Wet Open Overheid

U heeft het recht om bestuurlijke informatie op te vragen, bijvoorbeeld beleidsinformatie. Dit is vastgelegd in de Wet Open Overheid (Woo). U kunt dus bij de gemeente Maastricht een verzoek om informatie indienen over een bestuurlijke aangelegenheid die is vastgelegd in een document of andere gegevensdrager.

Specificeer uw verzoek

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen zonder belang aan te tonen. Uw verzoek om informatie moet wel voldoende specifiek te zijn. Geef daarom zo precies mogelijk aan waarover u informatie wenst te ontvangen. Dan kunnen we sneller met uw verzoek aan de slag. Er kan een termijn gegeven worden waarbinnen u de verzoekvraag concreet moet maken.

Hoe een verzoek in te dienen

Een verzoek kan mondeling, schriftelijk per post of afgifte of via het hiernaast aangewezen elektronische formulier worden ingediend. Een verzoek dat niet via een van deze kanalen is binnengekomen voldoet niet aan de voorwaarden en komt niet voor behandeling in aanmerking. Mocht u voor een ander (onjuist) kanaal hebben gekozen (bijvoorbeeld een verzoek gestuurd aan een persoonlijk e-mailadres) dan krijgt u, voor zover het verzoek ons heeft bereikt en wij op de hoogte zijn, wel van ons de mogelijkheid om dit te herstellen. Dit betekent dat u alsnog een verzoek kunt indienen door gebruikt te maken van bovenstaande indieningsmogelijkheden.

Woo-besluiten

Hieronder vindt u een lijst met onderwerpen van de genomen Woo-besluiten door de gemeente Maastricht. In de tabel ziet u staan op welke datum het besluit genomen is, en welke status van de afhandeling het heeft. 

