Schade aan wegen melden

Gemeentelijke wegen, stoepen, fietspaden, pleinen en wandelpaden, maar ook verkeersborden en - tekens worden aangelegd en onderhouden door de gemeente. Goed onderhoud is van groot belang en de veiligheid van gebruikers staat hierbij altijd voorop. Als u schade constateert, dan is het belangrijk dat u ons dit zo snel mogelijk laat weten. 

Schade melden

Ziet u een gat in het wegdek, een boomwortel die een fietspad of stoeptegel omhoog drukt, een verkeersbord dat scheef staat of andere beschadigingen? Maak dan een melding via de button op deze pagina. Of de maak de melding ter plekke, liefst met foto's. Dat kan via de MijnGemeente app. Door foto's kunnen wij sneller zien wat er precies aan de hand is. Elke binnenkomende melding wordt zo snel mogelijk behandeld. Is er sprake van een onveilige situatie? Dan repareren we deze zo snel mogelijk. Als de veiligheid niet in het gedrang komt, dan plannen we een reparatie in. 

Als het probleem aan de ondergrond ligt, dan lossen we dat probleem eerst op. Denk aan een breuk in een riool, verzakkingen door ratten of boomwortels die we niet zo maar kunnen weghalen. Daarna repareren we de bovenlaag. Soms is een beschadiging te klein, of staat er op korte termijn groot onderhoud gepland. Dan doen we niets. Als u schade heeft gemeld, informeren we u altijd over de voortgang en afhandeling van uw melding. 

Regulier onderhoud en controle

Gemiddeld controleren we elke 2 jaar alle gemeentelijke wegen, stoepen, fietspaden, pleinen, wandelpaden, verkeersborden etc. Als onderhoud nodig is, plannen we dat in. Maar tussentijds kan er ook (onverwachte) schade ontstaan. Bijvoorbeeld door wortelopdruk van bomen, een verzakking of een kapotte stoep door een aanrijding.