Glasvezel

Sneller internet en stabielere digitale verbindingen. Dat is nodig omdat we in de moderne samenleving steeds meer via internet doen. Glasvezel is daarvoor een goede oplossing. Glasvezel wordt aangelegd door commerciële bedrijven. Dat is zo vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Marktpartijen kunnen een eigen glasvezelkabel aanleggen. Het kan dus zijn dat verschillende bedrijven tegelijkertijd glasvezel aanleggen in uw buurt. Of zelfs in uw straat. In Maastricht zijn Open Dutch Fiber, KPN Netwerk en Glaspoort actief. Deze bedrijven leggen alleen het netwerk aan.

Telecomwet

De gemeente moet dit volgens de Telecomwet accepteren. Maar bedrijven die glasvezel willen aanleggen in een gebied moeten contact zoeken met de gemeente in dat gebied. Want ze moeten graven in de openbare weg om de kabels aan te leggen. Daarvoor moeten ze afspraken met de gemeente maken.

Wat doet de gemeente?

 • De gemeente moet toestemming geven om de weg open te breken.
 • De gemeente Maastricht probeert de overlast voor inwoners en ondernemers zo klein mogelijk te houden. Daarom overlegt de gemeente met de bedrijven over de planning en stelt de gemeente eisen aan de communicatie die de bedrijven richting inwoners en ondernemers doen.
 • De gemeente zorgt voor fulltime toezicht op locaties waar werkzaamheden plaatsvinden
 • De gemeente spreekt af dat de kwaliteit van het straatwerk na de aanleg goed is. Dat regelt de gemeente in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het glasvezelbedrijf.
 • De gemeente waarborgt dat iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt.

Informatie voor ondernemers

De telecommunicatiewet schrijft vrije marktwerking in de telecommunicatie voor. Marktpartijen kunnen daardoor een glasvezelnetwerk aanleggen. De gemeente is verplicht dit toe te staan. Het kan dus zijn dat verschillende bedrijven tegelijkertijd glasvezel aanleggen in uw buurt. In Maastricht leggen Open Dutch Fiber en KPN Netwerk glasvezel aan in de binnenstad. 

 • De bedrijven die glasvezel aanleggen, maken de planning en informeren de bewoners en ondernemers. Glasvezel moet wijk voor wijk worden aangelegd. Het duurt waarschijnlijk enkele jaren voordat heel Maastricht voorzien is van glasvezel.

  Om de overlast te beperken, werken ODF en KPN in fases. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wanneer er waar gewerkt mag worden.

  WieWanneerWaar
  ODFnovember 2023 - maart 2024Kommelkwartier
  ODFfebruari 2024 - mei 2024Boschstraatkwartier
  ODFmaart 2024 - juli 2024Statenkwartier
  ODFheel 2024Maastricht West
  KPN2e en 3e kwartaal 2024afronding Maastricht West: 
  Caberg
  Daalhof
  Malberg
  Malpertuis
  Oud Caberg
  KPNvanaf maart 2024 t/m maart 2025 in volgordeDe Karosseer
  Randwyck
  Heugem
  Itteren
  Borgharen
  KPNvoorlopig gepland in 3e en 4e kwartaal 2024Céramique
  Heugemerveld
  Wyck (omgeving station)
  KPN1e en 2e kwartaal 2025Jekerkwartier
  Kommelkwartier
  Statenkwartier

Meer informatie en contact

Bewoners en ondernemers krijgen van Open Dutch Fiber of KPN een brief met meer informatie. Als u vragen heeft, neem contact op met deze bedrijven. 

 • Open Dutch Fiber
  Tel. (088) 163 36 33
  E-mail: info [at] opendutchfiber.nl (info[at]opendutchfiber[dot]nl)
 • KPN
  Tel. (0800) 04 02
  E-mail: contact [at] kpn.com (contact[at]kpn[dot]com)

Ondernemer?

Alle ondernemers in de stad krijgen voorafgaand aan de werkzaamheden persoonlijk bezoek van een medewerker van het glasvezelbedrijf. Dan kunnen duidelijke maatwerkafspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld laden en lossen of terrassen. Die afspraken worden vastgelegd. 

De gemeente heeft Ben Schols als omgevingsmanager aangesteld. Samen met de netwerkbeheerder bezoekt hij ondernemers in het kernwinkelgebied om afspraken te maken. Heeft u vragen? Bel of mail Ben Schols: 

Telefoon: 06 16 68 15 52
E-mail: info [at] benscholsconsultancy.nl (info[at]benscholsconsultancy[dot]nl) 

Hieronder vindt u per onderwerp meer informatie over glasvezel, de aanleg ervan en wat dit voor u betekent.

 • Waarom zorgt de gemeente niet dat alle providers op het glasvezelnetwerk beschikbaar zijn?

  • De gemeente mag dit niet doen. De Telecommunicatiewet staat namelijk voor vrije marktwerking in de telecommunicatie. De gemeente kan hier niet in sturen.

  Ik heb op dit moment een provider en ik wil op dit moment niks veranderen. Wat gebeurt er als ik niks doe?

