Vluchtelingen

Het COA in de gemeente Maastricht neemt vluchtelingen op sinds 2014. Dit is tot 17 september 2017 gebeurd in de voormalige gevangenis Overmaze in Limmel.

Huisvesting

Het COA heeft het pand aan de François de Veijestraat in Sint Maartenspoort aangekocht om daar een permanente opvanglocatie te realiseren. Daarnaast zijn eerder als dependances van het centrale azc in Limmel twee locaties aangewezen voor de opvang van vluchtelingen.

Inzamelen spullen

Wilt u kleding of andere spullen doneren, neem dan contact op met Stichting De Gouwe. Zij geven u aan welke spullen er nodig zijn en waar u deze kunt afgeven.

Vrijwilligerswerk

Wilt u vrijwilligerswerk of activiteiten doen voor bewoners van het AZC, dan kunt u contact opnemen met het coördinatiebureau Vrijwilligers en Integratie via het FMZMaastrichtVenI [at] coa.nl (COA).

Vragen over asielzoekers

Er zijn verschillende soorten opvangcentra. Meer informatie hierover vindt u op www.coa.nl Waar een asielzoeker wordt opgevangen, is afhankelijk van de fase van de asielprocedure waarin hij zich bevindt. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kijkt op welke locatie in Nederland ruimte is om mensen op te vangen. Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen over asielzoekers

 • Er zijn verplichte gesprekken en programma's waar bewoners aan moeten deelnemen. Ook kunnen bewoners gebruik maken van het Open Leercentrum dat beheerd wordt door Nederlandse vrijwilligers en bewoners. Hier staan computers en kunnen bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau werken of gebruik maken van internet. Kinderen kunnen hier hun huiswerk maken.

  Zowel statushouders, als niet-statushouders, mogen maximaal 24 weken per jaar betaald werken. Eventuele inkomsten worden verrekend met het weekgeld. Op locatie kunnen zij ook geselecteerde werkzaamheden verrichten tegen een kleine vergoeding,  zoals tolk- en vertaalwerkzaamheden, het verrichten van kleine reparaties, toezicht en ondersteuning in de crèche en schoonmaakwerkzaamheden waar een kleine vergoeding tegenover staat.

  Een deel van de asielzoekers kiest er dus voor om te werken of studeren tijdens hun verblijf in de opvang. Werken of studeren vergroot de zelfredzaamheid en heeft een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling, toekomstperspectief en leefomgeving van de bewoner.

 • Vluchtelingen krijgen via het COA lesprogramma’s aangeboden zoals NT2 (Nederlands als 2e taal), programma’s over de rechten en plichten van burgers in Nederland en algemene kennis over de Nederlandse maatschappij. Deze cursussen zijn voorafgaand aan de reguliere, verplichte inburgeringcursussen. Meer info via www.coa.nl.

 • De bestemming laat wonen toe. Er is dus geen sprake van een waardeverandering door een verandering van de juridische bestemming van het pand. 

 • Een asielzoeker is kortweg gezegd iemand die in Nederland wil blijven en daarom asiel aanvraagt. Mensen die in Nederland asiel willen aanvragen, moeten zich melden in Ter Apel.

  De populatie van een azc is afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst wisselt de nationaliteit van hen die asiel zoeken iedere periode. Op dit moment zijn het bijvoorbeeld veel Syriërs. Dat kan over een half jaar weer anders zijn omdat er ergens anders in de wereld omstandigheden zijn waardoor mensen op de vlucht slaan.

  Bij het toewijzen van de ruimte in de opvanglocaties wordt door het COA rekening gehouden met culturele en religieuze achtergrond van de asielzoeker. Zo zullen zij geen gezinnen en alleenstaanden bij elkaar op een kamer plaatsen. Dat is ook de reden dat de bezetting in een azc nooit 100% kan zijn: het welzijn van de bewoners en de sfeer op het azc zijn belangrijker.

 • Nog meer veelgestelde vragen over asielzoekers en asielzoekersbeleid vindt u op de website Rijksoverheid.nl. Voor meer informatie over het thema asielzoekers vindt u op de volgende sites.