Geluidswagen gebruiken

U mag alleen gebruik maken van een geluidswagen met muziek of reclameboodschappen, als u hier een ontheffing voor heeft.

Ontheffing aanvragen

Bij uw aanvraag vermeldt u het volgende:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • de reden
 • de datum
 • de tijdstippen
 • de route

Een ontheffing moet minimaal 4 weken voorafgaand aan het gebruik zijn aangevraagd. Binnen de singels is het gebruik maken van een geluidswagen verboden.

 • Tarieven 2023

  ontheffing: € 147,10 per dag tot een maximum van € 584,10.

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.