Glasvezel

Sneller internet en stabielere digitale verbindingen. Dat is nodig omdat we in de moderne samenleving steeds meer via internet doen. Glasvezel is daarvoor een goede oplossing. Glasvezel wordt aangelegd door commerciële bedrijven. Dat is zo vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Marktpartijen kunnen een eigen glasvezelkabel aanleggen. Het kan dus zijn dat verschillende bedrijven tegelijkertijd glasvezel aanleggen in uw buurt. Of zelfs in uw straat. In Maastricht zijn Open Dutch Fiber, KPN Netwerk en Glaspoort actief. Deze bedrijven leggen alleen het netwerk aan.

Telecomwet

De gemeente moet dit volgens de Telecomwet accepteren. Maar bedrijven die glasvezel willen aanleggen in een gebied moeten contact zoeken met de gemeente in dat gebied. Want ze moeten graven in de openbare weg om de kabels aan te leggen. Daarvoor moeten ze afspraken met de gemeente maken.

Wat doet de gemeente?

 • De gemeente moet toestemming geven om de weg open te breken.
 • De gemeente Maastricht probeert de overlast voor inwoners en ondernemers zo klein mogelijk te houden. Daarom overlegt de gemeente met de bedrijven over de planning en stelt de gemeente eisen aan de communicatie die de bedrijven richting inwoners en ondernemers doen.
 • De gemeente spreekt af dat de kwaliteit van het straatwerk na de aanleg goed is. Dat regelt de gemeente in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het glasvezelbedrijf.

Informatie voor ondernemers

De telecommunicatiewet schrijft vrije marktwerking in de telecommunicatie voor. Marktpartijen kunnen daardoor een glasvezelnetwerk aanleggen. De gemeente is verplicht dit toe te staan. Het kan dus zijn dat verschillende bedrijven tegelijkertijd glasvezel aanleggen in uw buurt. In Maastricht leggen Open Dutch Fiber en KPN Netwerk glasvezel aan in de binnenstad. 

 • Open Dutch Fiber legt glasvezel aan in het Kommelkwartier, Statenkwartier en het Boschstraatkwartier.

  De planning van Open Dutch Fiber in het kort:

  • Kommelkwartier: midden november tot en met midden maart 202
  • Boschstraatkwartier: begin februari tot en met eind mei 202
  • Statenkwartier: midden maart tot en met midden juli.
  • Open Dutch Fiber begint dus op korte termijn. Hier is de afspraak dat dit, tot aan de kerst, maar met 1 ploeg zal zijn. Tot aan de kerstvakantie concentreren de werkzaamheden zich in gebieden met hoofdzakelijk bewoning.

  KPN legt glasvezel in de hele binnenstad. Om de overlast te beperken werkt KPN in fases. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wanneer er waar gewerkt mag worden.

  Voor de 1e fase van KPN is de planning in het kort:

  • Jekerkwartier: midden november tot aan Kerstmis 2023. Dan legt KPN de voedingsroute richting binnenstad aan.
  • Binnenstad: Eerste 9 weken van 2024 – tot aan carnaval - in het gebied van het Onze Lieve Vrouweplein en het gedeelte van het Stokstraatkwartier tot aan de Maas.
  • Hierna bouwt KPN een periode van rust in. KPN voorziet ook de gebieden van glasvezel waar Open Dutch Fiber ook aanlegt. Dus in het Kommelkwartier, het Statenkwartier en het Boschstraatkwartier komen 2 netwerken in een aparte sleuf.
  • Tussen aanleg van Open Dutch Fiber en aanleg van KPN is minimaal 12 maanden graafrust.

  Omgevingsmanager

  De gemeente heeft een omgevingsmanager aangesteld

  • Deze waarborgt dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. En u kunt er als ondernemer altijd terecht met uw vragen. Contactgegevens: Ben Schols, 06 15 68 15 52 info [at] benscholsconsultancy.nl (info[at]benscholsconsultancy[dot]nl).
  • De gemeente zorgt verder voor fulltime toezicht daar waar gewerkt wordt.
  • De gemeente heeft afgesproken dat de glasvezelbedrijven alle ondernemers in de stad persoonlijk bezoeken vooraf aan de werkzaamheden. Dit om duidelijke maatwerk afspraken te maken over bijvoorbeeld laden en lossen of terrassen. Die afspraken worden vastgelegd. In het kernwinkelgebied gaat de omgevingsmanager met de netwerkbeheerder samen op pad om afspraken te maken. Tijdens het werk is er ook altijd iemand van het bedrijf aanwezig.

Meer informatie en contact

Bewoners en ondernemers krijgen van Open Dutch Fiber of KPN een brief met meer informatie. Als u vragen heeft, neem contact op met deze bedrijven. 

 • Het telefoonnummer van Open Dutch Fiber is 088 163 36 33. U kunt ook een e-mail sturen naar info [at] opendutchfiber.nl (info[at]opendutchfiber[dot]nl)
 • Het telefoonnummer van KPN is 0800 04 02. Het e-mailadres is contact [at] kpn.com (contact[at]kpn[dot]com).   

Hieronder vindt u per onderwerp meer informatie over glasvezel, de aanleg ervan en wat dit voor u betekent.

 • Waarom zorgt de gemeente niet dat alle providers op het glasvezelnetwerk beschikbaar zijn?

  • De gemeente mag dit niet doen. De Telecommunicatiewet staat namelijk voor vrije marktwerking in de telecommunicatie. De gemeente kan hier niet in sturen.

