Tuin en dak

Inzending Uit je Dak Prijs 2020

Categorie: dak

Tuin en dak

In onze tuin laten we stammen en grote takken liggen voor insecten. Onze tuin heeft twee grote regentonnen, bedekt met klimplanten. We hebben bijenhotelletjes, een vijver met daarin salamanders en kikkers. Deze wordt na stevige buien gevoed met een slangetje vanuit de regenton. Dan wordt ook de tuin van grondwater voorzien. Of we bijenplanten hebben weten we niet goed, maar we zaaiden nu wel bijenplantenzaad. Op het platte dak achter en naast het huis hebben we bakken met struiken staan. Een deel ervan is groendak met sedumplantjes. De voor- en deels zijgevel zijn begroeid met wilde wingerd, kamperfoelie en clematis. We laten planten tussen de bestrating meestal staan. Nu zit er een wespennest in de spouw. Ik heb de ingang niet dichtgemaakt, maar wat vernauwd, zodat ze niet al mijn isolatie eruit halen, maar het nest beperkt blijft. Tja, ik heb ook twee insectenhotelletjes, de tuin biedt schuilplaatsen tussen de takken en stammetjes, de insecten kunnen hun gang gaan in het rottende hout, de salamanders en kikkers komen jaarlijks terug en het regenwater wordt gebruikt om de planten binnen water te geven en de tuin nat te houden. Ik heb een gootje aangelegd om van het schuine dak sneller de ton te voeden. Als de klimop en de sleedoorn bloeien is het een gezoem van jewelste van de bijen en bijtjes. Eigenlijk ben ik nog meer trots op onze meidoornplantsoengroep, maar dat telt nu niet.

Tuin en dak
Tuin en dak
Tuin en dak
Tuin en dak