Verhuurvergunning woning met opkoopbescherming

Vanaf 1 oktober 2022 geldt voor woningen met een WOZ-waarde lager dan € 365.000,- (prijspeil 2024) de opkoopbescherming. U mag de woning alleen nog onder bepaalde voorwaarden verhuren. Daarvoor heeft u een verhuurvergunning nodig. Op deze pagina kunt u nagaan of dit voor uw woning het geval is. U kunt hier ook de vergunning aanvragen.

Opkoopbescherming en verhuurvergunning van toepassing?

Onderaan deze pagina vindt u een uitgebreide checklist waarmee u kunt vaststellen of de opkoopbescherming van toepassing is op de woning die u wilt gaan verhuren. Als opkoopbescherming voor uw woning geldt, is meestal een verhuurvergunning vereist. 

Een verhuurvergunning is niet nodig: 

 • bij nieuwbouwwoningen
 • bij bestaande woningen met een WOZ-waarde hoger dan de grens van € 365.000,- (prijspeil 2024) 
 • als de akte van levering van de woning vóór 30 september 2022 door de notaris is ingeschreven bij het Kadaster
 • als u zelf in de woning gaat wonen, maximaal 2 kamers verhuurt en voor het overige voldoet aan de eisen van de hospitaregeling
 • als de woning in verhuurde staat wordt gekocht en de huurder(s) er langer dan 6 maanden woont/wonen gerekend vanaf de datum van inschrijving bij het Kadaster.

Verhuurvergunning aanvragen

Heeft u wel een verhuurvergunning nodig? Dan kunt u die hier online aanvragen. 

Let op: alleen de eigenaar van de woning kan de vergunning voor woningverhuur bij opkoopbescherming aanvragen.

Checklist: geldt de opkoopbescherming ook voor mijn woning?

Heeft u recent een woning in Maastricht gekocht? Of bent u nog op zoek naar een koopwoning in het goedkope tot middeldure segment (tot € 365.000,-)? En wilt u deze woning gaan verhuren of in gebruik geven aan iemand anders? Dan kunt u aan de hand van onderstaande checklist vaststellen of dat is toegestaan. 

Let op: deze checklist heeft uitsluitend betrekking op de lokale regeling voor opkoopbescherming in de gemeente Maastricht. In andere gemeenten kunnen andere regels voor opkoopbescherming gelden. 

 • Had de woning in 2024 een WOZ-waarde lager dan € 365.000,-?
  • Nee, de WOZ-waarde was € 365.000,- of hoger. De opkoopbescherming is niet van toepassing. U kunt de woning zonder vergunning verhuren.
  • Ja, de WOZ-waarde was lager dan € 365.000,-. Ga naar vraag 2.
 • Is de datum van inschrijving van de akte van levering in het Kadaster door de notaris vóór 30 september 2022?
  • Nee, de datum van inschrijving van de akte van levering in het Kadaster door de notaris is na 30 september 2022. U koopt een beschermde woning die u alleen in specifieke gevallen mag verhuren. Ga naar vraag 3.
  • Ja, de datum van inschrijving van de akte van levering in het Kadaster door de notaris is vóór 30 september 2022. De opkoopbescherming is niet van toepassing. U kunt de woning zonder vergunning verhuren. 
 • Is de woning op de datum van inschrijving van de akte van levering in de openbare registers langer dan 6 maanden verhuurd?
  • Nee, de woning was op de datum van inschrijving vrij van huur en gebruik of in verhuurde staat voor een periode van minder dan 6 maanden. U koopt een beschermde woning die u alleen in specifieke gevallen mag verhuren. Ga naar vraag 4. 
  • Ja, de woning is in verhuurde staat gekocht en de huurder woonde er op de datum van inschrijving langer dan 6 maanden. De opkoopbescherming is niet van toepassing en u mag de woning vrij verhuren, tenzij de vorige eigenaar de woning verhuurde op grond van een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming. Ga naar vraag 4.
 • Is de woning op de datum van inschrijving van de akte van levering in de openbare registers verhuurd met een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming?
  • Nee. U koopt een beschermde woning die u alleen met een vergunning mag verhuren. Ga naar vraag 5 om na te gaan of u in aanmerking komt voor een vergunning.
  • Ja. De vergunning van de oude eigenaar vervalt op het moment van inschrijving. Als nieuwe eigenaar moet u een nieuwe vergunning aanvragen om de woning te mogen blijven verhuren. Ga naar vraag 5 om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt.
 • Wilt u de woning (al dan niet tegen betaling van huur) in gebruik geven aan een bloed- of aanverwant in de eerste of tweede graad?