  Ik heb op dit moment een provider en ik wil op dit moment niks veranderen. Wat gebeurt er als ik niks doe?

  • Als u niks doet, verandert er voor u niks. U kunt wel kosteloos de aansluiting naar binnen laten aanleggen. U bent niet verplicht om nu over te stappen en u bent wél klaar voor de toekomst als u ooit wel een keer zou willen overstappen.

  Als ik een glasvezelkabel laat aanleggen, moet ik dan overstappen op een provider van de glasvezelaanbieder?

  • Nee, u kunt nu een aansluiting nemen op de glasvezelkabel zonder gebruik te maken van een dienst daarop. U kunt op een later moment besluiten of u gebruik wilt maken van het dan beschikbare aanbod aan providers/diensten.

  Wordt het niet een grote warboel onder de grond als iedere provider een eigen glasvezelkabels gaat aanleggen? Is er een maximum?

  • Als verschillende glasvezelbedrijven een eigen netwerk willen aanleggen, bekijkt de gemeente telkens op basis van de beschikbare ruimte of dit past.

  ​​Waarom neemt de gemeente niet 1 organisatie in de arm die het voor alle huizen regelt?

  • De gemeente mag dit niet doen. De Telecommunicatiewet staat voor vrije marktwerking in de telecommunicatie. De gemeente moet iedere aanbieder die glasvezel wil aanleggen accepteren. We mogen alleen uitvoeringsafspraken maken.
 • Moet ik verplicht overstappen op glasvezel?

  • Nee, u kunt zelf kiezen of u voor glasvezel kiest. U bent niet verplicht om uw woning aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van de verschillende partijen.
  • Gaat een telecombedrijf in uw wijk glasvezel aanleggen? Dan is de aansluiting in uw woning in het begin vaak gratis. Later zou het kunnen zijn dat u ervoor moet betalen.

  Waarom moet ik toestemming geven voor de aanleg van glasvezel?

  • De partijen die de glasvezelnetwerken aanleggen moeten een kabel van de straat naar uw woning aanleggen. In uw woning moeten ze daarna een glasvezelaansluitpunt installeren. Dat mogen ze natuurlijk alleen doen met uw toestemming.
 • Kan ik kiezen voor meer dan 1 aansluiting?

  • Ja, dat kan. Dan kunt u kiezen van welke provider u gebruik wilt maken.

  Ik heb al een glasvezelaansluiting, moet ik nog een aansluiting nemen?

  • U bent niet verplicht om ook 2e (of 3e) glasvezelaansluiting te nemen. Het voordeel, als u wel een andere aansluiting neemt, is een bredere keuze aan providers/diensten. Het nadeel is dat er weer een glasvezelkabel naar uw huis/door uw tuin moet worden gelegd en nog een kastje in uw meterkast.
 • Moet ik me digitaal aanmelden of komt er iemand langs?

  • Het glasvezelbedrijf dat het netwerk bij u aanlegt kan u vertellen hoe zij te werk gaan.
 • Mijn woning huur ik bij een woningcorporatie, wat moet ik dan doen?

  • Dan gelden dezelfde regels als wanneer u een eigen woning heeft of als u particulier huurt. Als huurder bepaalt u zelf of een glasvezelverbinding aangelegd wordt. Als u in een flatgebouw, appartementencomplex, beneden- of bovenwoning woont, bepaalt de woningcorporaties soms of aanleg mag. Vraag dit na bij uw woningcorporatie.
 • Wat is de planning

  • Die maken de partijen die glasvezel aanleggen. Het bedrijf dat glasvezel aanlegt in uw buurt informeert u. Glasvezel moet wijk voor wijk worden aangelegd. Het duurt waarschijnlijk enkele jaren voordat heel Maastricht voorzien is van glasvezel.
 • Waarom wordt het trottoir niet overal goed hersteld en waarom ligt er daarna nog zand op?

  • Om glasvezel te leggen is een sleuf nodig van ongeveer 30 centimeter breed. Daarvoor haalt de aannemer de bestrating eruit over een breedte van maximaal 60 centimeter. Na aanleg van de glasvezel wordt alles weer netjes teruggelegd. De eventuele gaten en hobbels buiten de sleuf worden niet hersteld. Bewoners kunnen hiervan een melding maken. Daarna volgt herstel door de gemeente. Als de sleuf hersteld is en de tegels terug gelegd zijn, ligt er nog zand op. Dit zand is nodig om de tegels voor langere tijd goed stevig te laten liggen. Het spoelt tussen de tegels en zorgt voor stevig straatwerk. In de loop van de tijd verdwijnt het zand.
 • Wat zijn de voordelen van glasvezel

  • Met een glasvezelaansluiting kunt u snel internet afnemen en zo snel up- en downloaden.
  • Er is maar 1 verbinding nodig voor toepassingen als internet, telefonie en camerabeveiliging. Dat kan omdat de bandbreedte van glasvezel heel hoog is.
  • De snelheid waarmee u bestanden ontvangt (downloadt) en verstuurt (uploadt) is hetzelfde. Glasvezel is ontwikkeld om grote hoeveelheden data razendsnel over grote afstanden te transporteren. Ook is de reactietijd (ook wel ping genoemd) heel snel. U kunt daardoor snel surfen op het internet, streamen en bestanden uitwisselen.
  • Bij datatransport is er geen verlies zoals bij het traditionele kopernetwerk. Er zijn nauwelijks storingen.