 • Zaaknr.Woo-verzoek: TitelAfgehandeldDatumStatus
  100664Demonstratie Republiek op KoningsdagJa18-01-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  188021Aanvraag terrasvergunning Cörversplein 10 (Café Servaas) en 11 (Ellinikon)Ja20-01-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  183062Geluidsrapportage Platielstraat 13 (Café van Bommel)Ja30-01-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  189659Informatie met betrekking tot ondermijningsactiviteit pand S. Annalaan 52 (Derby VOF)Ja13-02-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  191318Demonstratie White Lives Matter 14 mei 2022Ja14-02-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  203573Verleende omgevingsvergunning bomenkap Op de Warreij 32Ja15-02-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  183621Naheffingsaanslagen parkeerbelastingJa16-02-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  221737Aanvraag vergunning bloembakken CapucijnenstraatJa28-02-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  209770Het aantal personen dat van 2020 t/m 2022 een WMO aanvraag heeft ingediend per jaar, en het totaal aantal ingediende WMO verzoekenJa6-03-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  212343Tongersewegtav het beleid en uitvoering met betrekking tot routeplanners zoals Google en TomTomJa6-03-23Er zijn aangaande het betreffende onderwerp geen documenten opgesteld
  209172Gegunde opdracht parkeerrechtensysteemJa7-03-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  225213Informatie namens gemeente uit te voeren onderzoek met betrekking tot combinatie milieuzone en Zero EmissiezoneJa8-03-23Documenten zijn beschikbaar gesteld
  226798Informatie met betrekking tot bomenkap Geneinde 1 tot en met 17Ja8-03-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  185883Weigering parkeervergunning KoningspleinresidentieJa13-03-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  233016Omgevingsvergunningen verbouw TrichterveldJa22-03-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  247554Aanvraag vergunning bloembakken CapucijnenstraatJa23-03-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  193778Informatie over dag- en nachtopvang Singel 9Ja27-03-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  260742Omgevingsvergunning verbouw horecagelegenheid Cörversplein 13 (La Mosa)Ja4-04-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  207739Uitbreiding van het Kruisherenhotel tevens (her)ontwikkeling en nieuwbouw van het StuersgebouwJa5-04-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  254898IntegriteitsbeleidJa24-04-23Geen documenten beschikbaar gesteld omdat deze onder uitzonderingsgronden van de Woo vallen
  275707Terrasvergunning Achter de Molens 15 (Bistro Croquant)Ja21-04-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  266154Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht februari 2023Ja24-04-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  248756Omgevingsvergunning verbouw Achter de Oude Minderbroeders 1 (KPN Gebouw) tot zelfstandige woningenJa8-05-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  295660Advies GGD Zuid-Limburg einde 2020, over nieuwbouw Zorg-complex/ Gastenhuis op de Groene Loper voor mensen met dementieJa8-05-23Documenten zijn beschikbaar gesteld
  288478Omgevingsvergunningen verbouw TrichterveldJa31-05-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  307698Weigering terrasvergunning Kesselskade (Dadawan)Ja6-06-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  226531Omgevingsvergunning bouwinitiatief Sandersweg 190Ja24-05-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  303763Locatiebeleid en bestemmingsplan nieuwbouw Zorg-complex/ Gastenhuis op de Groene LoperJa12-06-23Documenten zijn beschikbaar gesteld
  298351Documenten waarin is te zien wat er door de gemeenteraad is vastgesteld  m.b.t. autovrij zijn van Plein 1992Ja13-06-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  314518Bijeenkomst Welstand 18 april 2023 uitbreiding Kruisherenhotel /StuersgebouwJa21-06-23Documenten die voor handen waren zijn beschikbaar gesteld
  310952Besluitvorming buscombiregeling De GraafschapJa21-06-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  295552Documenten met betrekking tot de aanpassing van de Scharnerweg ter hoogte van de Albert Heijn vanaf 1 januari 2017 t/m hedenJa21-06-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  311512Documenten met betrekking tot de onderhoudswerkzaamheden aan de watertafel KanunnikencourJa29-06-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  328826WinterlandJa28-06-23Documenten zijn voor zover ze niet in strijd zijn met geheimhouding zoals beschreven in de Gemeentewet openbaar gemaakt
  322858Uitvraag nieuwsprogramma onder gemeenten naar integriteitschendingenJa30-06-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  322913Vergunningen bouw Haeskensdaal 11Ja05-07-2023Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  316556Documenten mbt dierenwelzijn van de afgelopen 2 jaar en de businesscase/verhuring Francois de Veyestraat 8 en 9Ja10-07-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  350330Lijst bij bod kavel 37 AmbyerveldJa18-07-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  346080Handhavingsverzoek Heerderweg 107Ja21-07-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  339604Omgevingsvergunning Retailpark BelvedereJa2-08-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  349809Informatie in verband met verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid van de KanunnikencourJa9-08-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  378125Alle dossiers met betrekking tot het pand aan de WiemesmeerpleinJa17-08-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  320977Parkeren plein Kruisherencomplex e.dJa17-08-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  380806Vijf meest recente anterieure overeenkomstenJa22-08-23Geen documenten beschikbaar gesteld omdat deze al reeds openbaar toegankelijk waren
  347886Alle correspondentie mbt het nieuwbouwen van een bedrijfsgebouw aan de Symphoniesingel 132Ja4-09-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  419723Omgevingsvergunning Burgemeester Cortenstraat 90A-124HJa7-09-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  443478Presentatie Mecanoo in de Welstands-/Monumentencommissie van 25 juli 2023Ja14-09-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  347743Omgevingsvergunning appartementencomplex Dokter Bakstraat 82Ja7-09-26Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  424650Onderzoek erfdienstbaarheid CellebroedersstraatJa19-09-23Geen documenten beschikbaar gesteld omdat deze onder uitzonderingsgronden van de Woo vallen
  379691Rapport parkregisseurJa4-10-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  442767Alle documenten vanaf 2019 met betrekking tot de verleende vergunningen pand Hoogbrugstraat 9Ja9-10-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  451634Wateroverlast aan de St MaartenspoortJa10-10-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  466820Besluitvorming buscombiregeling De Graafschap - MVV 24 september 2023Ja12-10-23Er zijn aangaande het betreffende onderwerp geen documenten opgesteld
  414443Euro-YachtcharterJa16-10-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  414407Rapport parkregisseurJa18-10-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  468026Het sluiten van panden wegens illegale prostitutie in de periode 1 januari 2020 tot en met 21 augustus 2023Ja18-10-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  373166Bouwplannen op de percelen 8187 en 8372Ja1-11-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  475850Omgevingsvergunning bomenkap verschillende locatiesJa1-11-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  476920Toezicht en handhaving op woningvoorraadJa1-11-23Er zijn aangaande het betreffende onderwerp geen documenten opgesteld
  487005Omgevingsvergunning Stationsstraat 25Ja1-11-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  396181Beleid rondom bewindvoerders, klachten van en over bewindvoerders/bewindvoerderskantorenJa8-11-23Documenten zijn reeds openbaar
  391867Uitbreiding Kruisherenhotel en nieuwbouw StuersgebouwJa13-11-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  438870Vergunningen Ponyclub MaastrichtJa20-11-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  475703Besluitvorming vestigen van Thuisbezorgd in Maastricht en optreden brandweer op 15 september 2023Ja8-11-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  475802Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Maastricht en Q-ParkJa16-11-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  475215Kwijtscheldingen OZBJa21-11-23Er zijn aangaande het betreffende onderwerp geen documenten opgesteld
  475762Documenten met betrekking tot woonwagenzaken periode 2017 tot heden (Karosseer)Ja23-11-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  498501Omgevingsvergunningen Wycker Brugstraat 15Ja29-11-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  535548Letselschade Markt in MaastrichtJa29-11-23Er zijn aangaande het betreffende onderwerp geen documenten opgesteld
  534833Woningsluitingen vanaf 01-01-2022Ja29-11-23Er zijn aangaande het betreffende onderwerp geen documenten opgesteld
  524337Alle communicatie betreffende KruisherencomplexJa13-12-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  521219Hoe is de situatie is tussen de gemeente Maastricht en voetbalclub MVV als huurder van stadion de Geusselt. Periode van 01-01-2022 tot hedenJa21-12-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  526144Rioolstelsel in LimmelJa18-12-23Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld
  533456Tijdelijke afsluiting van de KanunnikencourJa22-12-23Documenten deels beschikbaar gesteld, en deels niet   (uitzonderingsgronden Woo) 
  476525Asielbeleid gemeente MaastrichtJaDeelbesluit 1 
  28-11-2023 
  Deelbesluit 2 
  19-12-2023
  Documenten geanonimiseerd beschikbaar gesteld

