Subsidieregeling amateurkunsten aangepast met hulp van de verenigingen

De gemeente Maastricht wil cultuur ondersteunen, zo bereikbaar mogelijk maken en zo veel mogelijk mensen laten meedoen. Ons cultuurbeleid moet hiervoor zorgen. De subsidieregeling amateurkunsten is één van de hulpmiddelen die we daarvoor gebruiken. 

Het succes van deze hulpmiddelen hangt af van de amateurkunstenaars zélf en de vrijwilligers van de verenigingen. Om hen de nodige ondersteuning te kunnen geven, hebben we de gemeentelijke subsidieregeling amateurkunsten vanaf 2023 aangepast. Gesprekken met de verenigingen, vrijwilligers en andere ervaringsexperts vormden de basis. 

Meer informatie over de regeling vindt u  op overheid.nl. Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023 (overheid.nl)

In september vindt u op deze pagina de nieuwe aanvraagformulieren.