(Her)vestiging vanuit het buitenland

Aanpak

Verhuist u vanuit het buitenland (weer terug) naar Maastricht, dan kunt u zich alleen inschrijven door persoonlijk naar het GemeenteLoket te komen. Hiervoor maakt u vooraf telefonisch een afspraak via 14 043. Alle personen die met u meeverhuizen moeten zich persoonlijk inschrijven.  

Wat moet u meenemen?

 • een geldig legitimatiebewijs met vermelding van uw nationaliteit
 • een bewijs dat u woonruimte heeft. Bijvoorbeeld een huur- of koopcontract of toestemming van de hoofdbewoner
 • uw geboorteakte als u niet geboren bent in Nederland
 • een bewijs van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat uw verblijf in Nederland is goedgekeurd als u niet de nationaliteit heeft van een van de landen van de Europese Unie (EU)
 • een verhuisbericht als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt

Indien van toepassing:

 • een huwelijks- of echtscheidingsakte
 • een overlijdensakte van uw partner
 • de geboorteakten van uw kinderen
 • een bewijs van uitschrijving (als u dit heeft)

Beschrijving

Eerste inschrijving

Hiervan is sprake:

 • als u voor het eerst in Nederland gaat wonen.
 • als u al eerder in Nederland heeft gewoond, maar bent verhuisd naar het buitenland vóór oktober 1994.

Hervestiging 

Hiervan is sprake als:

 • u na oktober 1994 naar het buitenland verhuist en nu wilt terug verhuizen naar Nederland. 

Voorwaarden

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit, of een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen
 • Verhuist u met uw hele gezin? Dan moeten ook uw partner en uw kinderen zich inschrijven. Iedereen moet tijdens de afspraak persoonlijk aanwezig zijn om zich in te schrijven in Nederland.

Als de gevraagde documenten niet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans, dan moet u ze laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Officiële documenten uit het buitenland moeten voor gebruik in Nederland zijn gelegaliseerd of voorzien van een apostille (stempel). Meer informatie over het gebruik van buitenlandse documenten in Nederland vindt u op  www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren.

Termijn

Na uw aankomst in Nederland bent u verplicht om u binnen 5 werkdagen te melden voor het maken van een afspraak. Na de afspraak ontvangt u binnen 4 weken een bericht op uw aangifte.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan een hervestiging.

Wetgeving

Landelijke wetten