Tijdelijke verhuur woningen, vergunning

U mag een leegstaande woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Daarvoor moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Daarnaast hebt u ook toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker.

Vergunning aanvragen

De vergunning voor tijdelijke verhuur van een leegstaande woning of gebouw vraagt u aan bij de gemeente door het aanvraagformulier op de website van de Rijksoverheid in te vullen en te mailen naar post [at] maastricht.nl (post[at]maastricht[dot]nl).

Deze vergunning is geldig voor:

 • een huurwoning die gerenoveerd of gesloopt moet worden
 • een woning die te koop staat
 • gebouwen zonder woonbestemming die u als woonruimte wilt verhuren

Toestemming hypotheekverstrekker

Voor tijdelijke verhuur van uw eigen woning hebt u ook toestemming nodig van uw hypotheekverstrekker. Misschien mag u alleen onder bepaalde voorwaarden uw huis tijdelijk verhuren. Zo kan uw hypotheekverstrekker eisen dat u de huuropbrengsten gebruikt om uw hypotheek af te lossen.  

 • De voorwaarden voor tijdelijke verhuur zijn:

  • De woonruimte staat leeg.
  • U bent eigenaar of verhuurder van de woonruimte.

  Woonruimte die te koop staat mag alleen worden verhuurd als:

  • de woonruimte nog niet bewoond is geweest (nieuwbouw)
  • de eigenaar er zelf 12 maanden of langer in heeft gewoond voordat het leeg kwam te staan, of
  • de woonruimte de afgelopen 10 jaar niet langer dan 3 jaar is verhuurd
 • Hebt u voor het gebruik van de woonruimte een tijdelijke ontheffing van het omgevingsplan nodig? Dan wordt een vergunning afgegeven voor de duur van de ontheffing met een maximum van 10 jaar. U kunt bij tijdelijke verhuur geen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.

 • Tarieven 2024

  Het aanvragen van een vergunning voor het tijdelijk verhuren van uw woning kost per woning:

  • € 222,75 bij een digitale aanvraag
  • voor 2 tot en met 10 woningen: € 661,70
  • voor 11 tot en met 25 woningen: € 760,95
  • voor 26 tot en met 50 woningen: € 810,55
  • voor meer dan 50 woningen: € 1.025,60

   Voor het verlengen van uw vergunning betaalt u:

  • € 206,80 bij een digitale aanvraag
 • Pand staat te koop

  Gaat u een leegstaande woning tijdelijk verhuren en staat het pand te koop? Dan krijgt u een vergunning voor maximaal 5 jaar. Gebouwen zonder woonbestemming mag u maximaal 10 jaar verhuren. 

  Pand wordt gerenoveerd of gesloopt

  Wilt u een woning voorafgaand aan renovatie of sloop tijdelijk verhuren? Dan krijgt u een vergunning voor 2 jaar. De vergunning kunt u telkens met een jaar verlengen tot maximaal 5 jaar.

 • De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

 • U kunt geen bezwaar en beroep indienen tegen de beslissing van de gemeente.