Open data

Hier vindt u veelgevraagde open data van de gemeente Maastricht. Zoekt u een dataset die hier niet bij staat? Neem dan contact met ons op.

Ruimte en infrastructuur

Cultuur en recreatie

Over onze open data

Onze open data zijn gegevens die:

  • verzameld zijn in het kader van de uitvoering van een publieke taak;
  • gefinancierd zijn met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
  • voldoen aan open standaarden;
  • door een computer kunnen worden gelezen.

Externe bronnen

Maastricht in Cijfers: een combinatie gegevens van de gemeente, CBS, Agentschap NL en meer.

www.maastricht.buurtmonitor.nl: alle relevante informatie over de Maastrichtse buurten op basis van stads- en buurtpeilingen. 

www.onderzoeksbanklimburg.nl: onderzoeken uitgevoerd door verschillende opdrachtgevers (gemeente Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Provincie Limburg en GGD Zuid Limburg). 

www.etil.nl: onderzoeken uitgevoerd door regionaal economisch onderzoeksbureau Etil dat werkt voor overheden, instellingen en bedrijfsleven. Ook voor Maastricht is hier data terug te vinden zoals het vestigingsregister, aantal bedrijven op buurtniveau, Maastricht aan het werk etc. Deze informatie is niet direct beschikbaar als open data. Voor sommige onderdelen is een inlog noodzakelijk. Van sommige datasets zijn .csv bestanden te downloaden (bijvoorbeeld personeelsmonitor).

Privacy

De gemeente Maastricht gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en bedrijven. Geen van de data aangeboden op deze website bevatten persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. 

Disclaimer

De inhoud van deze open data portal is met zorg samengesteld. De gemeente Maastricht biedt geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat of actueel zijn. De gemeente Maastricht sluit alle aansprakelijkheid uit voor de correctheid van deze informatie of directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van deze datasets.