  • Als u niks doet, verandert er voor u niks. U kunt wel kosteloos de aansluiting naar binnen laten aanleggen. U bent niet verplicht om nu over te stappen en u bent wél klaar voor de toekomst als u ooit wel een keer zou willen overstappen.

  Als ik een glasvezelkabel laat aanleggen, moet ik dan overstappen op een provider van de glasvezelaanbieder?

  • Nee, u kunt nu een aansluiting nemen op de glasvezelkabel zonder gebruik te maken van een dienst daarop. U kunt op een later moment besluiten of u gebruik wilt maken van het dan beschikbare aanbod aan providers/diensten.

  Wordt het niet een grote warboel onder de grond als iedere provider een eigen glasvezelkabels gaat aanleggen? Is er een maximum?

  • Als verschillende glasvezelbedrijven een eigen netwerk willen aanleggen, bekijkt de gemeente telkens op basis van de beschikbare ruimte of dit past.

  ​​Waarom neemt de gemeente niet 1 organisatie in de arm die het voor alle huizen regelt?

  • De gemeente mag dit niet doen. De Telecommunicatiewet staat voor vrije marktwerking in de telecommunicatie. De gemeente moet iedere aanbieder die glasvezel wil aanleggen accepteren. We mogen alleen uitvoeringsafspraken maken.
 • Moet ik verplicht overstappen op glasvezel?

  • Nee, u kunt zelf kiezen of u voor glasvezel kiest. U bent niet verplicht om uw woning aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van de verschillende partijen.
  • Gaat een telecombedrijf in uw wijk glasvezel aanleggen? Dan is de aansluiting in uw woning in het begin vaak gratis. Later zou het kunnen zijn dat u ervoor moet betalen.

  Waarom moet ik toestemming geven voor de aanleg van glasvezel?

  • De partijen die de glasvezelnetwerken aanleggen moeten een kabel van de straat naar uw woning aanleggen. In uw woning moeten ze daarna een glasvezelaansluitpunt installeren. Dat mogen ze natuurlijk alleen doen met uw toestemming.
 • Kan ik kiezen voor meer dan 1 aansluiting?

  • Ja, dat kan. Dan kunt u kiezen van welke provider u gebruik wilt maken.

  Ik heb al een glasvezelaansluiting, moet ik nog een aansluiting nemen?

  • U bent niet verplicht om ook 2e (of 3e) glasvezelaansluiting te nemen. Het voordeel, als u wel een andere aansluiting neemt, is een bredere keuze aan providers/diensten. Het nadeel is dat er weer een glasvezelkabel naar uw huis/door uw tuin moet worden gelegd en nog een kastje in uw meterkast.
 • Moet ik me digitaal aanmelden of komt er iemand langs?

  • Het glasvezelbedrijf dat het netwerk bij u aanlegt kan u vertellen hoe zij te werk gaan.
 • Mijn woning huur ik bij een woningcorporatie, wat moet ik dan doen?

  • Dan gelden dezelfde regels als wanneer u een eigen woning heeft of als u particulier huurt. Als huurder bepaalt u zelf of een glasvezelverbinding aangelegd wordt. Als u in een flatgebouw, appartementencomplex, beneden- of bovenwoning woont, bepaalt de woningcorporaties soms of aanleg mag. Vraag dit na bij uw woningcorporatie.
 • Waarom wordt het trottoir niet overal goed hersteld en waarom ligt er daarna nog zand op?

  • Om glasvezel te leggen is een sleuf nodig van ongeveer 30 centimeter breed. Daarvoor haalt de aannemer de bestrating eruit over een breedte van maximaal 60 centimeter. Na aanleg van de glasvezel wordt alles weer netjes teruggelegd. De eventuele gaten en hobbels buiten de sleuf worden niet hersteld. Bewoners kunnen hiervan een melding maken. Daarna volgt herstel door de gemeente. Als de sleuf hersteld is en de tegels terug gelegd zijn, ligt er nog zand op. Dit zand is nodig om de tegels voor langere tijd goed stevig te laten liggen. Het spoelt tussen de tegels en zorgt voor stevig straatwerk. In de loop van de tijd verdwijnt het zand.
 • Wat zijn de voordelen van glasvezel

  • Met een glasvezelaansluiting kunt u snel internet afnemen en zo snel up- en downloaden.
  • Er is maar 1 verbinding nodig voor toepassingen als internet, telefonie en camerabeveiliging. Dat kan omdat de bandbreedte van glasvezel heel hoog is.
  • De snelheid waarmee u bestanden ontvangt (downloadt) en verstuurt (uploadt) is hetzelfde. Glasvezel is ontwikkeld om grote hoeveelheden data razendsnel over grote afstanden te transporteren. Ook is de reactietijd (ook wel ping genoemd) heel snel. U kunt daardoor snel surfen op het internet, streamen en bestanden uitwisselen.
  • Bij datatransport is er geen verlies zoals bij het traditionele kopernetwerk. Er zijn nauwelijks storingen.