Mediaonderzoek 2018

Praktisch alle inwoners van Maastricht blijken digitaal actief: 99% maakt gebruik van e-mail en 97% doet dat minimaal één keer per week. Negen op de tien inwoners geeft aan dagelijks gebruik te maken van e-mail. Resultaten uit 2017 en 2016 laten een soortgelijk beeld zien. Dat blijkt uit het Mediaonderzoek (2018) van de gemeente Maastricht en komt overeen met het landelijk beeld (CBS, 2018). Als belangrijkste nieuwsbronnen voor nieuws uit Maastricht noemt men 1limburg.nl, limburger.nl en VIA Maastricht. 

Man houdt een iPhone vast

Regionale media

Van alle bevraagde regionale media zijn de websites van 1Limburg en De Limburger het populairst in Maastricht: de helft van de inwoners raadpleegt deze sites wekelijks. Bijna eenderde kijkt minimaal één keer per week naar TV Maastricht. Gevraagd naar de belangrijkste nieuwsbronnen voor nieuws uit Maastricht, wordt De Limburger (website, krant en app) door 2 op de 3 inwoners genoemd. De website en app van 1Limburg worden tezamen door de helft van de inwoners genoemd. 29% van de inwoners noemt VIA Maastricht als een van de belangrijkste nieuwsbronnen. Deze krant blijkt bij 1 op de 5 inwoners nooit te worden bezorgd.

Social media

Ruim tweederde van de inwoners is dagelijks actief op Facebook. Dat is minder dan in 2017. Instagram wordt steeds populairder in Maastricht met 28% dagelijkse gebruikers in 2018. Ook WhatsApp blijft in populariteit toenemen. Maakte in 2016 nog ruim driekwart van de inwoners van Maastricht er dagelijks gebruik van, is dat in 2018 gestegen naar 82%. Youtube en LinkedIn laten een stijgende lijn zien in dagelijks gebruik. Deze cijfers liggen in lijn met landelijk onderzoek naar social media-gebruik (Newcom, 2019).

Verschil jongeren en ouderen

18 tot 25-jarigen zijn vooral digitaal actief en maken vrijwel geen gebruik van regionale kranten of TV. Senioren (75+) zijn zowel digitaal actief als lezers en kijkers van regionale kranten en TV. 95% van de senioren maakt wekelijks gebruik van e-mail, bijna driekwart leest wekelijks de VIA Maastricht. Wekelijks is ruim de helft actief op WhatsApp en 46% op Facebook.

Het onderzoek

Gemeente Maastricht onderzoekt jaarlijks de mediaconsumptie van haar inwoners. IN 2018 deden ruim 3300 inwoners mee aan het onderzoek, dat zowel op papier als digitaal wordt uitgevoerd.

Bekijk de onderzoeken online