Crisisnoodopvanglocaties asielzoekers

De crisis in Ter Apel betekent dat de regering aan gemeenten heeft gevraagd om zo snel mogelijk met opvangplekken te komen. De regio Zuid-Limburg heeft opdracht gekregen om voor drie maanden 225 crisisnoodopvangplekken te regelen. Als stadsbestuur van Maastricht voelen we het als onze plicht om deze mensen te helpen, zoals we klaar staan voor iedereen in onze stad. Het stadsbestuur begrijpt dat we u hiermee overvallen, maar de realiteit is dat er sprake is van een landelijke crisis waarbij wij snel moeten handelen in opdracht van de regering. We spreken de hoop uit dat er landelijk een structurele oplossing komt voor de opvang en dat u de asielzoekers  een warm welkom heet in uw buurt, zoals we dat gewoon zijn in onze stad.  

 • Het gaat om een tijdelijk verblijf voor mensen waarbij ze een slaapplek, een douchevoorziening en driemaal daags een maaltijd ontvangen. Van hieruit worden mensen doorgeleid naar andere asielzoekerscentra. Het gaat dus niet om permanente huisvesting. Er is sprake van verloop: mensen vertrekken naar andere asielzoekerscentra en er kunnen nieuwe mensen aankomen voor wie geen plek is in Ter Apel. 

 • Het gaat om asielzoekers die nu niet terecht kunnen in een van de (aanmeld)centra van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De centra zitten overvol, omdat er voor statushouders (ook wel vergunninghouders genoemd) met een verblijfsvergunning onvoldoende woningen zijn. Daardoor blijven zij langer in de opvangcentra en is er onvoldoende plek voor nieuwe mensen. 

  • In Nazareth, in het voormalige schoolgebouw Don Bosco, Mariënwaard 51.  Hier is plek voor 80 asielzoekers. 

  • In Randwyck, in ‘LAB’ (dat is een bijgebouw van het Gouvernement aan de Maas/het Provinciehuis), Limburglaan 10.  Hier is plek voor 40 asielzoekers. De crisisnoodopvang voor 40 asielzoekers in het ‘t Labgebouw van Provincie Limburg loopt tot 8 januari 2024.

  • Tijdelijke crisisnoodopvang door COA in Novotel Maastricht. In het Novotel aan de Sibemaweg vangen we 30 mensen op tot 31 december 2023.

 • Het gaat om asielzoekers uit verschillende landen en met verschillende achtergronden. 

 • Ja de omwonenden en ondernemers zijn op de hoogte van de nieuwe opvang en blijven wij informeren bij nieuwe ontwikkelingen. 

 • We gaan activiteiten organiseren op het gebied van dagbesteding. Dit doen we samen met partners in de stad, zoals Maastricht Sport en vrijwilligersorganisaties. 

 • In de locatie zal er professionele begeleiding aanwezig zijn van een locatiemanager en ondersteuners. Er is tevens 24/7 beveiliging aanwezig die zowel binnen als rondom de locatie surveilleert. We spreken huisregels en omgangsvormen af met de asielzoekers en bieden die aan in verschillende talen, zodat iedereen deze kan begrijpen. 

 • Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgen samen voor  het reilen en zeilen van de crisisnoodopvang.  

 • Wilt u helpen als vrijwilliger? Neem dan contact op met Vluchtelingenwerk Nederland  Houd er rekening mee dat het even kan duren voordat zij uw vraag kunnen beantwoorden. Vluchtelingenwerk krijgt enorm veel aanbod van hulp en doen hun best iedereen te woord te staan.  

  Wilt u kleding of andere spullen doneren? Neem dan contact op met Stichting De Gouwe  Zij geven u aan welke spullen er nodig zijn en waar u deze kunt afgeven. 

Heeft u andere vragen? Dan kunt u die mailen via post [at] maastricht.nl (post[at]maastricht[dot]nl) onder vermelding van ‘crisisnoodopvang asielzoekers’ of bel of 14 043 .