Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

aanvragen

Aanpak

Een vergunning voor tijdelijke verhuur vraagt u aan per post. Hierbij moet u minimaal meesturen:

 • een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • een tekening uit het kadaster met uw huis en grond op schaal min 1:1000
 • ingeval van verkoop:
  • de WOZ-waarde
  • de verkoopprijs
 • een ingevuld woningwaarderingspuntensysteem, inclusief maximale huurprijs

Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan
Als u voor het gebruik van de woonruimte een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan nodig heeft wordt een vergunning afgegeven voor de duur van de ontheffing met een maximum vna 10 jaar. U kunt bij tijdelijke verhuur geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

Beschrijving

U heeft een vergunning voor het tijdelijk verhuren van een woning op basis van de Leegstandwet. Deze vergunning is geldig voor:

 • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
 • een woning die te koop staat
 • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren

Renovatie of sloopwoning
Als u een woning die u wilt renoveren of slopen tijdelijk wilt verhuren krijgt u een vergunning voor 2 jaar. De vergunning kunt u telkens met een jaar worden verlengd tot maximaal 5 jaar.

Als uw woning te koop staat en u wilt hem tijdelijk verhuren krijgt u een vergunning voor maximaal 5 jaar. Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

 • De woonruimte staat leeg.
 • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

 • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
 • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
 • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd

Contact

GemeenteLoket Gemeente Maastricht

Bezoekers adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Post adres
6201 BZ Maastricht
Postbus 1992
Tel: 14 043 (Bellen vanuit het buitenland 00 31 43 350 40 40)
Fax: 043 350 41 41

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.

Kosten

Het aanvragen van een vergunning voor het tijdelijk verhuren van uw woning kost per woning:

 • € 183,00 bij een digitale aanvraag
 • € 201,30 bij een papieren aanvraag

Wilt u meerdere woningen verhuren? Dan geldt een ander tarief. Dit bedrag vindt u terug in de 'Legesverordening fysieke diensten Maastricht 2017'.

Voor het verlengen van uw vergunning betaalt u:

 • € 169,90 bij een digitale aanvraag
 • € 186,90 bij een papieren aanvraag

(tarieven 2017)