Jef Schellings

Gebiedshandhaver

Maastricht Noordoost

Foto van gebiedsgebonden medewerker Jef Schellings

Gebieden: Borgharen, Itteren, Meerssenhoven en Beatrixhaven
E: jef.schellings [at] maastricht.nl
T: 14 043 (landelijke nummer van de gemeente Maastricht)

Wat mogen de buurten van je verwachten?

"Samen met netwerkerspartners wil ik zorgen voor de leefbaarheid in de directe woonomgeving van mensen en de verloedering wil ik aanpakken. Iedere dag is anders. Samen met bewoners wil ik proberen om de problemen samen op te lossen.”