Belangrijke data Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Om de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 14, 15 en 16 maart 2022. 

Zie hieronder een overzicht van belangrijke data voor de  gemeenteraadsverkiezingen 2022

Januari 2022

 • 03-01-2022 t/m 31-01-2022 afleggen verklaringen van ondersteuning in het gemeentehuis
 • 31-01-2022, 09.00 – 17.00 uur de kandidaatstelling

Waarborgsom kandidaatstelling

Partijen die voor het eerst meedoen aan een verkiezing, of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 17-01-2022 een waarborgsom van €225,- betalen. De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald. Voor de betaling van de waarborgsom kunt u contact opnemen met team verkiezingen. Dit kan telefonisch via 14043 of een e-mail naar verkiezingen [at] maastricht.nl (verkiezingen[at]maastricht[dot]nl)

Kandidaatstelling

Op maandag 31-01-2022 (09.00 – 17.00 uur) is de dag van kandidaatstelling. De kandidatenlijsten dienen op deze dag ingeleverd te worden bij het centraal stembureau, Mosae Forum 10, door een Maastrichtse kiezer. Deze kiezer is de (plaatsvervangende) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde. De kandidaten mogen bij het inleveren aanwezig zijn. Kijk voor meer informatie over wat er ingeleverd dient te worden op www.kiesraad.nl

Februari 2022

 • 01-02-2022 niet-openbare zitting van het centraal stembureau voor onderzoek ingeleverde kandidatenlijsten
 • 02-02-2022 en 03-02-2022 09.00 – 17.00 uur mogelijkheid tot herstel verzuim ingeleverde kandidatenlijsten
 • 04-02-2022, 10.00 uur openbare zitting centraal stembureau

Niet-openbare zitting centraal stembureau

Op dinsdag 01-02-2022 houdt het centraal stembureau een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van de eventuele geconstateerde verzuimen. De ingeleverde documenten worden na de openbare zitting voor alle kiezers ter inzage gelegd.

Herstel verzuimen kandidaatstelling

Als de ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn dan kunnen deze worden hersteld op woensdag 02-02-2022 en donderdag 03-02-2022 van 09.00-17.00 uur bij het GemeenteLoket, Mosae Forum 10. Kijk voor meer informatie wanneer een kandidatenlijst ongeldig is op www.kiesraad.nl

Openbare zitting centraal stembureau

Op vrijdag 04-02-2022 om 10.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting  over:

 • Geldigheid van kandidatenlijsten
 • Handhaving van daarop voorkomende kandidaten
 • Handhaving van geplaatste aanduiding
 • Het nummeren van kandidatenlijsten

Maart 2022

 • 02-03-2022 moeten de stempassen uiterlijk in het bezit van de kiezer zijn
 • 11-03-2022, 17.00 uur laatste dag ontvangst verzoeken tot vervangende stempas of te mogen stemmen bij volmacht zowel schriftelijk als mondeling
 • 14-03-2022 moeten de kandidatenlijsten uiterlijk bezorgd zijn
 • 14-03-2022, 15-03-2022 en 16-03-2022, 07.30 – 21.00 uur VERKIEZINGSDAG
 • 16-03-2022 na 21.00 uur bekendmaking voorlopige uitslag op partij niveau
 • 21-03-2022, 10.00 uur openbare zitting hoofd/centraal stembureau voor het vaststellen van de uitslag