Ondermijning

Ondermijning is een breed begrip. Grofweg betekent ondermijning dat onder- en bovenwereld zich vermengen. Of anders gezegd, dat criminelen en niet-criminelen gaan samenwerken. Bijvoorbeeld een winkel die een dekmantel is voor witwaspraktijken of vastgoed dat gebruikt wordt om verboden spullen op te slaan of slachtoffers van mensenhandel te verbergen. Ondermijning heeft een nadelig effect op hoe we met elkaar omgaan in een straat, buurt en stad.  

Aanpak van ondermijning

Om ondermijning aan te pakken werken we samen met de politie, het Openbaar Ministerie en andere partijen. We proberen inzicht te krijgen in hoe criminelen te werk gaan, met wie en waar. We werken ze tegen waar dat kan, bijvoorbeeld door het weigeren of intrekken van een vergunning. Ook kunnen we panden sluiten en boetes opleggen.

Samen met inwoners

Om ondermijning succesvol te bestrijden hebben we ook de hulp van inwoners hard nodig. Een melding van u kan nét dat laatste puzzelstukje zijn om een crimineel aan te pakken. Zo zorgen wij er samen voor dat criminelen geen gebruik maken van kwetsbare personen of situaties. Samen houden we onze stad veilig.

Signalen van ondermijning doorgeven

Hoe merkt u of er sprake is van ondermijning in uw (woon)omgeving? Verschillende signalen kunnen wijzen op ondermijning:

  • afgeplakte ramen, een vreemde geur, drugsafval
  • veel aanloop van verschillende personen op een pand
  • een winkel waar nooit klanten komen
  • een huurder die grote bedragen alleen contant wil betalen
  • een bedrijventerrein waar alleen activiteit is buiten kantooruren
  • panden die zeer snel worden doorverkocht.

Er kunnen meer signalen zijn waardoor u het gevoel krijgt dat er iets niet pluis is. Meld het altijd! Ook als u twijfelt.