Honden

Beschrijving

Aanlijnen
Als u uw hond uitlaat binnen de bebouwde kom moet uw hond altijd aan de lijn. Tenzij het een hulphond is. In de hondenlosloopgebieden mag u uw hond wel loslaten. Buiten de bebouwde kom is aanlijnen niet verplicht, tenzij het om een verharde weg of een openbare plek gaat zoals een sportpark, recreatieterrein of andere plek in gemeentelijk beheer.

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom kan het college gebieden aanwijzen waar de aanlijnplicht wel of niet geldt of een algeheel verbod van kracht is. Dit staat aangegeven met borden. U mag uw hond nooit uitlaten op kinderspeelplaatsen en speelweides of in zandbakken. 

Opruimplicht hondenpoep
Als u uw hond uitlaat binnen de bebouwde kom dan moet u de poep van uw hond onmiddellijk zelf opruimen. U kunt zelfs al een boete krijgen als u geen deugdelijk opruimmiddel bij u heeft. Uitzondering: als u een hulphond heeft, dan hoeft u de poep niet op te ruimen. Voor het opruimen van de uitwerpselen kunt u een eigen zakje gebruiken, maar er zijn ook speciale hondenpoepzakjes verkrijgbaar. Gooi het zakje weg in een van de hondenpoepbakken  Buiten de bebouwde kom geldt deze opruimplicht niet, behalve op een verharde weg of een openbare plek, zoals een sportpark, recreatieterrein of andere plek in gemeentelijk beheer.

Is een hondenpoepbak vol, dan kunt u dat melden via de Maastricht Meldt App of via onze website.

Losloopgebieden
Hondenlosloopgebieden zijn door het college aangewezen gebieden waar honden mogen loslopen. U blijft altijd verantwoordelijk voor uw hond. Andere bezoekers (met of zonder hond) mogen geen last hebben van uw hond. Zorg dat uw hond niet ontsnapt. En ook in het losloopgebied geldt de opruimplicht.

 

Hondenbelasting
U moet bij de BsGW doorgeven hoeveel honden u bezit of als er wijzigingen zijn. Kijk op de de productpagina hondenbelasting voor meer informatie hierover.

Voorwaarden

  • Binnen de bebouwde kom en in natuurgebieden loopt uw hond aan de lijn
  • In een hondenlosloopgebied mag uw hond loslopen
  • Uw hond mag niet in speeltuinen, speelveldjes en zandbakken lopen. Ook aangelijnd mag u daar niet met uw hond komen
  • Op begraafplaatsen en bloemperken van de gemeente mag uw hond niet komen
  • U ruimt zelf de hondenpoep op

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Kosten

U krijgt een boete van:

  • € 9,00 administratiekosten +
  • € 90,00 als uw hond losloopt in de bebouwde kom
  • € 140,00 als uw hond losloopt op een speelterrein
  • € 140,00 als u de hondenpoep niet opruimt
  • € 95,00 als u geen hondenpoepzakjes of ander opruimmiddel bij u hebt

De administratiekosten zijn door de overheid bepaald.