Glasvezel

Sneller internet en stabielere digitale verbindingen. Daarvoor is de aanleg van glasvezel nodig. Zo zorgen we voor een optimale digitale bereikbaarheid. De gemeente gaat daarom in gesprek met commerciële partijen die een voorstel hebben voor de aanleg van glasvezel in Maastricht.

Wat is glasvezel?

Glasvezel is een heel snelle internetverbinding. Het is een zelfstandig netwerk. Hierdoor is glasvezelinternet zeer stabiel en minder storingsgevoelig. De kabels in het netwerk bestaan uit bundels van dunne glasdraden. Door de glasdraden wordt laserlicht gestuurd. Zo kan met hoge snelheid veel data worden verzonden over het internet.

Wie legt aan?

De telecommarkt is in handen van commerciële partijen sinds de Telecommunicatiewet. Marktpartijen kunnen een eigen glasvezelkabel aanleggen. De gemeente moet dit volgens de Telecomwet accepteren. Er kunnen dus meerdere bedrijven zijn die (tegelijk) glasvezel aanleggen en aanbieden in uw buurt. Of zelfs in uw straat.

Sinds 2020 legt KPN Netwerk glasvezel aan in Maastricht. Zij zijn op dit moment nog bezig met de aanleg in Maastricht-Oost. Vanaf maart 2023 verwachten ze in Maastricht-West te beginnen met de aanleg.

Vanaf september 2022 legt ook Open Dutch Fiber (ODF) glasvezel aan in Maastricht-West. Zij zijn begonnen in Pottenberg. De verwachting is dat beide bedrijven in 2023 starten met de aanleg van glasvezel in het centrum van de stad.

Verschil aanlegpartij en provider

Via de glasvezelkabel worden diensten aangeboden. Dit gebeurt door dienstenaanbieders of providers. Dit kunnen dezelfde partijen zijn als de bedrijven die glasvezel aanleggen, maar ook andere partijen. ODF en KPN Netwerk leggen glasvezelnetwerken aan en beheren die. Zij leveren zelf geen diensten, maar verhuren de glasvezels aan providers. Providers zijn bijvoorbeeld T-Mobile, KPN, Vodafone, Online of XS4ALL.    

De glasvezelbedrijven en de providers maken onderling afspraken over tarieven. De gemeente speelt hierin geen rol. Op verschillende websites kunt u zien welke providers welke aanbod leveren via hun aansluiting en met welke abonnementen. U kiest dan zelf van welke diensten u gebruik maakt en tegen welke prijs.

Rol van de gemeente

De gemeente zelf legt geen glasvezelnetwerk aan voor bewoners of bedrijven.

Een marktpartij die het initiatief heeft om glasvezel te gaan leggen in (een deel van) Maastricht vraagt aan de gemeente om hierover in gesprek te gaan over de voorwaarden die de gemeente Maastricht hieraan stelt. De gemeente kan dan volgens de Telecommunicatiewet afspraken maken.

Afspraken

De gemeente spreekt af dat de kwaliteit van het straatwerk na de aanleg weer naar tevredenheid is. Dit wordt geregeld in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het glasvezelbedrijf. Belangrijk is het behoud van kwaliteit van het straatwerk en samenwerking in gemeentelijke projecten. Als er wordt gegraven bij een pas uitgevoerd gemeentelijk project, worden extra kwaliteitseisen gesteld. Bij nieuwe projecten wordt zo goed mogelijk afgestemd. Liefst wordt dan eerst glasvezel aangelegd voor de herinrichting.

Glasvezel voor ondernemers

Glaspoort (een samenwerking tussen KPN en pensioenfonds ABP) legt in de periode 2023 – 2025 glasvezel aan op 4 bedrijventerreinen in de gemeente Maastricht. Het gaat om zo’n 1.000 aansluitingen op Randwyck-Zuid, Beatrixhaven, Sphinx en het Rijkskantorengebouw.

Veelgestelde vragen

 • Met een glasvezelaansluiting kunt u sneller internet afnemen en zo sneller up- en downloaden.

  • Er is maar 1 verbinding nodig voor toepassingen als internet, telefonie en camerabeveiliging. Al deze diensten kunnen over 1 verbinding lopen. Dat kan omdat de bandbreedte van glasvezel heel hoog is.
  • De snelheid waarmee u bestanden ontvangt (downloadt) en verstuurt (uploadt) is gelijk. Glasvezel is ontwikkeld om grote hoeveelheden data razendsnel over grote afstanden te transporteren. Ook is de reactietijd (ook wel ping genoemd) zeer snel. U kunt daardoor snel surfen op het internet, streamen en bestanden uitwisselen. Ook is glasvezel de beste verbinding voor het spelen van online games.
  • Bij het transporteren van data is er geen sprake van verlies van data zoals bij het traditionele kopernetwerk wel het geval is. Storingen treden nauwelijks op.
 • Nee, u kunt zelf kiezen of u voor glasvezel kiest. U bent niet verplicht om uw woning aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van de verschillende partijen.

  Gaat een telecombedrijf in uw wijk glasvezel aanleggen? Dan adviseren wij u om toestemming te geven voor de aanleg naar uw woning als dit gratis is. Zo kunt u direct of in de toekomst een abonnement afsluiten. De kabel ligt dan al in uw woning.

