een weg met een groene berm die leidt naar een grijs gebouw met rode kozijnen

Stadsbeheer

We willen dat Maastricht een fijne stad is. Die schoon, groen en goed toegankelijk is. Waar we prettig kunnen wonen, werken en verblijven. Daar zetten we ons bij Stadsbeheer dag en nacht voor in.

Wat doet Stadsbeheer?

Stadsbeheer zorgt voor de openbare ruimte. Dat zijn bijvoorbeeld de straten en stoepen, het riool, kabels en leidingen, lantaarnpalen, verkeersborden, hekwerken, bankjes, vuilnisbakken en het groen in de stad. We onderhouden ze, we repareren, vervangen en maken schoon. Daarnaast zamelen we afval en grondstoffen in. We zorgen ook voor gladheidsbestrijding. En we beheren de rouw- en gedenkpark Tongerseweg.

Wat kunt u van Stadsbeheer verwachten?

We vinden net als u belangrijk dat onze stad een fijne plek is. Over ons werk en de dienstverlening die u van ons mag verwachten, maken we afspraken met de raad. De raad bepaalt op welk niveau we beheren en onderhouden. Zo is bijvoorbeeld de afspraak dat we éérst op de hoofdwegen en bruggen de gladheid bestrijden, daarna de fietsen en stoepen en dan de andere straten.

Meer informatie over (het niveau van) onze dienstverlening vindt u op de verschillende pagina’s onder Afval en Milieu.

Melding of storing doorgeven

U bent de oren en ogen in onze stad. Door een melding te maken draagt u bij aan een fijn en leefbaar Maastricht. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Dan horen we het graag.  Op deze pagina leest u hoe u meldingen kunt doorgeven.

Hoe is Stadsbeheer georganiseerd?

Stadsbeheer is onderdeel van gemeente Maastricht en werkt vanaf de locatie aan de Ankerkade. Stadsbeheer bestaat uit 4 onderdelen: Regiebureau, Stadsonderhoud, Stadsreiniging en Servicebureau. Onder de uitklapvelden leest u meer over de organisatie van Stadsbeheer.

  • Het Regiebureau is de schakel tussen (strategisch) beleid en uitvoering. De medewerkers zorgen dat alles wat is bedacht en vastgelegd volgens afspraak wordt uitgevoerd. Binnen het Regiebureau maken we (tactisch/operationeel) beleid en beheerplannen. Het team is ook verantwoordelijk voor directievoering en toezicht. 

  • Team Stadsonderhoud zorgt voor het dagelijks, regulier onderhoud van de openbare ruimte. De medewerkers zorgen met name voor het groenonderhoud en klein technisch onderhoud aan bijvoorbeeld het riool en verhardingen (zoals wegen en stoepen). We doen dat in ploegen en met een gebiedsgerichte aanpak.

    Meer weten over het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte? Dat leest u op deze pagina.

  • Team Stadsreiniging zorgt voor een schone stad. We zorgen voor het ophalen van het afval en het schoonmaken van de openbare ruimte. We beschikken hiervoor over alle benodigde materialen en voertuigen. Voor een goede planning heeft Stadsreiniging veel contact met het Servicebureau. Meer weten over afvalinzameling? Lees verder op deze pagina.

  • De bedrijfsvoering van Stadsbeheer ligt bij ons Servicebureau. De taken zijn verdeeld in twee clusters: Bedrijfsvoering en Techniek. Cluster Bedrijfsvoering zet de juiste mensen en middelen in op het juiste moment, zodat we onze jaaropgaven en afspraken nakomen. Cluster Techniek is verantwoordelijk voor de onderhoudsgarage van alle gemeentelijke voertuigen, het magazijn en parkeerautomaten.

Meldkamer Maastricht Heuvelland

De meldkamer is ook onderdeel van het Servicebureau. De meldkamer draagt bij aan een veilig Maastricht en Heuvelland. Zij bewaken 24/7 de omgeving met actief cameratoezicht. In Maastricht houden ze onder meer de veiligheid in de Markt-Maastunnel in het vizier. De meldkamer is buiten kantooruren het centrale meldpunt voor calamiteiten en meldingen van inwoners.