U heeft een vraag

Weet u niet waar u openbare informatie kunt vinden? Of heeft u vragen over hoe u informatie bij ons moet opvragen? Stel dan een vraag aan de Woo-contactpersoon. De Woo-contactpersoon kan u helpen om aan informatie te komen. Bijvoorbeeld als u:

 • wilt weten welke documenten bij de gemeente aanwezig zijn
 • wilt weten waar u openbare documenten van onze gemeente kan vinden
 • wilt weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente
 • twijfelt tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek
 • uitleg wilt over hoe u een Woo-verzoek kunt doen

Mail uw vraag naar woo-coordinator [at] maastricht.nl. Of neem telefonisch contact op via +31(0) 43 350 49 00. Uw vraag wordt beantwoord binnen 3 werkdagen. Als het langer duurt dan krijgt u daarover bericht.

 • Voor het in behandeling nemen van uw Woo-verzoek worden geen kosten berekend.

  Wél betaalt u de kosten van een kopie of een samenvatting van een document (€ 0,05 per a4).

 • Voor een Woo-verzoek geldt een beslistermijn van 4 weken. Indien uw Woo-verzoek ziet op milieu-informatie dan geldt een beslistermijn van 2 weken. De beslistermijn kan met ten hoogste twee weken worden verdaagd als de omvang of de gecompliceerdheid van de gevraagde informatie dat rechtvaardigen.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Heeft u een spoedeisend belang dan kunt u ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aanvragen bij de rechtbank. In het Woo besluit staat hoe u bezwaar of beroep kan aantekenen.