Spandoek plaatsen

Beschrijving

Zonder toestemming mag u geen spandoek langs of over de weg hangen. Hiervoor heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing moet u minimaal 3 weken voor de plaatsing aanvragen. Dit kan online. Of per mail via openbareruimte@maastricht.nl

U moet het volgende meesturen:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
 • een ondertekende, schriftelijke toestemming van de eigenaar(eigenaren) van het pand/object, waaraan het spandoek bevestigd wordt
 • als het om commerciële reclame gaat: een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • als het om bevestiging aan een boom gaat: een locatieschets.

Als u uw spandoek wilt bevestigen aan  aan gemeentelijk groen wordt uw verzoek automatisch doorgestuurd naar de afdeling groen en beheer.

Voorwaarden

 • een spandoek mag u met ontheffing maximaal 14 dagen laten hangen
 • tussen de onderkant van een spandoek en het wegdek moet er een afstand zijn van minimaal 4,50 meter
 • de afstand tussen twee spandoeken in dezelfde straat moet minimaal 50 meter zijn
 • als u dezelfde tekst twee keer wilt plaatsen, dan moeten er tien dagen tussen tussen zitten

Commerciële reclameteksten zijn alleen toegestaan als:

 • er sprake is van een opening van een nieuwe vestiging op de dag dat het spandoek hangt
 • er sprake is van een jubileum
 • er sprake is van een publieksevenement van korte duur, dat wordt georganiseerd door een commercieel bedrijf. Het spandoek moet dan aangrenzend aan, of op het evenemententerrein hangen en de tekst op het spandoek moet gaan over het evenement

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Afdeling Openbare Ruimte

Kosten

 • vergunning: € 40,80 bij een online aanvraag. en €44,90 bij een schriftelijke aanvraag.

Deze kosten betaalt u ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen. 

Verder moet u ook de precariobelasting betalen:

 • per spandoek, per dag: € 4,55 (niet commercieel)
 • per spandoek, per dag: €25,85. (commercieel)

Overig

Verwijzingen