(Her)vestiging vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland (weer) naar Maastricht en gaat u hier meer dan 4 maanden wonen? Dan moet u zich inschrijven bij de gemeente. Bel ons voor een afspraak.

Kom u persoonlijk inschrijven

Hebt u de Nederlandse nationaliteit óf een verblijfsvergunning? En komt u vanuit het buitenland (weer) hier wonen voor meer dan 4 maanden? Dan moet u zich laten inschrijven bij de gemeente. Dat kan alleen door persoonlijk naar het GemeenteLoket te komen. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak via 14 043. Alle personen die met u meeverhuizen (dus ook uw eventuele partner en kinderen), moeten zich persoonlijk laten inschrijven.

Vertalen documenten

Als de gevraagde documenten niet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans, dan moet u ze laten vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland. Officiële documenten uit het buitenland moeten zo mogelijk voor gebruik in Nederland zijn gelegaliseerd of voorzien van een apostille (stempel).

Meer informatie over het gebruik van buitenlandse documenten in Nederland vindt u op www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/buitenlandse-documenten-legaliseren.

 

 • Meenemen naar afspraak

  Neem onderstaande documenten mee naar het GemeenteLoket:

  • een geldig legitimatiebewijs met vermelding van uw nationaliteit
  • een bewijs dat u woonruimte heeft. Bijvoorbeeld een huur- of koopcontract (geprint en door beide partijen ondertekend) of toestemming van de hoofdbewoner
  • uw geboorteakte als u niet geboren bent in Nederland
  • een bewijs van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat uw verblijf in Nederland is goedgekeurd als u niet de nationaliteit heeft van een van de landen van de Europese Unie (EU)
  • een verhuisbericht (bewijs van uitschrijving) als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt

  Als onderstaande gebeurtenissen tijdens uw verblijf in het buitenland plaatsvonden:

  • een huwelijk: de huwelijksakte
  • een echtscheiding: de echtscheidingsakte
  • het overlijden van een partner: de overlijdensakte
  • de geboorte van uw kinderen: de geboorteakte en/of erkenningsakte
  • een bewijs van uitschrijving (als u dit heeft)
 • Voorwaarden

  Om u opnieuw in te schrijven bij de gemeente:

  • heeft u de Nederlandse nationaliteit, of een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
  • blijft u langer dan 4 maanden in Nederland wonen
 • Wat kost het?

  Verhuist u vanuit het buitenland (weer) naar Maastricht (hervestiging of eerste vestiging), dan is uw inschrijving gratis en verplicht. De kosten voor het vertalen of legaliseren van eventuele vereiste documenten, betaalt u zelf.

 • Termijn

  Wij verwerken uw inschrijving binnen 4 weken. U ontvangt een brief ter bevestiging.