt u zelf.

Wetgeving

Landelijke wetten