  Als u nu geen toestemming geeft en de kabel moet later alsnog worden aangesloten in uw woning, dan moet u daar misschien voor betalen. Als u uw woning nu aansluit op het glasvezelnetwerk, bent u voorbereid voor het moment dat u wél glasvezelinternet wilt. Afspraken over een aansluiting en welke provider maakt u met het glasvezelbedrijf.

 • De partijen die de glasvezelnetwerken aanleggen, mogen alleen uw woning aansluiten op glasvezel als u toestemming geeft. Dit komt omdat zij een glasvezelkabel van de straat naar uw woning moeten aanleggen en in uw woning een glasvezelaansluitpunt installeren.

  De aanleg van glasvezel naar uw woning is bij KPN Netwerk en Glaspoort in deze aanlegfase in Maastricht gratis zonder abonnementsverplichting. Als het project is afgerond en u daarna (bijvoorbeeld in 2026) pas kiest voor aanleg, dan blijft de aansluiting gratis, maar geldt er wel een abonnementsverplichting. Ook ODF legt gratis de aansluitingen aan in de aanlegfase.

 • De gemeente gaat in gesprek met bedrijven die glasvezel willen gaan aanleggen. De gemeente vraagt altijd of het glasvezelnetwerk open is. Dat betekent dat alle providers hun diensten erop mogen aanbieden. De netwerken van KPN Netwerk en van ODF zijn allebei open netwerken.

 • Ja, u kunt meerdere aansluitingen van verschillende aanbieders laten aanleggen. Dan kunt u kiezen van welke provider u gebruik wilt maken.

 • Als u niks doet, verandert er voor u niks. U kunt wel kosteloos de aansluiting naar binnen laten aanleggen. U bent niet verplicht om nu over te stappen en u bent wél klaar voor de toekomst als u ooit wel een keer zou willen overstappen.

 • Het glasvezelbedrijf dat het netwerk bij u aanlegt kan u vertellen hoe zij te werk gaan.

 • De glasvezelkabel wordt naar een glasvezelaansluitpunt in uw woning aangelegd. Dat is in de meeste gevallen de meterkast. Voor het maken deze aansluiting moet u thuis zijn.

 • Dan gelden dezelfde regels als wanneer u een eigen woning heeft of als u particulier huurt. Als huurder bepaalt u zelf of een glasvezelverbinding aangelegd wordt. Als u in een flatgebouw, appartementencomplex, beneden- of bovenwoning woont, bepaalt de woningcorporaties soms of aanleg mag. Vraag dit na bij uw woningcorporatie.

 • KPN Netwerk heeft aangegeven op termijn glasvezel aan te leggen in Itteren en Borgharen. Dit gebeurt nadat het stedelijke gebied is voorzien van glasvezel. Qua planning spreken we dan op dit moment over de periode ná 2025. U kunt KPN Netwerk vragen dat te versnellen of andere glasvezelbedrijven vragen een haalbaarheidsonderzoek te doen. Over het algemeen is dit onderzoek gratis. Is het wel mogelijk een aansluiting aan te leggen, ontvangt u een offerte en betaalt u de kosten van de aansluiting zelf.

 • Nee, u kunt nu een aansluiting nemen op de glasvezelkabel zonder gebruik te maken van een dienst daarop. Uiteraard maakt u dan ook geen gebruik van het snellere glasvezel. U kunt op een later moment besluiten of u gebruik wilt maken van het dan beschikbare aanbod aan providers/diensten.

 • U bent niet verplicht om ook 2e (of 3e) glasvezelaansluiting te nemen. Het voordeel, als je wel een andere aansluiting neemt, is een bredere keuze aan providers/diensten. Het nadeel is dat er weer een glasvezelkabel naar uw huis/door uw tuin moet worden gelegd en een 2e kastje in uw meterkast.

 • Als meerdere glasvezelbedrijven een eigen netwerk willen aanleggen, bekijkt de gemeente telkens op basis van de beschikbare ruimte of dit past.

 • De gemeente mag dit niet doen. De Telecommunicatiewet staat voor vrije marktwerking in de telecommunicatie. De gemeente moet iedere aanbieder die glasvezel wil aanleggen accepteren. We mogen alleen uitvoeringsafspraken maken.

 • De planning wordt bepaald door de partijen die glasvezel aanleggen. Als uw buurt geselecteerd is voor de aanleg van glasvezel, informeert het bedrijf dat glasvezel aanlegt, u hierover. Glasvezel moet wijk voor wijk worden aangelegd en dat is een hele klus. Het streven is dat in 2025 overal glasvezel ligt, uitgezonderd Itteren en Borgharen.

 • Nee, de gemeente maakt geen kosten bij het aanleggen van glasvezel. Het glasvezelbedrijf betaalt de kosten van de aanleg en herstel van het straatwerk en de gemeentelijke inzet.

 • Om glasvezel te leggen is een sleuf nodig van ongeveer 30 centimeter breed. Daarvoor haalt de aannemer de bestrating eruit over een breedte van maximaal 60 centimeter. Na aanleg van de glasvezel wordt alles weer netjes teruggelegd. De eventuele gaten en hobbels buiten de sleuf worden niet hersteld. Bewoners kunnen hiervan een melding maken. Daarna volgt herstel door de gemeente. Als de sleuf hersteld is en de tegels terug gelegd zijn, ligt er nog zand op. Dit zand is nodig om de tegels voor langere tijd goed stevig te laten liggen. Het spoelt tussen de tegels en zorgt voor stevig straatwerk. In de loop van de tijd verdwijnt het zand.