  Bloedverwanten in de 1e graad zijn: (adoptie)ouders en (adoptie)kinderen.

  Bloedverwanten in de 2e graad zijn: grootouders, kleinkinderen en broers en zussen. 

  Een bloed- en aanverwant mag in de woning wonen met een partner als er sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract waaruit blijkt dat er de intentie is om zelfstandig, voor langere en voor onbepaalde tijd, in gezinsverband te wonen.

  • Nee, ga naar vraag 6 om na te gaan of u op een andere grond in aanmerking kunt komen voor een vergunning.
  • Ja, op grond van een wettelijke uitzondering kunt u in aanmerking komen voor een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming. U moet de vergunning wel aanvragen.
 • Wilt u de woning voor maximaal 12 maanden niet-toeristische verhuren, nadat u tenminste 12 maanden zelf in de woning heeft gewoond?

  U moet bij de gemeente op dit adres ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

  • Nee. Ga naar vraag 7 om na te gaan of u op een andere grond in aanmerking kunt komen voor een vergunning.
  • Ja. Op grond van een wettelijke uitzondering kunt u in aanmerking komen voor een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming. U moet de vergunning wel aanvragen. 
 • Maakt de woning onlosmakelijk deel uit van (dat wil zeggen: vormt deze een kadastrale eenheid met) een winkel-, kantoor- of bedrijfsruimte?
  • Nee. Ga naar vraag 8 om na te gaan of u op een andere grond in aanmerking kunt komen voor een vergunning. U komt niet in aanmerking voor een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming. U mag de woning niet verhuren. Dit verbod geldt voor een periode van 4 jaar na de datum van inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. Overtreding van dit verbod kan ertoe leiden dat er er aan u een bestuurlijke boete wordt opgelegd, die bij een eerste overtreding maximaal € 22.500,- kan bedragen. Zie ook vraag 8.
  • Ja. Op grond van een wettelijke uitzondering kunt u in aanmerking komen voor een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming. U moet de vergunning wel aanvragen. 
 • Bent u vertegenwoordiger van een woningcorporatie, marktpartij* of zorginstelling?
  • Nee. U komt niet in aanmerking voor een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming. U mag de woning niet verhuren. Dit verbod geldt voor een periode van 4 jaar na de datum van inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. Overtreding van dit verbod kan ertoe leiden dat er aan u een bestuurlijke boete wordt opgelegd, die bij een eerste overtreding maximaal € 22.500,- kan bedragen. Zie ook vraag 7?
  • Ja. Als u voldoet aan één van de onderstaande eisen dan kunt u in aanmerking komen voor een vergunning voor verhuur onder opkoopbescherming. U moet de vergunning wel aanvragen:
  1. Als de woonruimte door een woningcorporatie wordt teruggekocht en daarna weer verhuurd wordt door de corporatie.
  2. Als de woonruimte door de gemeente Maastricht wordt gekocht. 
  3. Als de woonruimte in opdracht van de gemeente Maastricht door een marktpartij wordt gekocht.
  4. Als de woonruimte door een woningcorporatie is gekocht en bedoeld is voor de verhuur.
  5. Als de woonruimte door een zorgaanbieder ** is aangekocht door de gemeente of rijksoverheid. En bedoeld is voor cliënten met een zorgindicatie die de woonruimte tijdelijk huren. 

  * Marktpartijen die handelen in opdracht van de gemeente Maastricht. En die hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente zijn aangegaan. 

  ** Zorgaanbieders die gecertificeerd en gecontracteerd zijn. 

 • Vindt u dat het verhuurverbod voor u onredelijke en/of onbedoelde gevolgen heeft?

  • Nee. Dan hoeft u verder niets te doen. Wij gaan ervan uit dat u het verhuurverbod respecteert, maar zullen dit indien nodig handhaven. 
  • Ja. U kunt het college van burgemeester en wethouders bij indiening van de vergunningaanvraag verzoeken om de hardheidsclausule toe te passen. Het college zal hier echter zeer terughoudend mee omgaan. Bij toepassing van de hardheidsclausule moet er juridisch gezien sprake zijn van een 'onbillijkheid van overwegende aard'. Het kan daarom raadzaam zijn om juridisch advies in te winnen voordat u een beroep op de hardheidsclausule doet. 
 • Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag, ontvangt u van ons de beslissing. Wij mogen deze termijn eenmaal met 6 weken verlengen. 

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u in hoger beroep gaan bij de rechtbank.